Kongevej 11

Hjørneejendommen Nordbyvej/Kongevej – Kongevej 11

Til Vibybogen i 2002 fortalte den 98årige Hakon Nederland sine erindringer om det meget gamle Viby og om de to ejendomme, hans far havde bygget, nemlig ejendommen på Hjørnet af daværende Nordbyvej/Kongevej, Kongevej 11, og nabohuset Kongevej 11 A, hvor hjørneejendommen blev bygget i 1905 og nabohuset i 1914.

Hakon Nederlands fortælling blev senere fulgt op med fortælling om nabohuset, hvor senere Henning Sørensen og endnu senere Arnt Larsen havde deres købmandsforretninger.

B692

Kongevej 11, 11a, 15, 17, 19, 21, 23, 25
årg. 1960

I denne artikel er det hjørneejendommen, der skal beskrives. Hakon Nederlands far byggede som nævnt ejendommen, der bestod af en butik i en høj kælder og beboelse i stueetagen og på første sal. Umiddelbart kan man undre sig over, hvorfor huset blev bygget sådan, at butikken blev en kælderbutik. Et svar kan man naturligvis ikke få, men sammenligner man det meget gamle billede med hesten med billedet fra 1962, kan man af vinduernes placering se, at vejen er blevet hævet, og butikken har således ikke fra begyndelsen været så meget kælderbutik, som den blev senere.

B667

Fotoet på dette gamle postkort er taget mellem 1909 og 1917.

Købmand Nederland drev sin købmandsforretning her, indtil naboejendommen blev færdig i 1914, men han beholdt ejendommen, og lejede den ud. I februar 1916 blev der holdt en officiel folketælling, og heraf fremgår det, at der på det tidspunkt lå et brødudsalg i ejendommen, som blev drevet af den 44årige Ane Margrethe Jespersen, mens den 18årige datter Karen var ekspeditrice. Ane Margrethe Jespersen var gift med Jens P. Jespersen, som var ansat som slagter på Aarhus Amtssygehus.

I en artikel i Viby lokalhistoriske Forenings årsskrift for 1994 fortæller Vagner Nielsen (født 1913), at der i hjørneejendommen lå en slikforretning. Det er noget, børn lægger mærke til.

Hvor længe der blev drevet brødudsalg/slikforretning vides ikke, men i skatte- og adressebogen for 1920/21 kan man af en annonce se, at S. Steger havde en Kød- og Paalægsforretning i ejendommen, en forretning der senere flyttede til Kongevej 17. Det ser ikke ud til, at S. Steger boede i ejendommen, men familien Jespersen boede her fortsat til slutningen af 1920’erne.

Mange ”gamle” Vibyboere husker sikkert gartner Kjær som ejer af blomster og grøntforretningen i den her beskrevne ejendom. Senere annoncer fortæller, at denne forretning blev grundlagt i 1922. Laurs Kjær, som i annoncerne kalder sig M. Kjær, fremtræder i skatte- og adressebogen første gang i 1922/23, men står da ikke opført som gartner, men som maler.

Denne stillingsbetegnelse beholder han også året efter, men i 1924/25 står han som handelsgartner, og i 1925/26 er der den første annonce, som med stor skrift fortæller, at der sælges frugt og kranse, mens der med lille skrift uddybende specificeres, at der handles med frugtsafter, konserves, grøntsager, blomster og havefrø. Gartner Kjær fik hurtigt telefon (nr. 121), hvilket fremgår af skatte- og adressebogen for 1923/24.

Købmand Henning Sørensen, som købte begge ejendomme af købmand Nederland, solgte ejendommen i 1928 til kulhandler Hans Jensen og i 1932 købte blikkenslager Hans Jensen ejendommen, som han forbedrede med to bilgarager. Endelig i 1934 købte Laurs Kjær ejendommen, som han ejede helt op til Viby kommune købte ejendommen ca. 1964.

Det er i brandforsikringsprotokollen for Almindelig Brand, som ligger på Erhvervsarkivet, man af forsikrings nr. 112 kan se, at der blev bygget to garager i 1932. I 1951 viser brandforsikringen, at der foruden hjørneejendommen er forsikret en separat butiksbygning. Det må være ”Blokhuset”, der lå lidt nede ad Nordbyvej. Forretningen blev nu splittet op i en blomsterforretning i hjørneejendommen og en gartnerforretning i ”Blokhuset”.

 B500288Nordbyvej “Blokhuset” Frugt & Grønt

I 1955 kan man af annoncer i ”Jul i Viby” se, at gartner Kjær har solgt gartnerforretningen fra. En stor annonce opfordrer: ”Husmoder gå turen om hjørnet til gartnerforretningen ”Blokhuset”, der finder De alt i juleknas, nødder, dadler, druer, figner m.m., fine appelsiner til alle priser”. Ejeren hed Knud O. Nielsen. I samme nummer af ”Jul I Viby” havde gartner Kjær også en annonce om et stort udvalg i juleblomster.

Ved at følge sådanne annoncer kan man se ændringer i varesammensætningen, og to år senere, i 1957, har ”Blokhusets” annonce omtrent samme udformning, men med én væsentlig ændring. Der annonceres nemlig nu med ”Alt i dybfrost og grydefærdige snittede grøntsager”.

Samme år fortæller en anden annonce, at det er på Kongevej 11, man henvender sig, når det gælder juledekorationer og juleblomster, men ejeren er nu I. Boisen med tilføjelsen Kjærs eftfl.

De to ejendomme Kongevej 11 og 11 A blev de først nedrevne på Kongevej. Den 31. marts 1965 blev det første spadestik taget til det nye bycenter.