Lukkeloven historisk

 

1800 – tallet: Regler om lukning i kirketiden

1904: Total lukning søn- og helligdage.

1946 -1950: De klassiske åbningstider indføres. Åbent mandag-torsdag kl. 06 – 17.30, fredag til kl. 20.00, lørdag til kl.   14.00. Lukket søn- og helligdage.

1976: 6 ekstra åbningstimer og særregler, bl.a. søndag før jul.

1989: 10 ekstra åbningstimer . Lang lørdag indføres.

1994: Åbningstid på hverdage udvides til kl.22.00 og 2 lange lørdage pr. måned.

1995: Fri åbningstid fra mandag kl. 06.00 til lørdag kl.17.00. Mindre dagligvarebutikker slipper for lukketidsbestemmelser.

2001: Butikkerne kan holde åbent 5 søndage om året. Dette øges til 31 i løbet af de næste ca. 10 år.

Den 1. okt. 2012: Reguleringen af åbningstid på søndage ophæves. Herefter er det kun på helligdage og enkelte andre dage, der gælder restriktioner i åbnings-tiden.