Matr. nr. 12b & 12d

beklager_billede

Oplysning om ejendommen:


Ifl. Viby Sogns Historie II side 172 var matr. 12b og 12 d i 1949 et husmandssted i Høskovegnen

Td (tønder) Skp (skæpper) Fk (fjerdingkar) Alb (album)
Matrikel 1843:          
Matr. 12b  “ 5 1 gl. hartkorn 3.3.1¼ Rasmus Rasmussen
           
1. realregister:          
Matr. 12b 4 2  
Matr. 12b efter frasalg matr. 12d i 1881 1 2  
           
2. realregister:          
Matr. 12b  “ 1 2  
Matr. 12d efter købet i 1918  “ 3 ½  
Matr. 11d efter købet i 1918 2  

 

Ejere:

Skøde til Rasmus Rasmussen fra Peder Hveisel matr. 12 a lyst 16.10.1841
Skøde til Niels Rasmussen på 4.2.2½ lyst 28.2.1846
Skøde til murer Peder Knudsen lyst 20.12.1851
Skøde til Hans Peter Simonsen lyst 20.7.1862
Skøde til Nielsine Marie Pedersen lyst 12.3.1870
Skøde til Hans Peter Simonsen lyst 6.3.1875
Skøde til Peder Andersen lyst 6.3.1875
Skøde til Hans Peter Simonsen lyst 15.2.1879 Solgt matr. 12d lyst 2.7.1881 – se nedenfor
Testamente som adk. for Ane Bendixdatter lyst 14.4.1894
Skøde til Jørgen Mouritzen lyst 14.4.1894
Skøde til karetmager S.G.M. Christensen lyst 15.2.1896
Skøde til kulhandler L. Andersen lyst 25.7.1896
Skøde til Søren Jensen lyst 2.7.1898
Udskrift af DJ som adk. for Christian Carl Christensen lyst 13.4.1921, ejede matr. 12 d – se nedenfor
Skifteretsatt. som adk. for Søren M. Christensen lyst 2.1.1978

Udgået af matriklen 3.7.1985

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. 87 matr. nr. 12 b Hans Peter Simonsen 4. kvt. 1862 606 rd.

Matr. nr. 12d

Udstykket fra 12b 27.8.1879 med 3 skp 0 fk 1 alb = 2. realreg.

Ejere:

Skøde til Søren Peter Andersen lyst 2.7.1881
Skøde til Søren Peter Andersen på 11d lyst 9.8.1902
Skøde til Christian Carl Christensen på 11d og 12d lyst 16.3.1918 (11d lagt til 12d 4.6.1932)
Skøde til samme på 29c lyst 27.6.1944
Skøde til Søren Peder Olesen lyst 8.6.1964

3.7.1985: areal 1964,4 kv. meter

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 148 matr. nr. 12 d Søren Peter Andersen 1200 kr. udmeldt 1.4.1888

 

Se nøjagtig placering