Torp og pigen fra Terp

– fortalt af Aase og Svend Torp til Erik Hall

 

Overskriften er lidt mere end et bogstavrim.

De to ord, terp og torp, betyder nemlig oprindelig det samme – et udflyttersted for folk, der i fordums tid ikke havde tilstrækkelig plads i landsbyen. Torp er sandsynligvis den ældste betegnelse og i familie med det tyske ord for landsby: Dorf.

 

Adresser og skoler

Aase er født på Vestre Kongevej i Viby i en villa, næsten helt henne ved Alderslyst, hvor også hendes bedsteforældre boede. Hendes forældre var Anton Søgaard og Anna f. Nielsen, de var flyttet til Viby omkring 1920. Faderen blev fabriksmester på Århus Oliefabrik. Der kom tre børn i familien Søgaard – Vagn, Aase og Anne Lise.

I 1928 byggede de hus i Viby Terp på Kløvervej, som dengang hed Nyvej. Vejen eksisterer endnu og er stadig en uasfalteret sidevej til Enghavevej, der fører ned til jernbanen.

Den nærmeste skole var Viby Skole, hvor Aase gik de første seks år. Hun havde Jens Skov som klasselærer. Øvrige lærere, som erindres, hed Birkelund, frk. Kristensen og frk. Erna Pedersen. Sidstnævnte blev i en lidt sen alder gift med lærer Richard Rasmussen, der startede fritidsklubben i Viby og senere blev skoleinspektør i Dalum.

Fra skoletiden i Viby er der kun gode erindringer. Aase havde ingen problemer med lærerne eller skolekammeraterne, men Viby Skole var på det tidspunkt, altså sidst i 1930´erne, en syvklasses skole, hvor man ikke kunne tage en eksamen. Det havde man derimod mulighed for på Rosenvang Skole, der var blevet indviet i 1928. Her kunne man tage præliminæreksamen, som svarer til det, der senere blev kaldt realeksamen.

Aase blev en af udvandrerne. Hun forlod Viby Skole efter 6. klasse og fortsatte i Rosenvang Skole de næste fire år, hvorefter hun tog præliminæreksamen i 1943.

De fire år i Rosenvang Skole huskes også som meget fine. Hendes klasselærer var Regnar Nielsen, bror til den senere stationsforstander på Viby Station, Haugbart Nielsen.

Trods idyllen var den nye Rosenvang Skole alligevel problematisk, i hvert fald når man kom fra Terp og havde gået i skole i Viby.

Det vender vi tilbage til om lidt.

 

Fra Galten til Viby

Svend er født i Galten i 1928, men familien flyttede til Viby i 1935. Forældrene hed Gunnar Sørensen og Inger f. Torp. Svend var eneste barn

Den første adresse blev på Dybkjærsvej, som senere fik navneforandring til Stenkildevej. Faderen var mekaniker og bilforhandler med værksted på Kongevej i en gård bag det gamle afholdshotel, altså lige over for Viby Elværk. De flyttede senere til Niels Bohrs Vej i Rosenvang

Viby Skole blev også det uddannelsesmæssige udgangspunkt for Svend. Han har gode erindringer om lærerne Carlsen og Birkelund, men kom ikke alt for godt ud af det med klasselæreren, Ansgar Kjersgård Hansen, medlem af sognerådet og meget andet. Svend erkender, at han nok ikke var alt for flittig, og det blev efter tidens skik og brug belønnet med et par øretæver, både i tide og utide.

Måske har han haft lidt for travlt med at gå til folkedans på Hotel Viby. Det var han begyndt på allerede som 10-årig og var meget optaget af. Svend og Aase har taget denne udmærkede fritids- og motionsbeskæftigelse op på deres ældre dage.

En anden fritidsbeskæftigelse var spejder, gul spejder for nu at være helt korrekt. De holdt deres møder i et lokale inde i en gård i nærheden af Kyed Nielsens boghandel på Kongevej.

Rosenvang Skole blev næste station for skoledrengen. Her tog Svend sin præliminæreksamen. Lærerne hed Anna Sørensen, dansk, og A.J. Albertsen, matematik.

Apropos præliminæreksamen. Der var det mærkelige ved denne, at lærerne skulle indstille én til eksamen kort før det sidste skoleårs afslutning. Det betød, at nogle enkelte elever forlod klassen uden eksamen, men det var endnu mere mærkværdigt, at en afvist elev alligevel kunne får lov at gå til eksamen, hvis vedkommende, og selvfølgelig dennes forældre, insisterede på det. Det skete så på eget ansvar. Svend kan huske en enkelt elev, der trodsede lærernes indstilling og alligevel gik op til præliminæreksamen. Og bestod.

 

De to skoler

Aase og Svend er enige om, at det kunne være problematisk at skifte skole, i hvert fald hvis man byttede Viby ud med Rosenvang. Altså hvis man fra at være vi-kål blev rosen-kål, som det blev kaldt.

Man blev ofte mobbet lidt, fordi man var gået over til de ”fine”. Der var forskel på Viby, hvor hovedparten af befolkningen var FDB-arbejdere, og Rosenvang, hvor de mere velstående havde bygget nye, moderne villaer.

Det hele er sikker udsprunget af en blanding af mindreværd og misundelse. Man kan grine lidt af det i dag, men for datidens børn kunne det være slemt. Mens Aase var elev på Viby Apotek, kom der en dag et par Viby-piger ind for at købe nogle småting. De benyttede lejligheden til i grove vendinger at drille Aase med hendes ”skoleforræderi”, og da de var gået, vendte de oven i købet tilbage kort tid efter og påstod, hun havde givet dem for lidt tilbage, da de havde betalt.

 

Uddannelse

Aase blev udlært som apotekerassistent på Viby Apotek, der dengang lå på Kongevej, og efter end uddannelse fortsatte hun på samme arbejdsplads de næste seks år. Men apotekeren var ikke helt nem at omgås, mest fordi han var så nærig, og da Aase efter en sygdomsperiode ikke kunne få udbetalt så meget som en krone, mistede hun tålmodigheden og tog sin afsked.

 

Billeder fra Aases tid på Viby Apotek

[ezcol_1quarter]
Viby Apotek på Kongevej ca. 1950
Viby Apotek på Kongevej ca. 1950
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
Inger Toksvær i apotekets indgang
Inger Toksvær i apotekets indgang
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
Cand. pharm. Bunkeflod
Cand. pharm. Bunkeflod
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]
ElseSørensen, Aase Søgaard, Ruth Larsen
ElseSørensen, Aase Søgaard, Ruth Larsen
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]
Fabrikation af medicin. Inger Toksvær og Inger Lind
Fabrikation af medicin.
Inger Toksvær og Inger Lind
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
Fru Ramsvold, Inger Toksvær, Aase Søgaard
Fru Ramsvold, Inger Toksvær, Aase Søgaard
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
Ruth Larsen, Aase Søgaard, Else Sørensen
Ruth Larsen, Aase Søgaard, Else Sørensen
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
Fra udsalget. Inger Toksvær ekspederer en kunde
Fra udsalget.
Inger Toksvær ekspederer en kunde

 

[ezcol_1third]
Fru Ramsvold, Inger Lind, Inger Toksvær, Else Sørensen, Ruth Larsen, Aase Søgaard
Fru Ramsvold, Inger Lind, Inger Toksvær, Else Sørensen, Ruth Larsen, Aase Søgaard
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]
Inger Toksvær og rengøringshjælpen fru Olsen
Inger Toksvær og rengøringshjælpen fru Olsen
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]
Apotekerkarlen Viktor
Apotekerkarlen Viktor

 

Aases næste arbejdsplads blev el-selskabet Arke, der dengang lå på Østbanetorvet, her var hun kontorassistent, til datteren Lise blev født. Herefter blev hun hjemmeløbende husmor, ikke helt uproblematisk for et foretagsomt menneske, og det har da også medført, at Aase gennem årene har gået til et utal af kurser og foredrag.

 

Svends arbejdspladser

Efter endt skolegang kom Svend i lære som boghandler i W. Dylmers boghandel på Skt. Pauls Plads. Da uddannelsen var forbi, kom han ind til livgarden og måtte flytte til København. Soldatertjenesten blev også afsluttet her, han blev dog i hovedstaden og fik arbejde i en boghandel på Godthåbsvej på Frederiksberg, men boede selv på den senere så velkendte Solitudevej på Nørrebro.

Han havde kun arbejde et enkelt år i København og fik så job hos Knud Pedersens boghandel i Odder. Senere blev det Århus Papirfabrik i Frederiksgade og endnu senere reklamebureauet Weber & Sørensen på Store Torv, hvor han fortsatte de næste 40 år.

 

Fortsat tilknytning til Viby

Aase og Svend blev gift i 1953. Datteren Lise Torp blev født året efter. Deres første fælles adresse var på Skanderborgvej i Kongsvang, altså fortsat i Viby Kommune. Derefter flyttede de ind i en af de moderne lejligheder på Jyllands Alle 10, tæt ved Marselisborg Hospital. I 1960 tog de det helt store spring og byggede hus på Ejbyvej 1 i den daværende Holme-Tranbjerg Kommune. Her bor de stadig, og her har samtalerne, der danner grundlaget for denne beretning, fundet sted en kølig formiddag i begyndelsen af december 2009.

De er begge stadig meget aktive og udadvendte, går til foredrag i Ældresagen, til folkedans i Rosenvang, og Svend spiller bordtennis. De flyttede et ganske lille stykke uden for Viby, men har forsat bevaret tilknytningen til deres barndoms by. Medlemskabet af Viby Lokalhistoriske Forening er nærmest en selvfølge, og de er faste gæster til foreningens arrangementer.

 

Den 10. december 2009

 

Erik Hall