Matr. nr. 13a

Damgård:

13a_1949_1
1949

Den senere udflyttede gård har givet navn til Damgårdsvej

Gl. gårdnr. 6

Se flere billeder af ejendommen
1932-32
1964
1965
1968
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 6  4 3
1. realregister: 6  4 3
2. realregister: 6  4 3  1¾

Omtalt i la Cour 1906 s. 147-48: Damgård blev flyttet ud fra Viby by i år 1900

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Poul Rasmussen Møller
1680-matrikel: Poul Rasmussen Møller og Rasmus Poulsen
1688-matrikel: Rasmus Poulsen [Møller]

1733 Poul Møllers mor Maren Mogensdatter død [Poul Møller jfr. nedenfor]

1700-jordebog: Rasmus Poulsen og Niels Poulsen
1715.07.20 Poul Rasmussen [Møller] i Viby

Forgænger: far Rasmus Poulsen
Gift 1. med Anne Mogensdatter [født matr. 26a?]
1732 Poul Møllers hustru Anne Mogensdatter død
Skifte nr. 308 15.10.1732 – enkemand Poul Rasmussen Møller
Børn:
Maren 11 år, Anne 9 år, Karen 3 år [se nedenfor]
Formynder: morbror Niels Mogensen i Viby [matr. 25a]
1733 Poul Møller gift 2. med Maren Kattrups af Viby
1739 ? Maren Andersdatter død? (skifte 19.3.1739 ifølge skifte nr. 488 15.12.1760??)
Gift 3. med Sidsel Mortensdatter [hvor og hvornår?] [født matr. 16a?]
1760 Poul Møller død 75 år
Skifte nr. 488 15.12.1760
Lavværge for Sidsel Mortensdatter: Jens Nielsen i Viby [matr. 16a?]
Børn i 1. ægteskab:
Maren
Anne
Karen gift med Didrik Sørensen grandsmed i Viby
Barn i 2. ægteskab:
Anne gift med Søren Mikkelsen Worm i Skåde på Marselisborg Gods
Børn i 3. ægteskab:
Rasmus 21 år, Maren 18 år, Morten 15 år, Kirsten 15 år, Jens 12 år, Mette 10 år, Karen 4 år
[se nedenfor]
Formyndere: morbror Niels Mortensen i Viby [matr. 7a], Niels Pedersen sst. [matr. 26a]
ved stedsøn Morten Eskildsen sst. [født matr. 26a]

 1761.01.24 Laurs Jensen Just af Holme

Forgænger: afdøde Poul Rasmussen Møller, LJJ ægter enken Sidsel Mortensdatter
1761 Laurs Jensen af Marselisborg gift med enke Sidsel Mortensdatter [forgængers enke]
1771 Laurs Jensen Just død 40 år
Skifte nr. 576 21.5.1771
Lavværge for Sidsel Mortensdatter Anders Loft i Kirkeskoven
Barn:
Birthe
Formynder farbror Søren Jensen Just i Århus
Arv til [forrige fæsters søn Rasmus Poulsen på stedet]
1782 Sidsel Mortensdatter død 64 år
Skifte nr. 686 27.8.1782 enke efter Poul Rasmussen Møller [se ovenfor]
Børn:
Rasmus, der har gården i fæste
Maren gift med Rasmus Jensen, skovfoged på Marselisborg gods
Kirsten gift med Niels Ovesen i Slet på Vilhelmsborg gods
Jens i Viby
Karen [senere gift matr. 4a]
Formynder: Peder Jensen i Viby [matr. 16a?]

1782.08.30 Rasmus Poulsen

44 år og for tiden i kongens tjeneste
Forgænger: afdød mor
1782 gift med Bodil Nielsdatter [født matr. 25a] begge af Viby
1799 gårdmand Rasmus Poulsen død 59 år
Skifte nr. 862 9.4.1799
Lavværge for Bodil Nieldatter: bror Niels Olufsen i Viby [matr. 25a]
Børn:
Niels 13 år [se nedenfor]
Sidsel Marie 11 år
Formynder: født værge Niels Ovesen i Slet

1801.08.11 Anders Jensen af Østerby

Forgænger: afdøde Rasmus Poulsen, AJ ægter enken Bodil Nieldatter
1799 Anders Jensen af Østerby gift med Bodil Nielsdatter [forgængers enke] Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Anders Jensen 12.11.1806, skøde lyst 29.1.1810

1825 Bodil Nielsdatter, opholdsmand Anders Jensens kone, død 74 år
1829 Anders Jensen død 67 år

Skøde til Niels Rasmussen lyst 9.5.1829

1820 gift enkemand? og gårdmand Niels Rasmusen med Sidsel Laursdatter [født matr. 21a]
1821 født Kirsten [senere gift matr. 27a]
1823 født Karen
1827 født Bodil
1830 født Ane Marie [senere gift matr. 21a]
1836 født Anders [overtog senere gården]

Adkomst for Zidsel Laursdatter lyst 30.6.1860
Skøde til Anders Nielsen lyst 30.6.1860
Skøde til Rasmus Mikael Mikkelsen på 13a lyst 29.6.1884
Skøde til S.P. Loft lyst 29.11.1913 (skødet beror i Viby lokalhistoriske Arkiv)
Skøde til J.P. Nielsen lyst 18.12.1915
Skifteretsattest som adk. For Maren Dorthea Nielsen lyst 28.10.1916
Skøde til Anders Skovfoged og Søren Skovfoged lyst 28.10.1916
Skøde til N.P. Nielsen lyst 9.2.1918
Skøde til Jens Sørensen Sønderskov lyst 5.4.1929
Skøde til Viby Kommune lyst 23.12.1961

Forsikringsoplysninger: 

Brandtaks. nr. 16-5 17.6.1841 ejes og bebos af Niels Rasmussen 1900 rd.
Sognetaks. fors. nr. 6 8.11.1861 og 15.3.1867, ejer Anders Nielsen
Brandfors. nr. 6 matr. 13a Anders Nielsen 1. Kvt. 1867 3180 rd. udg. 1890
Brandfors. nr. 67 matr. 13aæ N.P. Nielsen 11.6.1919 27.248 kr. gård, 1940 gartneri

Se nøjagtig placering