Engvej 3

Fra bondegård til Føtex: Engvej 3

B900105

Mogensens skovlfabrik, A/S H. Mogensen, Engvej 3

Den 12. juni 2004, kunne man læse i dagspressen, at der havde været brand under Føtex i Viby Centret. Det er ikke første gang, at der har været brand på stedet. Både i 1903 og i 1963 har der været brande på stedet.

Vi går 101 år tilbage i tiden, og ser, hvad Demokraten, skrev mandag den 9. februar (med nutidig retskrivning):

”I lørdags aftes galede den røde hane lystigt i Viby. Ved 6- tiden spredtes rygterne om branden i Århus, og det blev fortalt, at Træskofabrikken og 4 gårde stod i brand. Brandskæret lokkede en hel del mennesker fra Århus ud for at se på branden. De kæmpede sig ufortrødent frem mod den stærke storm, som piskede den begyndende regn i ansigtet på dem, ud ad Vibyvejen. Den disede himmel var stærk rød, og bag Vibybakkerne tittede nu og da en flamme op i horisonten, men Træskofabrikkens dampskorsten belyst af flammerne, pegede mod himlem som en ildsøjle. Efterhånden som man nærmede sig brandstedet blev det dog klart, at det ikke var så farligt, som rygtet havde fortalt.

Det viste sig, at Træskofabrikken stod uskadt. Den til fabrikken hørende gård, bestående af 4 længer, der tidligere ejedes af A. Andersen, men som Aktieselskabet købte og benyttede til oplag af træ og lager samt bolig for nogle af fabrikkens funktionærer, var derimod nedbrændt, tilligemed gårdejer Søren Lofts gamle stuehus, som lå tæt op til den brændende gård og hurtigt blev antændt.

I det nedbrændte stuehus, der hørte til gården, boede 4 familier, nemlig fabriksbestyrer Bach, kusk Niels Jensen, modelmester Frederik Klemp og arbejdsmand L. P. Sørensen. Omtrent alt bestyrer Bachs indbo blev reddet. Derimod brændte det meste af de øvrige 3 familiers indbo.”

Den fyldige avisomtale skildrede begivenheden minutiøst og fortæller om årsagen til branden:

”Ilden er opstået fra Træskofabrikkens skorsten. Der var gået ild i soden i skorstenen, og det stærke træk, der var gennem skorstenen, førte brændende sodflager af størrelse som en flad hånd ovenud og stormen bar den over gården…”

Om slukningen fortæller avisen:

”Viby sprøjte kom til stede men det nyttede ikke at tænke på at slukke. Straks ilden udbrød, telefonerede gartner Birkefeldt til brandinspektør Springborg i Århus, som var formand for aktieselskabet ”Viby Træskofabrik”, at gården brændte, og så kunne han selv bestemme om han ville sende noget af Århus Brandvæsen derud.

Hr. Springborg sendte straks en af Århus Sprøjter med tilhørende mandskab, under ledelse af skorstensfejermester Jensen derud. Hverken Århus sprøjten eller Viby sprøjten udrettede dog noget synderligt. Der manglede vand. Folk sendtes rundt i byen med spande for at hente vand af de forskellige brønde, men det forslog ikke. Hvert øjeblik måtte mandskab ved Århus sprøjten holde stille af mangel på vand og med Viby sprøjten var det ikke stort bedre.”

At redde træskofabrikkens gård og det nærliggende hus var håbløst og blev opgivet på forhånd og man koncentrerede sig derfor om at redde to nærliggende gårde, men til alt held begyndte regnen at strømme ned ved 19-tiden, og faren for de omliggende bygninger var drevet over. Heldigvis var alt forsikret også beboernes private indbo.

Gården blev ikke genopført som gård. Den 23. juli 1903 – altså fem en halv måned efter branden blev den nyopførte bygning, som senere fik adressen Engvej 3, vurderet. Brandtaksationen fortæller om bygningen, at den var to etager, hvor stueetagen var indrettet til lager for træskofabrikken og 1. sal til beboelse, og ved folketællingen 1911 boede her træskofabrikkens direktør Frederik Nielsen, kusk Niels Jensen, træskomand Søren Rasmus Jensen og træskomagersvend Laurs Peter Sørensen, alle med familier. Man kan se, at Niels Jensen og Laurs Peter Sørensen, som boede i gården ved branden, også kom til at bo i det nyopførte hus.

Træskofabrikken blev i 1919 blev købt af tre mænd: H. J. Jensen, Karl Sand og A. Andersen, der omdannede den til en fabrik, der fremstillede trævarer til landbrugsmaskiner og 10 år senere, i 1929, blev fabrikken købt af R. Christensen, som omdannede den til en emballagefabrik.

Vejviserne fortæller, at ejerne havde adresse i denne ejendom, Engvej 3, og midt i 1920’erne boede savværksejerne A. Andersen og Karl Sand her, og midt i 1930’erne boede Karl Sand her, nu med betegnelsen savværksarbejder, mens A. Andersen synes at være udskiftet med Hans Jørgen Jensen, der står som savværksejer. På det tidspunkt var villaen til fabrikken bygget og heri boede fabrikant Rasmus Christensen.

I vejviseren fra 1946/47 kan man se, at smed J. Petersen boede på Engvej 3 og vejviseren 10 år senere viser, at der stadig boede en smed her, nemlig V. M. Sørensen.

I 1961 var der store planer om vejgennemføring, og samme år købte Viby Kommune komplekset (fra Ormslevvej i nord til og med Engvej 3) af A/S Hans Mogensen.

Kartonnagefabrikken ”Cartolit” må have lejet sig ind efter A/S Hans Mogensen flyttede, og den 20. september 1963 brød der igen en stor brand ud. Den 21. september havde de to Århus-aviser Aarhuus Stiftstidende og Demokraten begge en stor reportage om branden, der var meget voldsom.

Læs også artiklen om Nordbyvej 16-18.

B900474Brand Kartonagefabrikken Cartolit brænder 20. september 1963 set fra Nordbyvej (nuv. Viby Ringvej) Viby Savværk, Skovlefabrikken.

Den 19. september 1964 fortæller en avisartikel, at ”Det nye bycenter kommer nu”, og to år senere kan man læse i vejviseren, at ejendommen nu er tom.

Som indledningsvis nævnt ligger Føtex nu omtrent der, hvor Engvej 3 lå.