Matr. nr. 13l

Skovlyst

13l_1967

Oplysninger om ejendommen:

– senere 13a

Se flere billeder af ejendommen
ca. 1950
ca. 1950
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
2. realregister:  “  4 1
14.6.1932 rettet til 13a  2  4 3  ¼

Jens Juul oplyser i sin gårdbeskrivelse: Den yderste del, hvor nu Høvænget er anlagt,
hørte også til Damgården, men var i en årrække købt sammen med Skovlyst på den
anden side af bækken. Både den østlige del, som omfatter Høvænget og arealerne,
der er anvendt til rensningsanlæg, blev i 1947 købt af Viby Kommune, og resten af
Skovlyst er for nylig (2008) købt (tidspunkt er ikke oplyst).

Omtalt i Aarhus Amt s. 13.

Ejere:

Skøde fra R.M. Mikkelsen til Anders Nielsen på 13l lyst 4.3.1911
Skøde til overretssagfører Fr. Bager på 13l lyst 20.7.1912
Skøde til tømrer Vilhelm Jensen på 13l lyst 12.11.1912
Skøde til Anton Mikkelsen på 13l lyst 4.7.1914
Skøde til Anders Andreasen på 13l lyst 23.6.1917
Skøde til samme på 13a lyst 29.11.1922
Skøde til J. Madsen på 13a og 13l lyst 27.10.1927
Skøde til Jens Sørensen Sønderskov på 13a og 13l (udstreget) lyst 5.4.1929

Ingen forsikringsoplysninger

Se nøjagtig placering