Matr. nr. 15c

Grøfthøjgård

15c_1967_2
1967

Oplysninger om ejendommen:

Gården har givet navn til Grøfthøjparken

Se flere billeder af ejendommen 1
1948
1949
1949
1949
1949
1949
Se flere billeder af ejendommen 2
ca. 1950
ca. 1950
ca. 1950
ca. 1950
Grøfthøjgård øverst 1961
1967
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
18.3.1871 = 2. realregister:
Matr. 15c 2  6
Matr. 5c 2
Matr. 28e 1 1 ¼
Udstykket fra matr. nr. 15a ved skrivelse af 18.3.1871 i forening med matr. nr. 5c og 28e

Omtalt i: Aarhus Amt s. 13.

Ejere:

Skøde til Søren Laursen på ovenstående matr. nr. lyst 20.5.1871
Skøde til Niels Søren Laursen på 15c m.fl. lyst 28.11.1903
Matr. 5c solgt til Erik Sandberg Henriksen lyst 16.12.1911 – se matr. 10b
Jens Aage Therkildsen (svigersøn) lyst 18.6.1940

Udgået af matriklen 10.3.1970

Forsikringsoplysninger

Sognetaks. fors. nr. 172 15.11.1869 og 2.8.1870, Søren Laursen
Brandfors. nr. 128 matr. 15 Søren Laursen 3. kvt. 1870 3177 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering