Viby Centret 35 år

Viby Centret med skulptur i nordlige ende og Kvickly, 1970

B900636
Springvand sydlige ende, 1970

Butikker har det med at fejre julen på forhånd, for meget på forhånd efter manges mening, og det samme kan åbenbart også være tilfældet med fødselsdage. Viby Centret annoncerede den 29. september 2005 om ”Kæmpe Fødselsdagsfest i Viby Centret”, men fødselsdagen er altså først den 22. oktober, hvor Viby Centret blev indviet i 1970 under stor festivitas.

I Viby Center Avisen fra den 28. juli 2004 blev optakten til Viby Centret og selve indvielsen beskrevet. Den omtale skete på basis af en artikel i Vibybogen (dengang Årsskrift fra Viby lokalhistoriske Forening) fra 1995, hvori også den efterfølgende periode blev beskrevet. Nærværende artikel er således baseret på nævnte artikel fra 1995 suppleret med oplysninger fra flere avisartikler, og den er á jourført med senere ændringer.

Århus Stiftstidende havde dagen før indvielsen i 1970 en stor omtale af Viby Centret. Det hedder heri: ”Centret er åbent og har en 150 meter lang og 18 meter bred åben gågade som kerne. Over forretningerne er der et udhæng på 3 meter, så centrets kunder altid kan gå i tørvejr fra butik til butik.”

På gågaden var der en lille plads, med et springvand, som dog ikke var færdigt til åbningen, og bag dette lå Kvickly til den ene side og Føtex til den anden i to særskilte bygninger. Springvandet er senere blevet flyttet til butikstorvet ved Kaj Munks Vej, hvor det står endnu. I den anden ende af centret, eller rettere udenfor på pladsen foran centret, stod der også et springvand, som var af rør. Hvor det er blevet af, er usikkert, men det menes, at det er rustet op, og således ikke eksisterer mere. Begge vandskulpturer var af billedhuggeren Chr. Lymann.

1988

Den 29. januar meddeler Århus Stiftstidende med en stor overskrift ”Hotel og butikscenter solgt” med underoverskriften ”Viby-centret på 34.000 kvm. stadig på lokale hænder”. Det var Byggeselskabet Århus Omegn, der solgte. Det havde stået som bygherre og var ejer indtil da, og køberen oplyses i artiklen at være Administrationskontoret Ryesgade 10, som ifølge artiklen er et Århus-firma, der blandt andet administrerer ejendomme for pensionskasser. Artiklen fortæller også, at køberen i købekontrakten havde sikret sig ret til at lade handlen gå videre til et konsortium.

Artiklen oplyser intet om ændringer i Viby Centret, men det sker allerede dagen efter. Den 30. januar meddeler Århus Stiftstidende: ”Viby Centret skal have overdækning” med underoverskriften ”Nye ejere er parate til at foretage en ansigtsløftning”, en ansigtsløftning, der gik ud på at bruge 10-20 mil. kr. på en overdækning af det interne areal i centret. Man havde nemlig ikke forudset ved byggeriet, at uanset det var vindstille, blæste der en strid vind gennem gaden.

B101262

Viby Centret set fra pladsen udenfor

1990

Den 28. juni har Århus Stiftstidende en overskrift, der lyder: ”Viby Centret under tag for 35 mio. kr.”. og som undertekst ”Indvielsen varer tre dage.” Århus Pigegarde indledte med at give det nye center en fanfare.

Viby Centret forandrede hermed fuldstændig karakter. Overdækningen er et glastag, og fliserne blev udskiftet med en flot gulvbelægning. Flere butikker blev større ved at facaden blev flyttet et stykke ud på gangarealet, og en rulletrappe samt en elevator fører op til første sal, hvor der også er butikker og en cafe. Pladsen med springvandet midt i centret blev nedlagt, og Føtex og Kvickly fik hver en del af pladsen samt gaden imellem dem lagt til butiksarealet.

 1991

Den 7. februar fortæller Århus Stiftstidende, at der uddeles præmie til fire Århus ejendomme. Præmierne er for vel udført byfornyelse, og blandt præmietagerne er Viby Centret!

Op til 2005

Viby Centret har flere gange skiftet ejere i den mellemliggende periode. I en artikel i Lokalavisen Århus Syd den 28.12.1994 oplyses det, at ejerne i 1990 var Merkur Ejendomsinvest, som var dem, der stod for ombygningen i 1990 for 32 mio. kr., og at disse opkrævede investeringen hos de forretningsdrivende ved at lade huslejen stige med 25 %. At det så også var en god investering, fortæller samme artikel ved at oplyse, at overdækningen fik kunderne i hus.

Den 11. august 1998 fortæller Århus Stiftstidende igen om et ejerskifte. Overskriften er stor og lyder: ”Viby Centret solgt hen over hovedet på lejerne”. Salget er sket til ”Det alm. Danske Ejendomsselskab” (DADES), som ejer Viby Centret endnu i 2005. Derimod oplyses sælgeren ikke til at være Mercur Ejendomsinvest, men Codan Ejendomsinvest A/S, så der må have været en overdragelse mellem disse mellem 1990 og 1998,

Naturligvis sker der hele tiden ændringer i et center med så mange forskellige butikker. Den 2. november 1994 fortæller Lokalavisen således om en større rokade i forbindelse med, at Hotel Mercurs festsal, bodega og kælderlokale blev nedlagt, og området blev inddraget til butikker, og i 2002 åbnede der en cafe lige inden for hovedindgangsdøren til centret. Også her i 2005 sker der en stor forandring. Superbrugsen, som Kvickly var ændret til i 1992, lukkede påskelørdag, og Føtex har overtaget lejemålet og får et butiksareal, der bliver dobbelt så stort som hidtil.

Også Superbrugsens sidste åbningsddag den 26. marts 2005 er foreviget.