Kongevej 15

Vibys første byhuse – Kongevej 15 – 17.

I 1906 blev Viby Skoles nye bygning – den såkaldte ”Hvide Skole” taget i brug. Bygningen var opført i ”villastil”, måske fordi man havde intentioner om, at Viby kun skulle rumme villaer, men det skulle hurtigt gå anderledes.

Allerede samme år byggede Vibys store bygmester murermester A.P. Gjerrild Vibys første byhuse. At det netop var det år, er nok ikke tilfældigt, for det var samme år, som FDB begyndte produktionen, og Gjerrild har nok forestillet sig, at der nu ville blive brug for flere lejligheder i Viby.

Gjerrild havde på det tidspunkt kun bygget et enkelt hus i Viby, nemlig en villa på Skanderborgvej i Kongsvang i 1904, men nu købte han et par nyudstykkede grunde og byggede to sammenbyggede huse, der senere fik adresserne Kongevej 15 og Kongevej 17.

B722

Fotoet viser Kongevej 15 omkring 1930.

Naboejendommen (Kongevej 11) var på det tidspunkt Købmand Nederlands hus på hjørnet af Nordbyvej og Kongevej, der hvor gartner Kjær senere havde sin forretning, idet huset ved siden af (Kongevej 11A), hvor købmand Henning Sørensen senere havde sin forretning, først blev bygget i 1914. De to nye huse, der hver bestod af kælder, stueetage med butik, 1. sal og tagetage med kviste, må have set lidt mærkelige ud på et tidspunkt, hvor der kun var spredt og lav bebyggelse.

Kongevej 15, der lå nærmest Nordbyvej, havde indgang i gavlen, idet der her – i hvert fald senere – var en lille adgangsvej til to huse med adressen Kongevej 13a og 13b. Brandforsikringsprotokollen fortæller, at der var butik i ejendommen, men fortæller ikke hvilken slags, og vi skal ti år længere frem i tiden, før vi kan se, at der nu boede en skomagermester Søren Sørensen i ejendommen. Gjerrild havde solgt ejendommen allerede i 1913 til en partikulier, og i 1919 fik skomagerens kone Ane Kirstine Sørensen ejendommen som sit særeje ved et arveudlægsskøde.

I skatte- og adressebogen for 1920/21 havde Søren Sørensen en annonce indrykket, hvori han oplyser, at han havde et stort udvalg af Dame-, Herre og Børnefodtøj, og at han udførte reparationer solidt. Omtrent samtidig (den 25. maj 1921) fortæller en brandforsikringsvurdering, at ejendommen, der havde et grundareal på 81 kvm., var indrettet til bolig for tre familier. Kælderen var indrettet med fem rum, og i stueetagen var der butik, værksted, et værelse, køkken, spisekammer og entre. På 1. sal var lejligheden på tre værelser, køkken og spisekammer, mens der på kvisten var to værelser, køkken og spisekammer og to kamre.

Oplysningen om de tre familier passer med skatte- og adressebogen, hvorefter der foruden skomageren boede en arbejdsmand og en fabriksarbejder. Nærliggende er det at tro, at skomageren boede i værelset bag butikken i stuen, men da skomageren betalte betydelig mere i skat og dermed tjente mere end de to øvrige, er det nok ham og hans familie, der boede i den største lejlighed på 1. sal.

Om ejendommen i øvrigt oplyses det, at der var indlagt elektricitet med 17 lampesteder, og at der var indlagt vand og gas. Derimod var der ikke wc i huset. Der fandtes nemlig et udhus, der var indrettet til wc og hønsehus.

B500407

Kongevej 15 fotograferet i 1934, mens der var mælkehandel i bygningen.

Vi springer op til midt i 1930’erne, og nu var det mælkehandler Alfred Petersen, der både ejede huset og drev Viby Mælkeforsyning. Et billede viser en stor reklame for Tranbjerg mælk, og et skilt nederst i butiksvinduet fortæller, at der her var der udsalg fra Emmery. Billedet viser også, at butikken ved siden af mælkeudsalget var en trikotageforretning.

Alfred Petersen ændrede forretningen fra mælkeforsyning til en konfektureforretning, og skilte fra begyndelsen af 1960’erne viser dels et stort skilt med ”Pyramide Is”, og dels at han fortsat havde udsalg fra Emmerys efterfølger Hougaard Frandsen.

Han fortsatte med at drive forretningen helt op til ekspropriationen, hvorefter han flyttede denne til Bernstorffsvej 2a.

Hvornår der kom trikotageforretning kan ikke ses, men den var der i 1935 og ejedes da af F. Jensen. Fra sidst i 1930’erne var Krista Kjær indehaver, mens ejeren fra midt i 1950’erne var Aksel Jensen. Varesortimentet synes stort ifølge annoncer i ”Jul i Viby” fra 1950’erne.

I 1955 annoncerede Aksel Jensen således, at han solgte: Kimono, Kitler, Forklæder, Strømper til Børn og voksne og Underbeklædning til alle i familien.

Herudover solgte han Charmeuse-Undertøj i mange Prislag, Frottehåndklæder, Natkjoler og Pyjamas, Tørklæder, Handsker og Luffer, Cardigan og Pullower, og han opfordrede til, at man skulle komme ind og se udvalget i Kjoler, Bluser og Nederdele. Alle de mange varer skulle rummes i en butik på omkring 40 kvm.!

Der var ikke meget ændring i ordvalget i annoncerne op gennem 1950’erne, bortset fra, at han i 1959 annoncerede om salg af nylonundertøj. Også Aksel Jensen fortsatte med at drive forretningen til ekspropriationen, og flyttede herefter til Uffesvej.