Matr. nr. 11c

Høskovgård

11c_1948

1948  Otto Kristensen: Aarhus Amt. Udgivet af dansk Kulturhistorisk Forlag

Oplysninger om gården:

Matr. 11c er udstykket fra 11b

Se flere billeder af ejendommen
ca.1970
ca.1970
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
31.12.1886 med hartkorn  “ 6  1  1
2. realregister:  “ 6  1  1

Jens Juul oplyser i sin gårdbeskrivelse, at denne gård blev købt af Viby Kommune i 1946 med samme formål som 11b Norringholm.Omtalt i Aarhus Amt s. 11-12.
Ejere:Skøde til Jacob Laursen Møller på 11c lyst 6.8.1887
Skifteretsattest for Johanne Møller f. Sørensdatter på 11c og 11e lyst 24.12.1910
Skøde til Axel Frederik Petersen på 11c og 11e lyst 24.12.1910
Skøde til Reinhold Jensen med en kurator på 11c og 11e lyst 30.8.1919
Skøde til Th. Christensen? På 11c og 11e lyst 29.10.1924
Skøde til Axel J.M. Jakobsen på 11c og 11e lyst 1.9.1926
Skøde til Gunnar Jacobsen på 11c, 11e, 11h og 11i lyst 15.1.1943
Skøde til Aarhus Kommune på 11c, 11e, 11h (udg.) og 11i (udg.) lyst 27.11.1946 Ingen oplysning om brandforsikring
Se nøjagtig placering