Matr. nr. 14a

 Mosegård

14a_1931_1_svinestald_til_venstre
1931

Mosegård ligger til venstre i billedet

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. 5

Se flere billeder af ejendommen
1923
1949
  Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
 
Matrikel 1843:          
Matr. 14a  5 6  2¼  
           
1. realregister:          
Matr. 14a  5  5  “  2½  
           
2. realregister:          
Matr. 14a 4  2 2 ¼  
Matr. 39a i 1876 3 5 2 ¼  
Matr. 25e i 1888  “ 1  
 

Matr. nr. 14c er udstykket fra denne gård 30.12.1868 – se denne

Ved skrivelse af 11.11.1876 fik S.P. Loft tilladelse til at sammenlægge matr. nr. 14a hartkorn 4.2.2.1 ¼ og 39a hartkorn 3.5.2.¼ .

Jens Juuls gårdbeskrivelse oplyser, at Rasmus Pedersen i 1939 solgte den del af gården, der var beliggende nordvest for Hammelbanen til Århus Kommune, uden at Viby Sogneråd vidste, at gården var til salg, idet Viby kommune ellers sikkert ville have købt den.

Tilbage blev gårdens bygninger, som nedbrændte i 1947 og en toft, som Viby Tømmerhandel kom til at ligge på. Af den del af marken, som lå sydvest for Hammenbanen, købte Viby Sogneråd den største del, som blev brugt til udvidelse af gasværkets område eller solgt til industrigrunde langs banen.

Omtalt i la Cour 1906 s. 148-149, i Jespersen s. 54 og i J.J. Hansen s. 775. Desuden omtalt i artiklen: Loft, en gammel Vibyslægt i VLFs årsskrift 1995 s. 47 og s. 50 og i Karl Bock: En tur på Nordbyvej i 1928 i samme 1998 s. 11.

I afsnittet ”Tre Vibyborgere” i Viby Sogns Historie bd. 1 s. 194-197 er Søren Pedersen Loft (ejer 1877-1903) omtalt som en af de tre borgere.

 

Fæstere:

1662 og 1664 matrikler: Jens Eskildsen

Gift med Karen Poulsdatter datter af Mogens Poulsen [matr. 23a] (tingbog 20.4.1675)
1674 og 1679 skovfoged ifølge Viby Sogns Hist. II s. 117

1680 og 1688-matrikler: Jens Eskildsen og Eskild Jensen

Jens Eskildsens børn bl.a.:
Kirsten Jensdatter gift med Frands Jensen [matr. 8a]
Abel Jensdatter gift med Niels Sørensen [matr. 7a)
Eske Jensen [se nedenfor]

1698.05.30 Eske Jensen af Viby

Forgænger: afdøde far Jens Eskesen
1728 Eskild Jensens hustru Mette Juels død
1734 Eske Jensen død [intet skifte?]
Eske Jensen og Mette Juelsdatter må have haft børnene:
Margrethe gift med Willum Andersen [matr. 25a]
Dorthe gift med Søren Loft [matr. 20a]
Anne gift med Søren Nielsen og senere Anders Andersen Kattrup [matr. 21a]
Juel [se nedenfor]

1734.06.12 Juel Eskildsen fæster i Viby

Forgænger: afdød far Eskild Jensen
1732 gift 1. med Anne Pedersdatter af Viby(beslægtet – ægteskabsbevilling 8.8.1732)
1737 Juel Eskildsen opkøbte stude, køer, og især heste og solgte dem ifølge Viby Sogns Hist. II s. 54
1740 Juel Eskildsens hustru død
Skifte nr. 332 18.11.1740 enkemand Juul Eskildsen
Barn:
Mette Margrethe 6 år
Formyndere: farbror Niels Poulsen i Viby, Søren Loft sst. [matr. 20a]
1740-erne Juel Eskilsen oplyses at være velhavende ifl Viby Sogns Hist. II s. 40
1748 gift 2. med Anne Pedersdatter af Viby
1771 Juel Eskildsen død 83 år
Skifte nr. 578 23.5.1771
Lavværge for Anne Pedersdatter: Rasmus Loft i Viby [matr. 20a]
Barn af 1. ægteskab:
Mette Margrethe gift med Søren Møller i Viby [se nedenfor]
Børn af 2. ægteskab:
Juliane 20 år
Eskild 18 år [senere gift og fæstet svigerfaderen Niels Madsens gård i Holme]
Formyndere: Eskild Loft i Viby [matr. 11a], Jens Nielsen sst. [matr. 16a]

1758.05.01 Niels Amdie

Forgænger: Juul Eskildsen, der har overdraget gården pga. alderdom og skrøbelighed
Niels Amdi lægds- og rodemand og derfor fri for pligskørsel flg. fæstebrev
1758 gift med Mette Margrethe Juels begge af Marselisborg [forgængers datter]
1762 Niels Amdi død 42 år
Skifte nr. 503 21.4.1762
Lavværge for Mette Juulsdatter: Jens Nielsen i Viby [matr. 16a]
Børn:
Malene 4 år
Anne 1 år, Dorthe Marie 2 uger – skifte for begge: nr. 508 28.8.1762
Formyndere: morfar Juul Eskildsen i Viby [se ovenfor], Rasmus Loft sst. [matr. 20a]

1762 Søren Pedersen Møller

[født matr. 5a]
1762 gift med Mette Margrethe Juels [forgængers enke]
1763 gården brændt sammen med Juel Eskildsens hus. Søren Møller måtte alligevel gøre hoveri
og betale landgilde ifølge Viby Sogns Hist. II s. 68 og 45
1780 Søren Pedersen Møller død 53 år
Skifte nr. 663 14.4.1780 for Søren [Pedersen] Møller
Lavværge for Mette Margrethe Juulsdatter: Laurids Pedersen Møller i Viby [matr. 21a]
Børn:
Anne Marie 17 år
Peder 8 år
Formynder: farbror Jacob Pedersen Møller i Viby [matr. 5a]

 1780.05.02 Anders Pedersen af Hasselager

Forgænger: Søren Pedersen Møller, AP ægter enken
AP meddelt frihed for fødestavn og har tjent som landsoldat i 3. år
1780 gift 1. med Mette Margrethe Juelsdatter
1785 Anders Pedersens hustru Mette Margrethe Juelsdatter død 51 år
Skifte nr. 728 19.1.1785 enkemand Anders Pedersen
Barn i 1. ægteskab [med Niels Amdi]:
Malene gift med Rasmus Poulsen i Hasselager
Barn i 2. ægteskab [med Søren Pedersen Møller]:
Anne Marie gift med Søren Jensen, kromand i Solbjerg
1785 gift 2. med Johanne Laursdatter af Viby [født matr. 21a]
1797 gårdmand Anders Pedersen død 50 år
Skifte nr. 836 18.4.1797
Lavværge for Johanne Lauridsdatter: far Laurids Møller i Viby [matr. 21a]
Børn:
Mette Margrethe 8 år [senere gift matr. 4a]
Sidsel 4 år [senere gift matr. 4a]
Peder 2 år [se nedenfor]
Formyndere: Farbror Poul Pedersen i Årslev på Frisenborg gods, fars halvbror Rasmus Poulsen i Hasselager

1798.11.19 Niels Ladsen af Aaby

Forgænger: afdøde Anders Pedersen
1797 gift med Johanne Laursdatter [forgængers enke]
1798-1809 født 5 børn (udover nedennævnte Ingeborg), der alle døde som børn
1799 født Ingeborg
Se videre nedenfor

 

Ejere:

Købekontrakt til Niels Ladsen 12.11.1806, skøde lyst 4.4.1808

1839 Niels Lassen død 68 år
1840 Johanne Laursdatter død 72 år

Skøde til Peder Andersen lyst 21.10.1826

1832 gift ungkarl og gårdmand Peder Andersen med Dorthe Christensdatter i Viby [født i Holme?]
1833 født Sidsel
1835 født Anders
1837 født Christen
1841 Dorthe Christensdatter død 33 år
1841 født tvillinger, Dorte, som døde ¼ år gammel og Johanne, som ikke er med ved FT 1845
og 1850 og derfor formodes død
1841 Peder Andersen gift i Hørning med Maren Jensdatter
1843 født Dorte Marie
1850 født Jens Morten
1852 Peder Andersen død 57 år

Skiftebrev som adkomst for Maren Jensdatter lyst 24.1.1852 og 5.2.1853
Vielsesattest for Søren Christensen lyst 2.4.1853 – skifteekstrakt lyst 11.6.1859
Skøde til Søren Pedersen Loft lyst 27.1.1877
Skøde til S.P. Loft på 25e lyst 28.1.1888
Skøde til R. Petersen på 14a m.fl. inkl. 39a lyst ?.10.1903
R. Petersen har tilkøbt en række matr. nr. 1921-1930 ifl. 2. realreg.

 

Forsikringsoplysninger: 

Sogne taks. fors. nr. 7 18.12.1867, ejer Søren Christensen
Brandfors. nr. 7 matr. nr. 14 Søren Christensen 4. kvt. 1867 4.695 rd., udg. 1883
Brandfors. nr. 7 matr. nr. 14a S.P. Loft 13.4.1884 16.170 kr. Viby Kommune 1958

 

Se nøjagtig placering