Kongevej 23

Tilbagetrukket på Kongevej – nr. 21 og 23

Kongevej 21 og 23 lå noget besynderligt tilbagetrukket på skrå i forhold til Kongevej, men når man ser på et gammelt matrikelkort fra 1800-tallet, kan man se, at forklaringen må være, at der har gået en vej på skrå ind fra Kongevej.

nr YDer findes et meget gammelt postkort fra omkring 1910. Kortet viser fem motiver fra Viby, et i hvert hjørne og et ovalt med Viby Skole i midten. Det ene af billederne viser Kongevej, en noget pløret Kongevej, men det er husene til venstre, der er interessante for denne artikel. Yderst til venstre, skåret halvt igennem af det ovale billede, er nemlig Kongevej 21 og huset herefter er Kongevej 23.

Kongevej nr. 21 er beskrevet på en anden side, og skal derfor kun omtales overfladisk her. Når begge husnumre er nævnt, skyldes det, at der her tilsyneladende op til 1901 kun lå et enkelt hus, hvis ejer fra 1891 var karetmager Anders Jensen.

I 1901 vurderedes der to ejendomme til brandforsikringen, hvoraf det ene (nr. 21) var en smedje, som samme år solgtes til en smed, mens det andet (nr. 23) blev solgt til skomager Chr. Mortensen. I en del år havde de to ejendomme forskellige ejere, men i 1918 købtes ejendommen nr. 23 af smed Jens Peter Sørensen, senere navneforandring til Hejrskov, som var ejer af nr. 21.

Der foretoges samme år en ny brandforsikringsvurdering af begge ejendomme, og J.P. Hejrskov solgte hurtigt herefter begge ejendomme. Nr. 21 blev solgt til smedemester Peder Sørensen, og nr. 23 blev solgt til karetmager Peder M. Jensen Smed, om hvem Ejlif Salomonsen i et lille hæfte om Kongevej udgivet af Viby lokalhistoriske Forening i 1999 skriver:

”… karetmager Jensen Smed, som var født i Vinterslev lige nord for Hadsten 1890. Han blev uddannet i Hadsten i 1911 og arbejdede bl.a. i Ø. Tørslev, før han i 1919 købte huset på Kongevej. Her havde han sin virksomhed frem til slutningen af 1950’erne, da han måtte lukke på grund af dårligt syn. Han blev boende på 1. sal i huset, til det skulle nedrives, mens lokalerne nedenunder, hvor hans kone havde haft dameskrædderi, blev lejet ud til skræddermester Aage Christensen.”

I Jensen Smeds lange ejertid foretoges flere forbedringer. Der blev i 1926 sat en kvist på i tagetagen, og i 1935 kan man af brandforsikringen se, at de moderne tider vinder frem. Der var nemlig blevet indlagt centralvarme med rør og radiatorer, og der blev lavet badeindretning og wc med håndvask. Derimod fremgår det ikke, hvornår facaden ændredes, således at butikken med skiltet ”Skrædderi” sprang frem på gaden i en lille tilbygning.

For at illustrere, hvor vi er henne på dette foto fra 1962, kan det fortælles, at netop der, hvor der står “skræderi” havde Danske Bank senere en indgangsdør.

B744

For at illustrere, hvor vi er henne i Viby på dette foto fra 1962, Kongevej 21 og 23, kan det fortælles, at netop dér, hvor der står “skræderi” havde Danske Bank indgangsdør i 2005.

Af ovennævnte citat får man det indtryk, at skræddermester Aage Christensen først begyndte sit skrædderi i Kongevej 23 i slutningen af 1950’erne, men det er ikke rigtigt. I ”Jul i Viby” 1952 havde Aage H. Christensen en annonce indrykket, hvori han fortalte, at han havde et ”1. Kl.s Herre- og Dameskræderi” på Kongevej 23, og tre år senere annoncede Robert Larsen på samme adresse, i ”Jul i Viby” om ”Alt i polstrede Møbler”, og at han udførte ”1. Kl.s Arbejde” – ”Reparation og Ompolstring”. Man må formode, at møbelpolstreren havde sit værksted i det gamle karetmagerværksted. Begge oplyste telefonnummer 4 10 75, et nummer, som tilhørte Jensen Smed.

Det er ovenfor beskrevet, at de to huse nr. 21 og 23 var tilbagetrukket på Kongevej på grund af den gamle vejføring. Det må have været en stor fordel for både smeden og karetmageren. Senere er det oplyst, at pladsen fik en anden anvendelse. Vibys første pølsevogn skal have nemlig ligget her!

Både Aage Christensen og Robert Larsen fortsatte deres virksomhed på Kongevej 23 indtil nedrivningen. Herefter flyttede Robert Larsen sin virksomhed til Mellemvej 1, over for Hotel Mercur, som det oplyses i annoncen i Viby Telefonbog fra 1968. Aage Christensen flyttede derimod sin virksomhed fra Viby. Et skilt i butiksruden lige før nedrivningen fortæller om flytningen og det nye telefonnummer 12 41 73, som igen fortæller, at hans virksomhed fik adressen De Mezas Vej 8.

P. Jensen Smed tog sit telefonnummer med sig, da han flyttede. En telefonbog fra 1968 fortæller, at han kom til at bo på Vidtskuevej 18, og det må være i en af de nye bogligblokke på Vidtskuevej. Noget af en forandring for en gammel svagtseende mand, der havde boet næsten 50 år på Kongevej.