Matr. nr. 12a

Abildgård

12a_1949_3
1949

Oplysninger om gården:

Gl. gårdnr. 4

Se flere billeder af ejendommen
1906
1931-32
1948
1949
1949
1949
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  4 5  2¾
         
1. realregister:  4 5  2¾
         
2. realregister:  4 5  1

Omtalt i la Cour 1914 s. 107 og i Aarhus Amt s.12.

Fæstere:

1662-matrikel: Hans Rasmussen

1664, 1680 og 1688-matrikler: Mikkel Andersen

Gift med Mette Sørensdatter, tidligere gift med Jens Rasmussen Godsen (tingbog 12.2. og 11.3. 1673)

4A

1700-jordebog: Jens Andersen

Jens Andersens kone skifte 1704 ifølge DC 22

1719.05.07 (bekræftelsesdato) Jens Andersen i Viby

Ifølge Viby Sogns Hist. efterfulgt 1724-25 af (formentlig) sønnen Søren Jensen, som var så forarmet, at han måtte gå fra gården

4B
1700-jordebog: Mogens Clemmensen
1716.11.06 Peder Gregersen fra 1727 også 4A

Forgænger: Magnus Clemmensen overdraget pga. skrøbelighed
Gift 1. med Anne Mogensdatter (tingbog 1725) sandsynligvis datter af forgænger ifølge Viby Sogns Hist.

1722 Peder Gregersens hustru død
1722 gift med Maren Pedersdatter [datter af Peder Simonsen og Anne Olufsdatter matr. 6a?]
1734 Peder Gregersens datter Anne døbt [se nedenfor]
1758 Peder Gregersens hustru Maren Pedersdatter død 57 år
1771 Peder Gregersen død 85 år

4A og 4B
1757.02.26 Peder Pedersen (Gregersen i følge Viby Sogns Historie) af Viby

Forgænger: far Peder Gregersen. Den halve gård. Peder Gregersen beholder den anden halvdel
[i 1758 fæster af matr. 18a – se denne]

1758.09.30 Jens Jensen Amdie i Viby

[født matr. 18a], [i 1755 fæster af matr. 18a]
Mageskifte – forrige fæster svoger Peder Pedersen. Når hans svigerfar Peder Pedersen [Gregersen] dør,
skal han også have den anden halvdel af gården.
1758 gift 1. med Anne Pedersdatter
1766 Jens Amdis hustru Anne Pedersdatter død 32 år
Skifte nr. 541 27.4.1766
Børn:
Peder 7 år, Maren 5 år, Jens 3 år [se nedenfor]
Formyndere Peder Pedersen i Viby, Niels Christensen sst.
1766 gift 2. med Sidsel Christensdatter [født matr. 6a] begge af Viby
1782 Jens Jensen Amdi dør 51 år
Skifte nr. 687 29.8.1782
Lavværge for Sidsel Christensdatter: stedfar Jens Nielsen Holm i Viby [matr. 6a]
Børn af 1. ægteskab:
Peder 23 år [senere fæster af matr. 30a]
Maren 21 år
Jens 18 år
Formynder Peder Gregersen i Viby [matr. 18a]
Børn af 2. ægteskab:
Christen 14 år [se nedenfor]
Rasmus 9 år
Eskild 7 år
Niels 4 år [død 1783]
Jens 22 uger
Formynder: Niels Christensen i Viby [matr. 10a]
Desuden nævnes enkens bror Juul Chrisensen

1782.10.29 Morten Eskildsen

44 år og for tiden i kongens tjeneste [født matr. 26a] Forgænger: afdøde Jens Amdi
1782 gift med Sidsel Christensdatter [forgængers enke] begge af Viby
1802 Sidsel Christensdatter død 58 år [intet skifte?]
1804 Morten Eskildsen, enkemand død 68 år

1804.08.01 Christen Jensen i Viby – forrige fæster Morten Eskildsen (stedfader)

Forgænger: Morten Eskildsen (stedfader)
1802 gift i Kolt sogn Christen Jensen af Viby og pigen Mette Sørensdatter af Bispehaven
1804 født Jens
Se videre under ejere

Ejere:

Købekontrakt til Christen Jensen 12.11.1806, skøde tinglyst 4.4.1808

1810 født Rasmus
1815 født Kirsten
1817 født Karen Marie
1819 født Niels
1823 født Sidsel
1826 født Søren [senere ejer matr. 14a]
1830 født Ane Marie
1833 Christen Jensen død 64 år

Præsteattest Peter Hveisel lyst 21.6.1834

1834 gift med Mette Sørensdatter [forgængers enke]
1839 Mette Sørensdatter død 54 år
1841 gift med Dorthea Kristine Knudsdatter født i Framlev
1842 født Knud
1843 født Mette Marie
1845 født Anne

Skifteuddrag for Peder Jensen Hveisels enke, Dorthe Kristine Knudsdatter lyst 2.3.1855 og 12.1.1856
Vielsesattest for Anders Albertsen lyst 12.1.1856
Skifteudskrift som adk. For Hansine Abigael Friis lyst 30.11.1889
Skøde til Knud Peter Mikkelsen lyst 23.11.1889
Skifteudskrift som adk. For enke Marie Mikkelsen lyst 8.12.1926
Skøde til Jens Tang Raundahl lyst 8.12.1926
Skifteretsattest for Marie E. Dyrbjerg m.fl. lyst 23.10.1980 og senere

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taks.forretning 12.7.1804 på Christen Jensens gård
Brandtaks. nr. 16-7 22.7.1842 ejes og bebos af Møllebygger Peder Hveisel 2030 rd.
Sognetaks. fors. nr. 8 22.2.1864, ejer Anders Albrechtsen
Brandfors. nr. 8 matr. 12a Anders Albrechtsen 4. kvt. 1864 3260 rd.

 “Et langt ægteskab” oplyst af Flemming Christensen

1804 Christen Jensen g.m. Mette Sørensdatter. C.J. dør i 1833
1834 Mette Sørensdatter g.m. Peter Hveisel. M.S. dør 1839
1841 Peter Hveisel g.m. Dorthea Kristine Knudsdatter. P.H. dør 1854
1855 Dorthea Kristine Knudsdatter g.m. Anders Albrechtsen. DKK dør 1862
1863 Anders Albrechtsen g.m. Hansine Abigael Friis. A.A. dør 1884

Senere overdragelser:

1889 overtager svigersøn Peter Mikkelsen gdr. g.m. Marie Kristine Albrechtsen. P.M. dør 1901. Enken overtager gården
1926 fik svigersøn Jens Tang Raundahl gdr. g.m. Sigrid Mikkelsen

Se nøjagtig placering