Kongevej 17

Vibys første byhuse – Kongevej 15 og 17.

Mens der om ejendommen Kongevej 15 ikke forelå noget om, hvilken slags butikker der var, da ejendommen blev bygget, så er det i brandforsikringsprotokollen for nr. 17 oplyst, at butikkerne i denne ejendom var indrettet til Sadelmager og Barberbutik. Der er derimod ingen oplysninger om, hvem sadelmageren og barbereren var.

B500105

 Kongevej

Folketællingen 1911 er der endnu ikke adgang til at se, når man bor her i Århusområdet, og folketællingen 1916 giver ikke umiddelbart oplysning om hvem, der har drevet de to butikker. Derimod kan man se, at murermester Gjerrild boede i huset på det tidspunkt. Man kan også se, at der boede hele fire familier i huset, og der har således ikke været meget plads at røre sig på. Der findes ingen brandforsikringsvurdering, men af forsikringsprotokollen kan man se, at huset var på ca. 95 kvm. i grundareal, og man må formode, at beboelsen var på 1. sal og i tagetagen.

I Gjerrilds lejlighed boede der foruden ham og hans kone Ane Marie, kun deres søn, den senere arkitekt Charles Gjerrild, som var 16 år og opført som murerlærling, og deres 10 årige datter Anne Elisabeth, men i de øvrige tre lejligheder må der have været trængsel. De tre familier havde nemlig tilsammen 10 børn i alderen 0 til 12 år.

Mens Gjerrild solgte Kongevej nr. 15 allerede i 1913, beholdt han nr. 17 indtil 1920. Det år solgte han ejendommen til slagter S. Steger efter at være flyttet ind i Kongevej 19, og i hvert fald fra det tidspunkt var der i en årrække slagterforretning i den ene af de to butikker i Kongevej 17. S. Steger havde i skatte- og adressebogen for 1925/26 indrykket en iøjnefaldende annonce.

Steger ann

Slagter Steger drev forretningen til sin død i 1938, og herefter solgte enken såvel ejendom som forretning til slagter Chr. Nielsen, som ikke var ukendt med Vibyforhold, idet han i nogle år havde drevet slagterforretning i Kongsvang i ejendommen ved siden af købmand Gravers Madsen, hvor Viby Cykellager senere var i en årrække.

Slagter Nielsen annoncerede også. I Kirkebladet fra 15. maj 1938 kan man læse følgende annonce: ”S. Stegers Efterfølger, Tlf. Viby 48. Jeg har altid vidst, at Stegers Pølser var bedst, men jeg garanterer Dem, at mine Pølser er som Stegers. NB. Husk, her føres Randers Flødeleverpostej. C.A. Nielsen, Telefon Viby 48.”

Det er ovenfor omtalt, hvor mange mennesker, der boede i ejendommen ved folketællingen 1916. Skatte- og adressebogen for 1936 viser, at der på det tidspunkt foruden Stegers husstand boede en chauffør og en fabriksarbejderske i huset, måske også hver med deres husstand, og 10 år senere viser skatte- og adressebogen, at nu boede slagter Nielsen med husstand alene i huset. Noget af en ændring i løbet af 30 år.

Slagter Nielsen, hvis kone Johanne også arbejdede i butikken, drev forretningen i mange år. Som så mange andre forretningsdrivende annoncerede han i ”Jul i Viby” i 1950erne. Det var iøjnefaldende annoncer, der alle viste et glad grisehoved. Overskriften i 1957 var ”I år bliver det GRISEN, der vil dominere på julebordet”, hvilket året efter følges op med ”I år bliver det igen GRISEN, der vil dominere på julebordet”. Det fortælles, at priserne er overkommelige, at forretningen får friske forsyninger hver dag, og at man gerne udskærer efter kundens ønske. Endvidere oplyses det, at forretningen udbringer overalt. Man får et indtryk af en ”rigtig slagterforretning”.

 

B500523

I. Bojsen, Blomsterhandel, Kongevej 17

I midten af 1960’erne blev ejendommen eksproprieret, men slagterforretningen måtte ophøre inden, da slagter Nielsen blev blind pga. sukkersyge. Inden ejendommen blev nedrevet, nåede blomsterhandler Boisen (som havde haft forretning i den tidligt nedrevne ejendom på hjørnet af Kongevej og Nordbyvej) at have blomsterbutik i slagterbutikken en periode, og det sidste, der var i butikken, var Arbejdernes Andelsboligforening Viby J, der med et stort skilt over butikken kundgjorde: ”Vi bygger i Viby”.

Indledningsvis er det nævnt, at ejendommen også rummede en barber, men om denne vides intet. Ved folketællingen 1916, boede der ikke nogen barber i ejendommen, men i Kongevej 19 boede en ung barber på 27 år, Søren Kaltoft Sørensen, og da han boede i nr. 17 ifølge skatte- og adressebogen for 1920/21, er det nærliggende at tro, at det var ham, der drev barbersalonen. Senere – i hvert tilfælde i 1940’erne – ejede C. Olsen barbersalonen, men han flyttede først i 1950’erne over i de røde huse, der ligger på skrå ved Birkedalsvej. Butikken var nu tom i et stykke tid, men i 1953 åbnede Lyngdorf butikken ”Elektra”. Som navnet angiver handlede denne butik med elektriske artikler, og varesortimentet er nærmere beskrevet i ”Jul i Viby” 1957, hvor en annonce fortæller følgende: ”Fikse julegaver: Askebægre, Cigaræsker, Lysestager, Spritlamper, Ozonlamper samt mange forskellige Børnelamper og hejselamper. Alt i EL-køkkenudstyr”.

Butikken ”Elektra” fortsatte til ejendommen blev nedrevet.