Matr. nr. 11b

Norringholm

11b_1968_2

Oplysninger om ejendommen:

Udstykket fra matr. nr. 11

  Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
 
Hartkorn ved udstykning 13.9.1876 2 7 1  
           
2. realregister: 2 1 1 ¼  

 

Se flere billeder af ejendommen
1948
1949


Jens Juul oplyser i sin gårdbeskrivelse, at Viby Kommune købte gården og udlagde arealet som permanente kolonihaver, som er velbeliggende ved Brabrandstien, så folk fra både Viby og Århus har god adgang til disse.Omtalt i Aarhus Amt s. 11. Restauranten Constantia2 er indrettet i gården Norringholm.

 

Ejere:

Skøde til Niels Laursen Møller på 11b lyst 18.11.1876
Skøde til Laurs Laursen Møller på 11b og 4o lyst 30.1.1904
Mageskifteskøde til H.O. Hansen på 11b lyst 22.9.1906
Mageskifteskøde til A.C. Jespersen på 11b lyst 12.6.1909
Skøde til C.P. Eriksen på 11b lyst 27.5.1911
Skøde til Jens Ejler Jensen på 11b lyst 22.6.1918
Skøde til Mikael Hansen på 11b lyst 7.9.1918
Holger Emil Riisberg (Viby Sogns Historie 1949)
Viby Kommune (Vejviser 1954)

Forsikringsoplysninger:

Ingen oplysninger om brandforsikring

Se nøjagtig placering