En Købmandsforretning – og endnu én

af 

Ib Bonde

 

I 1946 købte Kristian Bonde købmandsforretningen på Vestre Kongevej 2 på hjørnet af Vestergaardsvej og Vestre Kongevej, den nuværende Skanderborgvej. Forretningen blev overtaget fra V. Nørgaard, der havde haft den siden 1910. Den var blevet grundlagt nogle år forinden, da det blev tilladt at lave butikker udenfor købstaden Århus.

 

B100186

Kristian Bondes købmandsbutik på Vestre Kongevej 2 sidst i 1940’erne

 Forretningen blev ekspoprieret i 1965, da den ene side af Vibys centrum blev nedrevet for at give plads til vejudvidelsen.

1 1946 var der et righoldigt varesortiment. Udover de kolonialvarer, som vi forbinder med en købmandsforrening idag, blev der solgt brændsel. Det var kul, koks, briketter, brunkul m.m. Ikke olie. Man begyndte først rigtig at bruge olie til opvarmning fra midten af 1950 erne, men det er en anden historie. Til at begynde med blev brændslet hentet på kulgårdene ved havnen og leveret ud til kunderne med hestevogn. Der var i den ene længe af købmandsgården en stald med 2 heste.

Så snart det blev muligt at købe en brugt lastbil blev disse heste dog skiftet ud. Der blev også solgt varer som cement, salpeter, kyllinge- og hønsetråd, knuste skaller til fjerkræ, høstbindegarn til landmændenes selvbindere o.s.v. Man kunne også købe læsket kalk. Læskningen af kalk blev foretaget ved at røre kalkstykker i vand og derved frembringe en grødet masse, som blev opbevaret i en grube og solgt til kalkning af bygninger.

Tjære blev opbevaret i tønde og solgt til tjæring af paptage. F.eks var der paptag på købmandsgårdens 3 længer og kun tegl ud mod hovedvejen. Petroleum blev solgt i litervis pumpet op fra en tank, der var nedgravet i fortovet ud mod Vestergaardsvej.

 

B100187

 Interiør fra købmandsbutikken Vestre Kongevej 2

Varesortimentet ændrede sig efterhånden. Et billede herpå er at der i 1946 i kælderen stod en stor tønde Islandske sild i saltlage. Der blev så solgt een eller flere sild til husmødrene, som selv udvandede og tilberedte disse. Som tiden gik blev den hjemtagne tønde først skiftet ud med en mindre. Senere blev det blikspande og fabrikker overtog efterhånden tilberedningen af sild og vi kom frem til det vi kender idag, hvor vi køber de færdige sild i glas.

Mange varer blev købt hjem i sække, tønder m.v. og afvejet eller udmålt. Der var så afsat en formiddag til afvejning af sukker og mel i de mest solgte mængder, så man kunne være klar til udlevering ved behov. Andre varer, der skulle måles af var f.eks. sennep, hvor kunder kunne få fyldt et medbragt glas eller få en rullet pergamentspose med den ønskede mængde.

Kaffe blev solgt nymalet. Som følge af den nyligt sluttede krig var der rationering på kaffe så Richs og Danmarks var nødvendige tilsætningsstoffer. Rationering var der også på sukker. Det betød, at der skulle holdes regnskab med rationeringsmærker.

I de mange skuffer i købmandsdisken var der forskellige varer. De blev ofte opbevaret løst og afvejet ved kundens behov. De mange forskellige varer afgav tilsammen en duft af “Købmand” – en duft, der mangler i de moderne sterile butikker med deres foremballerede varer.

 

B100188

Kristian Bondes købmandsbutik på Vestre Kongevej 2 i begyndelsen af 1950’erne

Alle varerne blev på den tid udleveret af ekspedienten, i modsætning til nu, hvor vi selv skal finde varerne. Til at betjene kunderne var der udover købmanden to kommisser og en lærling. Da der også blev leveret varer til kundernes bopæl, var der en bydreng udover den chauffør, der leverede grovvarerne.

Forretningen lå oprindeligt på grænsen mellem land og by, så landkunder skulle have leveret varer ud. Der kunne så være æg med retur til videresalg. Hvis der var flere end forretningen kunne sælge blev de leveret til ægpakkerier.

Ved ekspropriationen af forretningen i 1965 var muligheden for at drive købmandsforretning slut på dette sted, da sognerådet havde afgjort, at der skulle bygges nyt og at det ikke skulle være købmandsforretning. Der bød sig så mulighed for, at Leif Bonde, der var ansat som kommis kunne købe en købmandsforretning på Hømosevej ved Høskoven. Denne forretning havde været drevet af købmand Rasmussen. Denne butik kunne passes af købmanden med sin hustru som medhjælp.

Leif Bonde havde denne forretning til 1985.

Købmandsforretningen var i begyndelsen en mindre butik i hjørnet af et parcelhus. Senere blev der bygget en særskilt butik, som Leif Bonde udvidede i 1967,så der blev mulighed for et større sortiment. Der blev bl.a. plads til flere frost og kølevarer, ligesom der blev lettere adgang til varerne. Sortimentet var som det idag kendte i en kolonialforretning.

Udviklingen i samfundet bevirkede imidlertid, at butikken, som jo lå i udkanten af Viby ikke kunne fortsætte, da indkøbsmønstrene ændrede sig i retning af store indkøbscentre og supermarkeder. Den øgede privatbilisme og dermed transportmuligheder gjorde store indkøb mulige og fordelagtige i forhold til den mindre nærbutik.

Forretningen ophørte. Der blev lavet værelser til udlejning i butikslokalet og købmanden fik et andet job.

 

Ib Bonde — søn af Kristian Bonde, bror til Leif Bonde         

 

Marts 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B100186

Kristian Bondes købmandsbutik på Vester Kongevej 2 sidst i 1940’erne

 

 

B100187

Interiør fra købmandsbutikken vester Kongevej 2

 

B100188

Kristian Bondes købmandsbutik på Vester Kongevej 2 i begyndelsen af 1950’erne