Kongevej 29

”Den Blaa Butik” – Kongevej 29

”Den Blaa Butik” var i en ejendom fra 1930’erne, som blev opført på hjørnet af Stenkildevej og Kongevej. Går vi længere tilbage i tiden, lå på grunden så tidligt som i 1855 ”Et Huus med en liden Have”. Huset skiftede ejer tre gange op gennem 1800’tallet, og den sidste af disse var Jens Sørensen, som fik det i 1884. Jens Sørensen kom til at eje det i mange år, og det var ham, der ejede det i følge den første ejendomsvurdering, som foretoges i 1904.

Ved ejendomsvurderingen oplyses det også, at grunden var på ca. 150 kvadratmeter, så det var en meget lille have.

B500196

Læs om bygningen og menneskene i teksten herunder. Den hvide bygning i baggrund blev nedrevet da Dybkærsvej (nu Stenkildevej) blev anlagt.

Det viste billede fra omkring samme tidspunkt viser et nydeligt lille hus med en ”Træskohandel”, om end det er tvivlsomt, om det er samme hus. Det ser huset for nyt ud til. Der ser ikke ud til at have været noget udstilling i vinduerne, men i stedet er der en række træsko udenfor. Jens Sørensen står udenfor, og måske er det hans kone, der står på den anden siden af døren. Det er oplyst, at manden til venstre i billedet med piben er gartner Birkefeldt. Mon ikke den store flok børn i højre side er stimlet sammen for at følge fotograferingen?

Det fremgår tydeligt af billedet, at Dybkærvej, som sidst i 1930’erne kom til at hedde Stenkildevej, ikke eksisterede. Det gør den derimod på det næste billede fra ca. 1935, hvor glansen unægtelig er gået af det nydelige lille hus.B100142

Man er ikke i tvivl om, at det er samme hus, selv om der er sket den ændring, at indgangsdøren er flyttet. På hver side af denne er der nu et udstillingsvindue påmalet ordene ”Radio” til venstre og ”Cykler” til højre. Forretningsindehaveren var Henry Geer, som i vejviseren for 1936/37 står opført som montør.

Det lille hus blev revet ned i 1937, og der blev opført en typisk 30’ver ejendom. Vigtigt var det for butikkerne at have indgang fra Kongevej, og så måtte opgangen til lejlighederne være på Dybkærvej/Stenkildevej. Det var også her, at opgangen var til ”Viby Damesalon”, der i Kirkebladet i 1940 annoncerede med at ligge over ”Den Blaa Butik”.

B500517

De to butikker var en tobaksforretning og en herreekviperingsforretning. Tobaksforretningen hed – i hvert tilfælde i 1950’erne – Havanna, og vareudvalget var typisk for den type forretning. I bladet ”Jul i Viby” i 1952 spørges der: ”Ryger De store Cigarer så se Udvalget i Havanna”, og det oplyses også i annoncen, at der var et stort udvalg i piber, vin og spirituosa.

B500518

Alle, der har boet i Viby før gadegennembruddet, kan vist huske herreekviperingsforretningen”Den Blaa Butik”. Forretningen havde store annoncer i ”Jul i Viby” op gennem 1950’erne, og man kan følge, hvordan kunststofferne kommer frem i disse år. En stor nyhed var i 1955 en ”Spun Nylon-Skjorte”, som aldrig skulle stryges! En sådan kostede ikke mindre end 70 kr., mens almindelige manchetskjorter kostede fra 17 kr. til 29,50 kr.

Udviklingen gik hastigt videre. I 1958 kostede skjorter i poplin fra 19,50 kr. til 39,00, strygefri skjorter, der altså var strygefri, kostede fra 29,50 til 38,00, og nu var nyheden Terylene skjorter, der kostede 58 kr. Terylene var det år den største mode, hvor der foruden skjorterne annonceredes med Terylene slips og Terylene benklæder både til herrer og drenge.

I Viby lokalhistoriske Forenings årsskrift fra 1995 er der en eringdringsartikel om ”Handelsliv på Kongevej” af Henning Poulsen. Han fortæller heri om et besøg i ”Den Blaa Butik”:

”De handlende på Kongevej var folk, der gennem mange års virke havde lært deres kunder at kende til bunds. Det gav den i dag så sjældne personlige kundebetjening. Engang, da jeg havde været borte fra byen i adskillige år, kom jeg ind i Den blå Butik for at købe en gave: Guldberg Jensen betragtede mig et øjeblik, og så sagde han med genkendelse i øjet: Du skal vel have en fødselsdagsgave til din far. Så ved jeg, at han ønsker sig nogle sokker, og det skal være dem, der ligger derovre. Det er det mærke, han altid køber”.

Så var det, jeg følte, at jeg var kommet hjem igen.”

Det var herreekviperingshandler Jørgen Guldberg Jensen, der havde opført ejendommen i 1937. Da husene skulle nedbrydes på grund af gadegennembruddet, flyttede han forretningen over på den anden side af gaden i en ny bygning med adressen Vester Kongevej 1 (nu Skanderborgvej 213), og forretningen fik samtidig navneforandring til Guldbergs Herremagasin. Skanderborgvej 213 er ejendommen med facade ud til Skanderborgvej på hjørnet af Holme Ringvej.