Nordbyvej 6

Den eneste byejendom på Nordbyvej (nr. 6)

For måske omkring 200 år siden slog landevejen mod Skanderborg et sving nordpå, hvor Viby Centret nu er. Syd for det sving boede bysmeden, hvis ejendom tilhørte alle gårdene eller bymændene, som det udtrykkes, og da grundene fik matrikelnumre, fik bysmedens ejendom matrikel nummer 100.

Senere rettedes landevejen ud, og matrikel nummer 100 fik jord på begge sider af landevejen, hvorfor både Hotel Viby (på kirkesiden) og købmand Henning Sørensen (på Åbysiden) havde matrikel 100 + et bogstav. Et lille stykke jord fik tilsyneladende ikke noget matrikelnummer, nemlig et lille jordstykke langs Nordbyvej bagved købmand Henning Sørensen. Det jordstykke fik i 1904 matrikelnummer 104, og tingbogen fortæller, at jordstykket var smedjepladsen, hvilket bekræftes af, at køberen i 1904 var en smed, som hed Christian Pedersen.

Christian Pedersen kom kun til at eje matr.nr. 104 i mindre end et år, og næste ejer var smed Morten Mortensen, som stod som ejer, da ejendommen blev offentlig vurderet i 1906, hvor det også oplyses, at der både var beboelse og værksted, og at ejendommen var ny.

Flere smede kom til at eje ejendommen, men den første blivende ejer var smed Carl Andreasen, som købte ejendommen i 1923. Ganske vist ser det ud til, at Carl Andreasen tidligere havde ejet ejendommen i perioden 1912-1917, men han flyttede over på den anden side af Kongevej i nr. 28 (hvor Sandwichen nu er), hvorfra han drev en cykelhandel ifølge skatte- og adressebogen 1920-21.

Cykelhandelen fortsatte Carl Andreasen med efter flytningen til matr. nr. 104, men han drev nu også en smedje, og kaldte forretningen Viby Cykle- og Smedeforretning i følge skatte- og adressebogen for 1927-28.

Adressen på Viby Cykle- og Smedeforretning var Nordbyvej 2, idet Nordbyvej 6 ikke eksisterede ifølge nævnte skatte- og adressebog. Vi skal op i midten af 1930’erne før denne ejendom blev bygget. Carl Andreasen lod nemlig på det tidspunkt matr. nr. 104 dele op i 104 a, Nordbyvej 2, hvor Viby Bogtrykkeri senere kom til at ligge, og matr. nr. 104 b, Nordbyvej 6, hvorpå den nye etageejendom og smedjen kom til at ligge. Carl Andreasen flyttede ind i den nye ejendom og solgte ejendommen Nordbyvej 2 fra til Chr. Holm Andersen. Det var her, Viby Bogtrykkeri senere kom til at ligge.

Carl Andreasen fortsatte med at drive sin virksomhed til 1946. Han solgte da cykelforretningen til Peter Buhl, og smedeforretningen til J.C. Sørensen, som ifølge en annonce i skatte- og adressebogen for 1947-48 kaldte forretningen Viby Smede- og Sanitetsforretning. Samme annonce fortæller også, at der udføres: Installering af Centralvarme – W.C. – Bad – Pumper – Gas – Vand – Blikkenslagerarbejde, og at alle reparationer udføres.

J.C. Sørensens ejerskab blev kort. I 1952 hed ejeren P. Jacobsen, som ca. 1957 blev afløst af broderen Johs. Jacobsen, som udvandrede til Amerika og afløstes af Aage Olsen.

B500463

Cykelhandler H. Buhl’s forretning på Nordbyvej 6, Viby.

Mens der således skete stor udskiftning i smedeforretningen, var der stor stabilitet for cykelforretningens vedkommende. Peter Buhl købte som nævnt cykelforretningen i 1946 og drev den til han blev syg og døde i 1961, hvorefter sønnen Harry Buhl, som har været behjælpelig med oplysninger fra nyere tid til denne artikel, først hjalp til og senere overtog forretningen, der lå i kælderen til venstre for indgangen.

Harry Buhl kom på grund af ekspropriation ikke til at drive cykelforretning på denne adresse ret længe, men flyttede til Kongevej 21 og senere til Skanderborgvej 111, som beskrevet i sidste artikel i Viby Centeravisen.

I stueetagen til højre for indgangen var der også erhverv. Viby Tømmerhandel havde kontor her fra ca. 1946, det første år med smedeforretningens telefonnummer nr. 34. Dette ændredes året efter til telefon nummer 500. Viby Tømmerhandel flyttede sit kontor til Norbyvej 50, og ca. 1952, hvor murer N.C. Hansen havde købt ejendommen, havde dennes kone en legetøjsforretning ” Legetøjs-Messen” i disse lokaler. Denne forretning kunne ikke gå, hvorefter damefrisør Alis Iisager i midten af 1950’erne havde damefrisørsalon i lokalerne under navnet Salon Isa. Hun flyttede efter få år til Kirkevej 3, og sidst i 1950’erne havde M. Rekly damefrisørsalon i lokalerne.

Når man ser på billedet af Nordbyvej fra 1962, ser den høje ejendom noget umotiveret ud i forhold til de mange villaer og lave huse på vejen. Det er helt tydeligt, at de forretningsdrivende ved skilte har forsøgt at gøre sig synlige for passerende på Kongevej. Både cykelforretningen og damefrisørsalonen har således skilte vinkelret på huset. Men især gavlen kan de fleste Vibyborgere nok huske. Schiønning & Arvé havde en iøjnefaldende reklame, mens C. Andreasen gjorde opmærksom på sin kunnen ved en diskret annoncering lige over værkstedsbygningen.

 Nordbyvej. (senere Viby Ringvej).
1962
B101152

B500663

Den gamle smedje under nedbrydning ca 1966.
Salg af genbrugsmaterialer.

Mon ikke denne ejendom fik den korteste levetid af de ejendommen, der måtte falde for Viby Centret? Ikke engang 30 år fik huset lov at stå, inden det blev revet ned.