Litteratur om Viby

Bøger og hæfter om Viby og lokaliteter i Viby

Viby generelt

VibyBogen

Årbogen udkommer hvert år i november. I den finder man mange artikler omhandlende Viby.

 I 2009 udgav foreningen “Viby et tilbageblik” med udvalgte artikler fra de første 20 års årbøger.

[singlepic id=850 w= h= float=none]
Schmidt, August F. og Poul Rasmussen:

Viby sogns historie. Bind 1-2. 1942-1949. 278 + 309 sider. Udg. Af Viby kommune. Heri findes mange litteraturhenvisninger . 

Henrik Søgaard Mikkelsen: 

(sognepræst ved Viby Kirke) 

Viby i 1000  år.

 

 

Lykke, Palle:

Billeder af Vibys historie. 1994. 46 sider. Aarhus Universitetsforlag.

Viby, enkelte lokaliteter

Fredensvang 
[singlepic id=852 w= h= float=none]
HB Grafisk:

Fredensvang i ord og billeder, 1992, 49 sider. Eget forlag

Salomonsen, Ejlif:

Kongevej.

En samling af artikler i Viby sogns kirkeblad. 24 sider, udgivet i 1999 i anledning af Viby lokalhistoriske Forenings 10 års fødselsdag.

Kongsvang

[singlepic id=855 w= h= float=none]

Keblovszki, Bent (red.):

Kongsvang – et dejligt sted at bo. 1994. 56 sider. HB Grafisk Kongsvang omkring Magdalenemøllen. 1995. 56 sider. HB Grafisk. Kongsvangbranden 1961. 1997. 56 sider. HB Grafisk

Rosenvænget

Rasmussen, Tove Glud og Steen S. Nørgaard:

Bag Den Røde Låge – Rosenvænget i 100 år 1896-1996. 1996. 71 sider. Udgivet af Rosenvængets Grundejerforening

[singlepic id=851 w= h= float=none]

Rugholm

Haugsted, Ejler (red.):

Bopladsen på Rugholm. Aarhus Museums undersøgelser ved østenden af Brabrand sø, 1944-45. 36 sider. Aarhus, 1947.

Afsnit i bøger

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Århus Amt. 5. bind, 24. hefte, side 2139-2150: Viby kirke. Side 2150: Fredens kirke. Ravnsbjerg kirke. De danske kirker. Bind 14. Gad, 1969, side 328-331: Viby kirke. Fredenskirken.

La Cour, J . C . B .:

Danske gårde. 1906. 1. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 146-160: Viby sogn. Danske gårde. 1914. II. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 106-107: Viby sogn. Danske gårde. 1915. III. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 129-133: Viby sogn.

Schmidt, August F.:

Viby sogn. Landbrugsejendomme under Viby sogn. (i: Aarhus Amt. Udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag, 1948, side 5-20).

Trap, J . P .:

Danmark. 5. udgave 1963. Bind 8,1: Århus Amt, side 270-274: Viby kommune. Viby er også omtalt i tidligere udgaver.

FDB

FDB fabrikkerne i Viby,

Særtryk, udgivet af Viby lokalhistoriske Forening, april 2004. 16 sider. FDB (Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København 1913

Voigt, Frederik (red.):

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger gennem 25 år. København 1921

Drejer, A. Axelsen (red.):

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1896-1946. Det Danske Forlag. København Fællesnyt for Viby fabrikker. 75 år – 5. oktober 1906-1981. 1982. 36 sider Vibyfabrikkerne, Et fabrikssamfunds udvikling og særpræg gennem tiderne. Udgivet af Ejendomsselskabet FDB A/S, 56 sider. København 1993                    

Skoler

frise-skoler-1000x120

Rosenvangskolen 20. april 1978, særnummer af ”Spektrum” (elevblad), upagineret Rosenvangskolen 75 år, 1928-2003. Udgivet af Rosenvangskolen 2003. 56 sider Søndervangskolen 25 år. 1994. 34 sider Vestergårdsskolen 25 år, 1977. 68 sider Vestergårdsskolen 1952-2002, upagineret Viby Amtsgymnasium 25 års jubilæum, 1965-1990. 32 sider Viby Skole 1906-1981. 46 sider

Øvrige bøger, artikler, årsberetninger.

Sådan bliver Jyllands-Posten til i Danmarks mest moderne bladhus. Jyllands-Posten, 1964. 12 sider, illustreret.   Velkommen til Viby. Udgivet årligt 1959-70. Viby Andelsboligforening 1942-1982. Viby J. , 1982. 48 sider, illustreret. Viby Brugsforening fejrer 75 års jubilæum. Århus, 1985. 8 sider, illustreret. Viby El-værk 1912-1987: 75 år. Viby J. , 1987. 8 sider, illustreret.   Viby Idrætsforening. Jubilæumsskrift 1918-1968. Red.: Poul Fisker og Ejlif Salomonsen. 1968. 143 sider, illustreret. Viby Idrætsforenings jubilæumsskrift 1918-1978. Red. af Poul Fisker. 127 sider,, illustreret.   Viby J. Kommunes Gas- og Vandværk. Årsberetning og driftsregnskab 1961/62. Heri findes oversigt over Viby Gasværk 1912-62 og over Viby kommunes vandværk 1937-62.   Viby kommunale skolevæsen. Skoleplan, undervisningsplan, instruks for skoleinspektørerne, viceskoleinspektørerne, lærerpersonalet og skolebetjentene. Århus 1954. 58 sider.

Kirker i Viby

Clemmensen, Erik: Kirken fulgte med udflytningen. (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1977, årg. 15, s. 100-107, ill. ) . Heri: bl.a. om Ravnsbjerg kirke. Fisker Petersen, Kaj: Ravnsbjergkirken – Århus kommune. (Stiftets kirker,..). (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1977, årg. 15, s.45-49, ill. ). Hansen, N. Chr. : Fredenskirken. Dens forhistorie og udvikling i årene 1960-80. Århus, 1980, 40 sider, ill. Kristensen, Morten: Sidste patronatskirke overgået til selveje. (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1975, årg. 13, s.20-28, ill.).

 

 

Lars Bjørnbak

[singlepic id=854 w= h= float=none]

Lars Bjørnbak : Bøger Bjørnbak, Viggo: Lars Bjørnbak, hans liv og virken. Aarhus Amtstidende, 1880. 262 sider. Fotokopi af føljeton i Aarhus Amtstidende. Jensen, Hans: Lars Bjørnbak og den bjørnbakske bevægelse. Gyldendal, 1919. 171 sider. Lars Bjørnbak og Arbejderbevægelsen. Aarhus, 1891. 36 sider. Særtryk af Demokraten, september 1891. Fotokopi. Rasmussen, Marius: Lars Bjørnbak. En levnedsskildring. Kbh., Prior, 1916. 59 sider. Lars Bjørnbak : Artikler Bjørn, Claus: Lars Nielsen Bjørnbak. ( I: Dansk biografisk leksikon. 3. udg., 1979, bd.2, s.199-201). Bjørnbak. (I: Skalk 1975 nr. 1, s.32, ill. ). Hansen, Gunnar & Chr. Bønding: Lars Bjørnbak. (I: Jydsk Landbrug, 1964, årg. 46, s. 169, ill.). Optrykt i: Foregangsmænd i jydsk landbrug. Århus, 1965, s.26-27, ill.). Jensen, Kirsten & C.H. Jensen: Lars Bjørnbak og hans skole. (I: Aarsskrift udg. af Elevforeningen i Aaby Højskole og Efterskole (ved Åbybro), 1944, s.26-31).   Try, Hans: Lars Bjørnbak og Søren Jaabæk. To politiske bondeleiarar i Skagerrak-Kattegat-området og rørslene dei stod i. ( I : Meddelelser/Kattegat-Skagerak-projektet, 15, s .179-223. Kristianssand, 1987). Nielsen, A. Strang: Kundskab er magt. Fortsættelsesskolen i landbosamfundet. ( Viby højere Landboskab s. 42-48), især omtale af Lars Bjørnbak, Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1998. Nielsen, Rasmus: Lars Bjørnbak. (I: Bavnen 1925, årg. 22, sp.1161-1176). Bemærkninger af Kristian Nygård: L. Bjørnbak og Krigen 1864 (I: samme, sp.1209-1212), og af R. Nielsen (I: samme, sp.1211-1214). Sneum, Axel: Lars Bjørnbak som skolemand (I: Folkeskolen, 1914, årg. 31, s.436-438, 448-450, 464-466 og 486-488, ill. ) . Søndergaard, Chr.: L. Bjørnbak. ( I: Jydsk Maanedskrift 1911, 1. halvaar, s.77-83, ill.). Thomsen, Sigurd: En Mindebog. Noveller og Hørespil. Fremad, 1944, 207 sider. Heri: Lars Bjørnbak (i samarbejde med Hans Kirk). Aagaard, Frode: Lars Bjørnbak . (I: Hjem og skole, 1924, årg. 17, s. 31-39). Andre Bøger: Larsen-Ledet, Lars: Mit Livs Karrusel bd. I-X, Gyldendal 1945-1957. Sternberg, Richard: Erindringer om Jacob Sternberg (Sognepræst i Viby, 1830-1865), maskinskrevet 52 sider. Andre Artikler: Adrian, Cornelius: Vibypoeten (Peder Jensen ) ( i : Om Himmelbjergfesterne og St. St. Blicher. 1872, side 35-40). Sejr, Emanuel: Jyllands Oehlenschläger (Peder Jensen ) ( i : Århus-mosaik, 1967, side 187-192).

Østjydsk Hjemstavn – artikler

Agger, Aage: Et sogn – tre sogne (i: 1981, side 65-89). Barlach, Margrethe: En stræbsom degn i Viby 1781 (Rudolph Georg Schiøtz) (i: 1947, side 97-105). Juul, Jens: Lidt historie om Viby som forstad til Århus (i: 1959, side 90-97). Rasmussen, Th.: Brobygning i fortiden. Stilling Dams bro i Viby (i. 1952, side 50-51). Salomonsen, Ejlif : Fhv. sognerådsformand Jens Juul (Viby sogn) (i: 1968, side 153). Skov, Aksel: Viby kirkes restaurering (i: 1964, side 148-53). Thomsen, J. S .: Bysmedien i Viby (i: 1987, side 51-57). Østergaard, N.P. : Da Lars Bjørnbak oprettede Viby højskole (i. 1936, side 108-22). Østergaard, N.P.: Lidt Bjørnbakiana (i: 1951, side 148-49). Aagaard, Frode: Høvdingen fra Viby (Lars Bjørnbak) (i: 1965, side 5-25).

Århus Stifts Årbøger

Birkelund, Hans: Lidt fra Viby sognestyre 1842-1875 (i: 1933, side 178-182). Birkelund, Hans: Træk af Viby Grandelavs historie 1856-1935 (i: 1941, side 42-48). Haugsted, Ejler: Et middelalderligt fundament i Viby (i: 1917, side 139-145). Larsen-Ledet, L.: Sognerådsmedlemmer i en omvæltningstid (i 1955, side 205-223). Rud, Gustav: Oldtidsminder i Viby sogn (i: 1924, side 126-146).  J.S. Møller: Skolemesteren i Viby. En gammel degnevise  (i: 1930 side 157-160). Sørensen, Karen Margrethe: Store Ravnsbjerg præger Viby (i: 2004 side 39-44).


Denne side er sidst opdateret... 21. november 2014 @ 15:44 af..Jytte Kristensen