Vibykoret

 

Koret blev stiftet i 1907 under navnet Viby Sangforening.

De første år var det et mandskor med 16-17 sangere, men fra 1910 blev det til et blandet kor, og det bevirkede en medlemsfremgang.

1926 vibykoret

Sangforeningens formål blev i 1910 formuleret som:” Viby Sangforenings formål er, at vække interesse blandt Viby Sogns beboere for gode nordiske sange ved at foredrage disse ved koncerter.”

1947 vibykoret

Korets navn blev ændret et par gange. I mange år hed koret Viby blandede kor. Et navn, som for få år siden ændredes til det nuværende Vibykoret.

1967 vibykoret

Vibykoret har gennem årene haft en del dirigenter, alle med et højt ambitionsniveau. Her kan nævnes Eske Nielsen og Erik Bak Nielsen. Fra 1980 og indtil 2008 har koret været ledet af Christian Madsen, som har været en meget engageret, inspirerende og kompetent dirigent. Morten Kold var herefter korets dirigent, indtil Lotte Bille Glæsel overtog ledelsen i efteråret 2009. i 2010 blev hun afløst af Katrine Broch Møller, Karsten K. Bidstrup og senest Louise Brolin Thomsen.

Trods skiftende skiftende dirigenter tegner der sig en klar linie i korets repertoirevalg: Danske og nordiske sange samt mindre og større klassiske korværker. En række korværker er opført sammen med Århus Symfoniorkester.

Gennem medlemskab af Kor 72, som er en sammenslutning af danske amatørkor, har mange af korets medlemmer deltaget i kurser og stævner i de nordiske lande.


Denne side er sidst opdateret... 24. november 2014 @ 18:00 af..admin

Medlemmer i februar 2020
410 personer

Arkivet holder åbent:
Mandag 15,30-17,30
(-juli måned lukket)

Næste arrangement

Generalforsamling
den 4. marts 2020
kl. 19 i salen under Viby Bibliotek.

Herefter foredrag af seniorforsker ph.d. Kenn Tarbensen, Rigsarkivet,
som sætter fokus på sagen om nedrivning eller bevaring af Viby Præstegård.


Foredragsrækken
Vibys Historie 2.

Foredragene holdes i sognegården lokale 4 på 1. sal (der er elevator).
Hver gang kl, 15-16.30 med en kaffepause. Pris kr. 20 pr. gang incl. kaffe og deltagerantal max. 20.
Derfor er tilmelding nødvendig til mail vibylok@gmail.com, arkivets telefon 8940 9565 eller til arkivets leder Klavs Klercke Rasmussen tlf 40201366.

5. marts om Viby kirkes aktiviteter gennem tiden.
12. marts om Håndværk og industri i Viby
19. marts om Barm og ung i Viby.


Byvandring.

Den 26. maj kl. 18 og info følger


Betalingsinfo:
Jutlanderbank
konto 8140-6611038265

Mobilpay nr. 0570JZ


Søg direkte i vore billeder:

Det er frivilligt at bruge årstal