Kongevej 11 A

Artiklen ”Min barndom i Viby” er baseret på en artikel i Vibybogen fra 2002. Her fortælles, at forfatterens far var kommet til Viby som købmand i 1904 og byggede et hus på hjørnet af Skanderborgvej og daværende Nordbyvej. Vi fik også at vide, at forretningen gik godt, og at faderen i 1914 byggede et større nabohus for fortsatte forretningen heri.

Det er om sidstnævnte, denne artikel vil fortælle.

B1427

Købmand P. N. Nederlands to
ejendomme 1915
Th.: Kongevej 11A, hjørnet af Kong-
vej og Nordbyvej

Når man ser på billedet, der er fra 1915, skulle man ikke tro, at det var den samme person, der stod som bygherre til de to huse. Det nye hus fra 1914 var et stateligt hus med butikken i gadeplan, hvor det først byggede hus, der ses til venstre på billedet, havde butikken i kælderen.

Der er ingen tvivl om, at der var kommet penge til huse, og forfatteren til ”Min barndom i Viby” fortæller da også, at der en overgang var to kommiser og en karl beskæftiget. Alligevel syntes faderen, at det var blevet en for stor arbejdsbyrde, og han solgte forretningen i 1919.

Køberen var købmand Henning Sørensen, der kom til at eje forretningen i mange år. Adressen var Kongevej 11 a. Skanderborgvej gennem Viby havde nemlig indtil kommunesammenlægningen i 1970 navnet Kongevej. Forretningen havde telefon og må havde fået det på et meget tidligt tidspunkt, da nummeret var nr. 9 under Viby Central, der blev oprettet i 1907. De første år havde forretningen et meget bredt varesortiment.

Skatte- og adressebogen fra 1921/22 fortæller således gennem annoncer, at der handledes med køkkenudstyr, isenkram, porcelæn og fajance, foruden varer som kaffe, chokolade og cacao, cigarer, cigaretter og tobak samt vine og spirituosa. Man kan undre sig over, at der har kunnet være så mange forskellige slags varer i butikken, men det brede varesortiment viser også, at der ikke kan have været specialbutikker i Viby på det tidspunkt.

Følger man oplysningerne i de efterfølgende skatte- og adressebøger, ser man en speciel annonce i 1925/26. Her annonceres nemlig bl.a. med: havefrø, haveredskaber, trådvæv, tagpap, cement, tjære, hønsefoder og kyllingefoder. Viby var stadig mere land end by.

Viby lokalhistoriske Samling, der har til huse på Viby Bibliotek, ejer en komplet række skatte- og adressebøger op til 1927/28, men ejer herefter kun bogen for 1936/37 og bøgerne for 1946/47 og 1947/48, indtil 1951/52, hvorefter samlingen igen er komplet til 1958/59. I de tre bøger fra 1930’erne og 1940’erne er Henning Sørensens annoncer ikke meget fortællende. Der står kun, at der til sæsonen anbefales Havefrø, Havegødning og Plænegræs (i 1936/37 oplyses der også, at der udlejes Havesprøjte), og man opfordres til at bruge hans ekstrafine kaffe.

Der er først i et hæfte, der hed ”Jul i Viby” fra 1955, at man kan se en stor annonce fra købmand Henning Sørensen. Den var naturligvis tilpasset den kommende højtid, og annoncerede bl.a. med svesker, abrikoser, forskellige slags nødder, figner og dadler, appelsiner, cigarer og cerutter, vine og kaffe.

Prislejet var naturligvis noget anderledes end vores. Appelsinerne kostede således 78 øre pr. halvkilo, og javakaffen 2,70 kr. for 125 g. Kaffen kostede forholdsmæssigt langt mere end i dag. Det mest interessante ved annoncen er nogle, desværre noget slørede, billeder fra butikken. Man kan dog tydeligt se, at der var en hel væg med vin, og at der var ikke mindre end fire kaffekværne. Viby var nu ikke mere land, men by.

Omkring 1956 solgte Henning Sørensen forretningen til førstemanden Arent Larsen. Navnet Henning Sørensen blev opretholdt på facaden med tilføjelsen ”Eftf.”, men på væggen til højre ud til en sti stod der Arent Larsen. Ole Christensen, der først var lærling og senere kommis hos Arent Larsen, fortæller om forretningen, at det var her ”Vibys bedre borgerskab” handlede. Der var stil over det. De ansatte bar hvide kitler i begyndelsen med revers og slips, men senere med høj hals.

Varer blev bragt ud i egen varevogn med en varetur om formiddagen og en om eftermiddagen. Arbejdsdagen var lang for de ansatte fra 7.30 om morgenen, men der var også arbejde, som man ikke kender i dag. Alt blev således indkøbt i større partier og derefter afvejet og pakket i mindre portioner, f.eks. mel, sukker, rosiner, svesker, krydderier m.m.

B900183

Hjørnet af Kongevej og Nordbyvej med nedbrydning af gartner Kjærs og Arent Larsens ejendomme, Kongevej 11, 1964

I 1964 var det slut. Som de første blev de to huse, der er vist på ovenstående billede, revet ned i 1965, og Viby Ringvej kunne føres igennem.

B900686

Hotel Mercur, Viby Centret, ca. 1968

”Jul i Viby” beror ligesom skatte- og adressebøgerne i Viby lokalhistoriske Samling.