Nordbyvej 10

Tre huse på Nordbyvej – 10, 10A og 10B

På Nordbyvej lå tre huse op ad hinanden. Det forreste ud mod Nordbyvej var nr. 10, hvor Æglageret var fra midt i 1950’erne. Lige bagved lå nr. 10A og længere bagved lidt forskudt lå nr. 10B. Det er disse tre huse, denne artikel vil omhandle.

Vi begynder meget langt tilbage i tiden. De tre huse havde samme ejer, Rasmus Rasmussen Gissel og i 1. kvartal 1887 lod han husene vurdere til brandforsikringen. Husene blev anset for at være omtrent lige meget værd, idet nr. 10 blev vurderet til 1.678 kr., nr. 10A til 1.685 kr. og nr. 10B til 1.660 kr.

Rasmus Rasmussen Gissel solgte husene et efter et. Først blev nr. 10A solgt i 1889, i 1893 blev nr. 10 solgt, og i 1898 afstod han nr. 10B.

Vi vil koncentrere os om nr. 10. Køberen var den 33-årige Mikkel Poulsen, som var karetmager. Han lagde sig en stor familie til, seks børn fortæller folketællingen fra 1916, og han byggede til, således at ejendommen, der efter den tidligere nævnte vurdering kun bestod af et stuehus, her i 1907 ifølge brandforsikringen omfattede stuehus, bryggers, værksted, oplagshus og vagthus. I alt var forsikringssummen steget til 6.690 kr. I marts 1919 kom der en ny brandforsikring, og der var elektriske installationer både i stuehuset og i værkstedet, som nu kaldtes et karetmagerværksted. Den samlede brandforsikringssum var steget til 12.800 kr.

Karetmagerværkstedet kom dog hurtigt til at skifte status. Nogle måneder efter brandforsikringsvurderingen købte den 36-årige Carl Johan Hansen ejendommen (tinglyst i november 1919) og etablerede sig som drejer. Næste brandforsikringsvurdering fandt sted i april 1926, og denne gang var der store ændringer. I beboelsen var der varmeanlæg, elinstallationer, vand, gas og telefon (nr. 106), i drejerværkstedet var der også varmeanlæg og elinstallationer, og hertil kommer, at der var oplagshus, endnu et værksted med varmeanlæg og elinstallationer, bilgarage og et oplagsskur. Den samlede brandforsikring var nu på 23.400.

Viby lokalhistoriske Forening har i sit årsskrift for 1997 en artikel af Karl Bock med overskriften ”En tur på Nordbyvej i 1928” Han fortæller: ”Nr. 10 var også en værkstedsbygning. Her boede drejer Hansen, og jeg husker, at jeg tit kiggede ind og af og til fik en porcelænsklokke, som Hansen drejede for Jydsk telefon.”

Carl Hansen døde kun 50 år gammel i 1933, og hans enke, Rasmine Hansen, videreførte drejeriet. Som hjælp havde hun ansat to drejere, der boede i Århus. Om dem fortælles det, at de spadserede frem og tilbage, og på spørgsmålet om de altid gik, var svaret, at det gjorde de, undtagen når vejret var ondt. Så tog de rutebilen. Der var langt fra Viby til Århus

Og hvad lavede drejerne så. Porcelænsklokkerne, som blev monteret, er allerede nævnt, men herudover drejede man skuffeknapper, knapper til stole og lignende.

Ejendommen, Nordbyvej 10, blev i forbindelse med bobehandlingen overtaget af svigersønnen Axel Andersen, som ikke var drejer, men væver. I 1949 blev brandforsikringen igen ændret, og nu bestod bygningerne af beboelse, drejerværksted, endnu et værksted, et lagerrum og ikke mindre end fire oplagsrum. En bilgarage havde man åbenbart ikke brug for på det tidspunkt.

I midten af 1950’erne solgte Axel Andersen ejendommen til æghandler N.V. Elgaard, og der er utvivlsomt mange gamle Vibyborgere, der kan huske, at de har været der for at købe æg. Efter ekspropriationen flyttede han til Vilh. Becks Vej 96 (ved Chr. X’s Vej), hvor han indrettede butik og udvidede varesortimentet med ost. Navnet blev herefter Oste- og Æglageret.

Nordbyvej 10

De to andre ejendomme Nordbyvej 10A og 10B vides der ikke meget om. Axel Andersen købte nr. 10A i 1935, og i 1949, da Nordbyvej 10 fik ny brandforsikring, fik nr. 10A det også. Man kan heraf se, at der var et lager for tømmer, så ejendommen blev, foruden at være udlejet til beboelse, også brugt i virksomheden. Nr. 10A blev solgt i 1958 til automobilforhandler H. Rønnow Bruun, der havde værksted i ejendommen. Han og værkstedet flyttede efter ekspropriationen til Balagervej 22.

Brandforsikringen for nr. 10B blev i 1903 udmeldt af Landbygningernes almindelige Brandforsikring, hvis arkiv på Erhvervsarkivet er benyttet til ovenstående brandforsikringsoplysninger. Man kan derfor ikke ad den vej se, om ejendommen har været benyttet til andet end beboelse. Efter at have haft flere ejere købte arbejdsmand Jens Lundkvist Nielsen ejendommen i 1932, og han ejede den helt til Viby kommunes køb først i 1960’erne. Han blev dog boende indtil nedrivningen.

På billedet ses, at nr. 10A og 10B var bindignsværkshuse. Det har nr. 10 nok også været oprindelig, jfr. de næsten ens vurderinger i 1887, men hvornår nr. 10 er bygget om, fremgår ikke.

Nordbyvej 10a, november 1962

B2067