Matr. nr. 15a

15a_postkort

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. 8A og måske 8B – senere 8

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 15a  “  1½
1. realregister:
Matr. 15a  2¾
2. realregister:
Matr. 15a 3 3 2
Matr. 16f  “ ”   1½
Matr. 6m ”  ”   ½

 

Gården matr. 15c er udstykket fra denne gård – se denne.

Gården udstykket 1915-16. Som det ses af brandforsikringsoplysningerne beholdt Tovsbakken på Ormslevvej matrikelnummeret 15a.

Ifl. Viby Sogns Historie lå gården i Viby Nord ved dammen og nær Mosegård.

Omtalt i la Cour 1914 s. 106-07: Et herskabeligt stuehus bygget i 1906

 

Fæstere:

8A:
1662, 1664, 1680 og 1688-matrikler Søren Poulsen

Gift med Maren Madsdatter [arving efter Rasmus Pedersen matr. 10a]

1697.08.01 Peder Jensen Kattrup

Forgænger: Maren Madsdatter. PJ ægter enkens datter
Gift med Maren Sørensdatter
1698 eller 1699 Maren Sørensdatter død
Skifte nr. 193 25.1.1699 enkemand Peder Jensen Kattrup
Barn:
Jens 13 uger
Gift 2. med ??
Peder Jensen Kattrup død hvornår?

1743.07.01 Niels Pedersen Kattrup

Forgænger: far Peder Kattrup overdraget pga. alder
1743 gift med Kirsten Nielsdatter
1756 Niels Kattrup død 57 år
Skifte nr. 453 13.1.1756
Lavværge for enken Kirsten Nielsdatter: far Anders Christensen i Østerby
Børn:
Søren 12 år
Niels 10 år
Jens 6 år
Formyndere: farbror Jens Pedersen Klokker i Århus, fars søskendebarn Eskild Andersen
Kattrup i Viby [matr. 21a]. Desuden nævnes enkens svoger Anders Nielsen i Mustrup

1756.03.17 Anders Sørensen af Holme

Forgænger: afdøde Niels Pedersen Kattrup. AS ægter enken Kirsten Nielsdatter
Se nedenfor under fæstere gård 8B

8B:
1688-matrikel og 1700-jordebog: Jørgen Rasmussen
Jens Jørgensen

1708 skovfoged  Viby Sogns Hist. II s. 117
1711 slået ihjel af en dragon (sagen refereret i Vibybogen 2008)
Børn (tingbog 1725):
Anne Jensdatter
Karen Jensdatter
Jørgen Jensen [se nedenfor]

Ca. 1711, 1719.05.07 (bekræftelsesdato) Peder Sørensen

Jens Jørgensens fradøde gård
Gift forgængers enke (tingbog 1725)

1738.04.29 Jørgen Jensen

Forgænger: far Peder Sørensen [må være stedfar]
1740 gift 1. med Anne Sørensdatter
1741 Jørgen Jensens hustru død
1742 gift 2. med Birthe Olufsdatter (trolovet 1741) i Holme
1755 Jørgen Jensens hustru Birthe Olufsdatter død 34 år
Skifte nr. 462 16.4.1755
Børn:
Jens 8 år, Karen 6 år, Anne 4 år, Sidsel 2 år [se nedenfor]
[Ingen formyndere oplyst]
1755 gift 3. med Sidsel Pedersdatter
1758 Jørgen Jensen død  49 år
Skifte nr. 474 22.12.1758
Lavværge for Enken Sidsel Pedersdatter: Juul Eskildsen i Viby [matr. 14a]
Barn i 1. ægteskab:
Maren 19 år
Børn i 2. ægteskab:
Jens 12 år
Karen 11 år
Anne 9 år
Sidsel 6 år
Barn i 3. ægteskab
Birthe 2 år
Kirsten 6 uger
Formynder David Madsen i Viby [matr. 39a]

1759.05.09 Anders Sørensen i Viby

Forgænger Zidsel Pedersdatter, enke efter afdøde Jørgen Jensen
1757 Anders Sørensen af Holme gift med Kirsten Nielsdatter af Viby [8 A forgængers enke],
1784 Anders Sørensens hustru Kirsten Nielsdatter død 73 år [intet skifte]
1802 Anders Sørensen, opholdsmand død 71 år? [oplyst at være 80 år ved FT 1801]

Gård nr. 8:
Anders Sørensen – se ovenfor under 8A
1777.11.04 Niels Nielsen af Viby

[søn af Niels Pedersen Kattrup – se ovenfor]
Forgænger: Anders Sørensen, der har afstået gården pga. alder og svagelighed
NN har været landsoldat og rytter for Marselisborg Gods i 8 år
1784 gift med Anne Eskildsdatter [født matr. 21a], begge af Viby
1785 Niels Nielsen død 39 år
Skifte nr. 729 5.1.1785
Lavværge for enken Anne Eskildsdatter: Laurids Møller [matr. 21a]
Ingen børn, arving:
Bror: Søren Nielsen i Viby
Aftægt til Sidsel Pedersdatter, enke efter forrige beboer Jørgen Jensen og til afdødes stedfar Anders Sørensen

1785.02.14 Jens Pedersen Loft

44 år og vanfør i højre arm [født matr. 4a]
Forgænger: afdøde Niels Nielsen. JPL ægter enken og skal betale NNs gæld til broderen Søren Nielsen og til andre, som har noget til gode i boet. JPL skal give Sidsel Pedersdatter, enke efter Jørgen Jensen, og Anders Sørensen årligt ophold efter kontrakten – se ovenfor
1785 gift med Anne Eskildsdatter begge af Viby
1806 gårdmand Jens Pedersen Loft død 59 år
Skifte nr. 940 25.1.1806
Lavværge for enken Anne Eskildsdatter: Rudolf  Schiøtz, degn i Viby, Niels Lauridsen sst. [matr 14a]
Ingen børn, arvinger [arvinger efter afdøde arvinger – ikke noteret) [se matr. 4a]:
Bror Mogens Pedersen Lofts børn
Søster Maren Pedersdatter gift med Anders Eskildsen i Viby
Halvbror Jørgen Sørensen i Viby – børn
Halvbror Peder [Sørensen] Loft i Nikolajgården – børn
Halvbror Søren Sørensen i Viby – børn
Arv efter afdødes søster Kirsten Pedersdatter i Ingerslev [nr. 915]

 

Ejendomsoplysninger:

Skøde til Jens Pedersen Bonde lyst 4.4.1808

1806 gift Jens Pedersens Bonde af Hasle med forgængers enke Anne Eskildsdatter
1818 Anne Eskildsdatter død 58 åR
1830 Jens Pedersen Bonde, opholdsmand død  81 år

Skøde til Rasmus Jensen Mørch lyst 11.9.1819

1818 gift ungkarl og selvejer, gårdmand Rasmus Jensen [født matr. 24a] med Ane Marie Pedersdatter i Viby
[ikke fundet født]

1820 født Jens
1824 født Søren
1826 født Jens
1829 Rasmus Jensen Mørch død 33 år

Vielsesattest for Niels Sørensen lyst 23.10.1830

1830 gift med gårdejerske Ane Marie Pedersdatter [forgængers enke]
1835 Ane Marie Pedersdatter død 35 år
1835 gift enkemand og gårdmand Niels Sørensen i Tiset med Kirsten Marie Pedersdatter 22år [født i Mårslet]
1836 født Anne Marie
1838 født Kirsten
1841 født Søren
1845 født Johanne [hvis mand Søren Laursen overtog gården matr. 15c i 1871]
1847 født Jens
1850 født Morten

Adkomst på 5c vide Contoen – skøde til Niels Sørensen lyst 5.7.1845
Do på 16f ligel. – skøde til Niels Sørensen lyst 21.8.1858, har Eiend. 28e
Skøde til Morten Nielsen på 15a og 16f lyst 20.5.1871
Skøde til Morten Nielsen på 6m lyst 28.1.1886
Skøde til Niels Nielsen på 15a m.fl. lyst 2.12.1905
Skifteretsattest som adk. for Birgitte Nielsen på 15a m.fl. (mange) lyst 25.9.1915
Skøde til M. Styrk på 15a, 5aa og 6 aq lyst 15.4.1916
Skøde til Severin Sørensen på 15a m.fl. lyst 6.4.1918
Skøde til N. Rokkjær på 15a m.fl. lyst 25.1.1919
Skøde til Charles Rasmussen på 15a m.fl. lyst 12.7.1919
Skøde til Laurits Laursen på 15a m.fl. lyst 15.11.1919
Fogedudlægsskøde til Niels Jacobsen på 15a m.fl. lyst 10.4.1928

Matr. nr. 15a er udgået af matriklen 2.11.1971

 

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-10 4.6.1841 ejes og bebos af Niels Sørensen 2000 rd
Sognetaks. fors. nr. 11 4.5.1859, ejer Niels Sørensen
Brandfors. nr. 11 matr. nr. 15a Niels Sørensen 2.kvt. 1859 3470 rd udg. 1883
Brandfors. nr. 12 matr. nr. 15a Tousbakken Niels Nielsen 1.10.1906 9.500 kr. fra Wistoft udg. 1910
Brandfors. nr. 261 matr. nr. 15a og 13aø Ormslevvej 94 exportør Styrk 1.10.1916 23.000 kr.

 

Se nøjagtig placering