Kongevej 27

Kongevej 27 med Viby Telefoncentral

Der hørte en ret stor grund til Kongevej 25 (omtalt på siden Kongevej 25), og i 1922 lod fru Nielsen tegne en statelig ejendom, som blev opført ret hurtigt efter og bestod af en stueetage med tre butikker, en 1. sal med to lejligheder – en treværelsers og en toværelsers – og en såkaldt manzardetage også med to lejligheder.

Foreløbig blev fru Nielsen boende i nr. 25. Det viser skatte- og adressebogen for 1927/28, men hun må nok være flyttet til nr. 27 omkring 1930. Et barnebarn har nemlig fortalt, at fru Nielsen boede i den store lejlighed i nr. 27, mens Viby Telefoncentral var i den lille lejlighed på samme etage. Som omtalt i artiklen om Kongevej 25 var fru Nielsen centralbestyrer for telefoncentralen, et job, hun havde haft siden dens oprettelse i 1907.

B500416

Marie Kirstine Nielsen. Bestyrer af Viby Telefoncentral
indtil 1. oktober 1946

Ifølge brandforsikringsprotokollen overdrog fru Nielsen ejendommen til datteren Poula i 1933, og de boede begge i ejendommen efter skatte- og adressebogen for 1936/37, hvilket de fortsatte med, efter at Poula indgik ægteskab med A. G. Bendixen, som var ansat ved Jydsk Telefon. Fru Nielsen flyttede herefter ind i den lille lejlighed med telefoncentralen, som hun fortsatte med at være bestyrer af til den 1. oktober 1946, altså i 39 år. Herefter blev Kirstine Lybecker centralbestyrer – også med bopæl i nr. 27. Telefoncentralen fortsatte med at være i Kongevej 27, efter fru Nielsen holdt op, indtil den ligesom Århus’ og de øvrige forstæders telefoncentraler blev automatiseret i 1953. Fru Nielsen døde i 1955, og i 1959 solgte Poula Bendixen ejendommen til murermester N. Chr. Hansen.

Som ovenfor nævnt var der tre butikker i stueetagen. Brandforsikringsprotokollen fortæller, at der skulle være Bageriudsalg, ”Sæbehus” og Cyklebutik med reparationsværksted. Umiddelbart virker det lidt ejendommeligt med bageriudsalget, da fru Nielsen i 1923 stadig var ejer af bageriet med butik i nr. 25, men Vagner Nielsen fortæller i Viby lokalhistoriske Forenings årsskrift fra 1994, at her lå ”Den lille Cafe”, og den har måske fået sit brød fra bagerbutikken ved siden af.

Vagner Nielsen fortæller også, at der i de to andre butikker var en grøntforretning og Viby Sogns Sygekasse. Det bekræfter et billede, om hvilket teksten viser, at det skulle være fra 1920’erne. Billedet viser kun de to butikker under lejligheden med de tre værelser og viser også, at de to butikker havde fælles trappetrin ud til gaden og dør ind til hver butik fra den lille afsats. Om butikken til venstre fortæller billedteksten, at den tilhørte gartner Overgaard, som ses uden for butikken til højre. Man kan se, at butikken handlede med øl, og af et skilt nederst i butiksruden ses ordet rulle, en noget ejendommelig sammensætning.

Viby Sogns Sygekasse forekommer mere interessant. Om denne fortæller Viby Sogns Historie, at den var stiftet omkring 1871, men den havde de første mange år ikke noget kontor. I 1920’erne var sygekassen dog blevet så stor, at det blev nødvendigt at oprette et fast kontor. Forslaget om det blev forkastet på generalforsamlingen, men bestyrelsen vedtog trods dette at oprette et kontor fra 1. april 1928. Det må have været dette første kontor, der lå i Kongevej 27. Senere flyttede sygekassen over i Brugsens ejendom Kongevej 18.

Der er ellers ikke mange oplysninger om de erhvervsdrivende i Kongevej 27. I et kirkeblad fra 1932 havde Fru D.A. Ørum en annonce . Hun fortæller heri, at hun var autoriseret Massøse og Sygegymnast (fysioterapeut), hvilket passer meget godt med sygekassens beliggenhed i samme ejendom, og fru Erna Pedersen havde i 1933 indrykket en annonce om permanentbølgning. Mon ikke begge damer drev deres virksomhed fra en lejlighed og ikke fra en butik?

I skatte- og adressebogen fra 1946/47 havde Byens Kiosk, Kongevej 27 en stor dobbeltsidet annonce indrykket. Kiosken anbefalede sig på den ene side med følgende: Postkort og Blæk, Lukkede Kort, Indbydelseskort, Blyanter, Skrivepapir og Penne, Folioark, Kuverter – gule og hvide – og Frimærkesalg. Endvidere opfordrer annoncen: ”Send et Nationaltelegram! 10 pCt. af Beløbet gaar til Tuberkulosens Bekæmpelse”. Tuberkulose var en frygtet sygdom på det tidspunkt. På annoncens anden side fortælles det, at der sælges ”Dag- og Ugeblade”, ”Romaner i stort Udvalg”, ”Telegrammer skrives og bringes”, ”Benyt vor Teleboks” og ”Brug vort Vindue med Annoncer 1,00 kr. pr. Uge”.

Ellers skal vi op i 1950’erne før annoncer fortæller lidt om butikkerne i Kongevej 27. Butikken ”Viby Is- og Konfektureforretning” eller ”Greth’s Konfekture” kan mange, der var børn på det tidspunkt, sikkert huske. I en annonce i ”Jul i Viby” fra 1952 giver annoncen følgende oplysning: ”Gør Deres Juleindkøb hvor de finder det største Udvalg. Alt i: fine hjemmelavede Chokolader, Konfekt, Marcipanmasse, Chokoladeovertræk, Marcipanfigurer m.m.” Vareknapheden efter besættelsen synes at være overstået. ”Viby Is- og Konfektureforretning” fortsatte med annoncer i de følgende ”Jul I Viby”. Annoncerne er dog næsten ens, men i 1957 kommer der en tilføjelse: Soft-Ice!

Og hvad lå der så af butikker i Kongevej 27, da ejendommen skulle eksproprieres: I den første butik, når man kom fra Nordbyvej lå ”Greths Konfekture”. Herefter kom fiskeforretningen ”Viby Fiskehal” ejet af P.M. Løwnes og som den sidste ”Byens Kiosk”. På oversigtsbilledet, der er fra 1962, ses de tre butikker i ejendommen ved siden af ejendommen på hjørnet af Stenkildevej med ”Havanna” og Den Blaa Butik”.

b26

Et udsnit af Kongevejen.

Efter ekspropriationen ser det ud til, at den eneste, der forsøgte at føre forretningen videre var D. Greth, idet hendes forretning flyttede over på den anden side af Kongevej til nr. 22. Denne ejendom blev senere også eksproprieret og lå omtrent der, hvor der er pølsevogn i dag.