Matr. nr. 10a

Nordbygård:

10a_1965

Oplysninger om gården

Gl. gårdnr. 7

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843 samt 1. og 2. realregister 5 5  2  2½
Se flere billeder af ejendommen
1948
1968

Ifl. brandforsikringen er der opført nyt stuehus i 1876.Omtalt i la Cour 1906 s. 150-51 og i Aarhus Amt s. 10-11. Desuden omtalt i Ejlif Salomonsen: En bondeslægt i Viby i VLFs årsskrift 1992 s. 35-37 og i Karl Bock: En tur på Nordbyvej i 1928 i samme 1998 s. 11

Fæstere:

1662, 1664, 1680 og 1688-matrikler Rasmus Pedersen
Skifte nr. 73 12.11.1684 efter Birgitte Rasmusdatter
Enkemand Rasmus Pedersen
Arvinger:
Niels Knudsen i Viby [matr. 6a]
Maren Madsdatter gift med Søren Poulsen [matr. 15a]
Mette Jensdatter gift med Søren Mortensen i Viby. For hende kræves fædrene arv

1700-jordebog: Niels Mortensen

1719.05.07 (bekræftelsesdato) Niels Mortensen (i Viby Sogns Hist. mellem 1692 og 1699)
Gift 1. Anne Rasmusdatter (tingbog 1725, 1 barn) [født matr. 30a]
Gift 2. Mette Andersdatter (tingbog 1725, 11 børn)
Gift 3. Mette Knudsdatter (tingbog 1725, 4 børn) [født matr. 39a?]
1726 Niels Mortensen død
Skifte nr. 287 5.4.1727
Lavværge for Mette Knudsdatter: Jens Rasmussen Amdi [matr. 17a]
Børn af 1. ægteskab [med Mette Andersdatter?]
Anders [senere fæster matr. 27a]
Søren 22 år
Peder 18 år [senere fæster matr. 11a]
Maren 32 år gift med Rasmus Nielsen i Slet på Vilhelmsborg gods
Karen 23 år
Kirsten 16 år
Børn af ægteskab med Mette Knudsdatter:
Maren 10 år
Anne [alder mangler]

1727.11.11 Hans Jensen af Viby
Forgænger: afdøde Niels Mortensen
1728 gift 1. med Mette Knudsdatter [forgængers enke]
1751 Hans Jensens hustru af Norby død 67 år
Skifte nr. 419 17.6.1751 for Mette Knudsdatter
Barn af 1. ægteskab:
Maren gift med Jens Pedersen i Stavtrup
Barn af 2. ægteskab:
Mette gift med Jacob Pedersen i Viby [matr. 5a]
1751 gift 2. med Sidsel Jensdatter [født matr. 18a]
1763 Hans Jensen af Norby død 61 år
Skifte nr. 501 7.6.1763
Lavværge for enken Sidsel Jensdatter: Jens Jensen Amdi i Viby [matr. 18a eller 12a (far
eller bror)]
Barn af 1. ægteskab:
Mette gift med Jacob [Pedersen] Møller i Viby [matr. 5a]
Børn af 2. ægteskab:
Jens 9 år
Mette 7 år [senere gift matr. 30a]
Anders 5 år
Niels 3 år [død 1773]
Bodil 7 uger [død 1763]
Formyndere: Født værge Peder Andersen, Peder Pedersen i Viby

1763.06.17 Niels Christensen
[født matr. 6a]
Forgænger: afdøde Hans Jensen Nordbye. NC ægter enken Sidsel Jensdatter
1763 gift med enke Sidsel Jensdatter
1765 født Sidsel
1768 født Christen [se nedenfor]
1802 Niels Christensens hustru Sidsel Jensdatter død 73 år
1819 Niels Christensen, opholdsmand i Viby, død 89 år

1796.01.02 Christen Nielsen
28 år ifølge fæsteoplysninger
Forgænger far: Niels Christensen
1794 gift i Holme med Karen Rasmusdatter [død hvornår?]
1797 født Anne
1799 født Sidsel
1801 født Mette Marie [se nedenfor]
1803-1811 født 5 børn, der alle døde som børn
Se videre nedenfor


Ejere:

Købekontrakt til Christen Nielsen dat. 12.11.1806 lyst 4.4.1808
1820 Christen Nielsen død 52 år

Skiftebrev for Mogens Ovesen lyst 25.8.1821
[født matr. 19a] tinglyst skiftebrev
1821 gift med Mette Marie Christensdatter
1824 født Christen [senere ejer matr. 28a]
1826 født Ove
1831 født Rasmus [senere ejer matr. 5a]
1848 Mette Marie Christensdatter død 46 år
1849 gift med Ane Marie Sørensdatter fra Stautrup

Skøde til Albrecht Nielsen på 10 lyst 13.2.1875 cfr. 30d
Skøde til Laurits P Laursen på 10 og 30d lyst 14.10.1899
Skøde til A/S De danske Fodermelsfabrikker på 10a og 10f lyst 15.6.1918
Skøde til N.P. Nielsen på 10a og 10f lyst 4.4.1923
Skøde til R. Pedersen på 10a, 10f (udstreget) og 11a lyst 28.1.1925
Skøde til K. Kristoffersen på 10a og 11a lyst 29.12.1936
Gårdejer H.C. Christoffersen (Vejviser 1954)
Skøde til Århus Kommune lyst 7.1.1972

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-9 10.12.1849 Mogens Ovesen 2800 rd.
Brandfors. nr. 10 matr. 10 Mogens Ovesen 1858 3500 rd. udg. 1883
Brandfors. nr. 132 matr. nr. 10 Laurits Laursen 1.10.1905 16.650 kr. udg. 1910
Brandfors. nr. 182 matr. nr. 10a, 11a De forenede Fodermesterfabrikker 1.10.1918 19.000 kr.

Se nøjagtig placering