Matr. nr. 16a

Ravnsbjerg

16a_1905

Oplysninger om ejendommen:

Gården må have givet navn til Ravnsbjergvej

Må være gl. gård 9 (i Viby Sogns Historie medtaget under matr. nr. 31)

10. marts. 1857 udstykkedes matr. nr. 16. Om 16a hedder det, at hovedparcellen 16a beholder proprietær Nielsen til forening med sine øvrige ejendomme hartkorn 3.1.”.1 ¼.

Matr. 16b, c og d agtes solgt. Hermed lægges matr. 16a sammen med bl.a. matr. 33a (se denne) og gårdens beliggenhed bliver den nuværende beliggenhed.

Se flere billeder af ejendommen 1
1906
1930-50
1948
1949
1949
1949
Se flere billeder af ejendommen 2
1949
1949
1949
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 16a 5 6
1. og 2, realregister:
Matr. 16a 3 1
Matr. 16d 2
Matr. 18c 2
Matr. 32b (i 2. realregister dog “.4.3.1½) 5 1 ¼
Matr. 33a (i 2. realregister dog 2.2.1.1½) 2 3 1 2
I alt 1. realregister 6 4 2 ¼
Efter 1881 desuden
Matr. 20a 2 6 2 2
Matr. 34c 1 3 1

Omtalt i la Cour 1906 s. 149-50: Hovedbygningen opført i 1868, Jespersen s. 54,

J.J. Hansen s. 776, Aarhus Amt s. 13-14 og E. Bülow (red): Danmarks større gårde 4. Bd. S. 142-43. Desuden omtalt i ”Loft, en gammel Vibyslægt” i VLFs årsskrift 1995 s. 45-51, i Karen Margrethe Sørensen: ”Store Ravnsbjerg præger Viby” i Østjysk Hjemstavn 2004 samt i Per Nielsen: Bryggeren fra Vrensted (om Anton Nielsen) i Vendsyssel Årbog 2013, s. 59-64.

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Søren Nielsen

Død senest 1675, enke Anne Nielsdatter (tingbog 3.2.1675)

1680-matrikel: Niels og Rasmus Sørensen
1688-matrikel: Niels Sørensen Norbye

Gift 2. med Maren Jensdatter
Skifte 22.10.1711 efter Niels Sørensen (tingbog 1725)
Børn i 1. ægteskab:
Søren Nielsen
Rasmus Nielsen (tingbog 1725: formynder for ham: Søren Mikkelsen [matr. 20a])
Niels Nielsen
Mikkel Nielsen, død
Barn i ægteskab med Maren Jensdatter:
Jens Nielsen [se nedenfor]
Formynder: morfar Jens Rasmussen

1711.11.03 Morten Nielsen af Hollum

Niels Sørensens fradøde gård
Gift med forgængers enke Maren Jensdatter (tingbog 1725)
Ca. 1713 født Niels [senere fæster matr. 7a
Ca. 1715 født Maren [senere gift matr. 26a]
1720 født Karen [senere gift matr. 39a]
1722 født Johanne [senere gift matr. 21a]
1725 født Anne [senere gift matr. 20a]
1758 Morten Bech død 80 år
1763 Sl. Morten Bechs enke Maren Jensdatter død 80 år

1751.05.17 Jens Nielsen af Viby [1. halvpart]

Forgænger: stedfar Morten Bech [=Morten Nielsen]

1753.02.16 Jens Nielsen [2. halvpart]

Forgænger: stedfar Morten Bech
1753 gift med Anne Margrethe Sørensdatter [født matr. 20a] begge af Viby
1775 Jens Nielsens hustru Anne Margrethe Sørensdatter død 43 år
Skifte nr. 610 7.8.1775
Børn:
Dorthe 19 år [se nedenfor]
Maren 15 år
Formyndere: morbrødre Jacob Sørensen Loft i Holme og Eskild Sørensen Loft i Viby [matr.11a]
1781 Jens Nielsen død 72 år

1775.05.02 Peder Jensen fæster af Fulding [Fulden] på Vilhelmsborg Gods

Forgænger Jens Nielsen, der har overdraget gården pga. alder og svagelighed
1775 Gift ladefoged Peder Jensen af Fulden med Dorthe Jensdatter af Viby [datter af forgænger]
1776 født Anne Margrethe [senere gift matr. 6a]
1780 født Jens [se nedenfor]
1782 født Maren
1786 født Laurs
1789 født Johanne [senere gift matr. 11a]
1792 født Søren
1795 født Mette
1800 født Niels
Se videre nedenfor

Ejere:

Peder Jensen køb af baron Gyldencrone 16.6.1810 ifl. søns køb i Ekstrakt af Marselisborg Birks skøde- og pantebog fol 603 B

1816 Peder Jensen, opholdsmand i Viby, død 76 år
1829 Dorthe Jensdatter død 73 år

Skøde til Jens Pedersen (søn) 25.6.1810 ifl. Samme lyst 25.10.1810

1818 gift med Johanne Andersdatter [født matr. 27a]
1829 (24.3) Jens Pedersen, gårdmand og sognefoged, død 50 år – begravet 31.3.
1829 (26.3) Johanne Andersdatter, gårdmand Jens Pedersens hustru, død 38 år – begravet 31.3

Skøde til P.W. Storm lyst 28.8. 1830 (fra auktionsretten på Jens Pedersen og kones gård)

1833 gift enkemand og krigskommissær Poul Vedel Storm, 53 år og jomfru Emilie Marie Magdalene Mader 25 år
1838 født Anker
1840 født Elisabeth Johanne Marie
1842 født Knud
1844 født Poul Emil
1846 født Peder
1848 født Julius Octavius [Octavius = nr. 8. De to ældste børn Elisabet født 1833 og

Peder født 1835 døde inden 1848]

Skøde til proprietær Nielsen på 16a lyst 25.7.1857, 16d lyst samme dato, 18c lyst 7.8.1858

Ifl.. matr. nr. 33a:
Skøde til proprietær A. Nielsen på 33a og 9c lyst 17.2.1855
Adkomst på de øvrige Eiend.: Vide Contoerne
Skifteretsattest som adkomst for enkefru Christiane Johanne Nielsen f. Brechling på 33a, 16a, 16d, 18c og 32b lyst 9.6.1877
Skøde til enkefru Christine Johanne Nielsen på 20a og 34c lyst 15.1.1881 (se matr. 20a)
Skøde til N.P. Sørensen på 16a, 16d, 18c, 18h, 20a, 32b, 33a, 33c og 34 c lyst 12.8.1905
Skøde til A. Johnsen på samme matr. nr. lyst 12.3.1910
Skøde til J.N. Jørgensen på samme matr. nr. lyst 17.12.1910 (flere matr. nr. er solgt)
Skøde til Søren Loft og Selmer Loft lyst 21.3.1935

Forsikringsoplysninger

Gården beliggende i Viby sammen med de andre Viby-gårde:
Brandtaks. nr. 16-27 17.6.1841 ejes og bebos af krigscommisair Storm forhen 2470 rd., nu forsikret for 2410 rd.
Brandtaks. nr. 16-27 22.7.1842 samme ejer 2530 rd.

Gården beliggende på Ravnsbjerg:
Tidligere oplysninger – se 33a
Sognetaks. (fors. nr. ikke oplyst) udat. (1859), 8.6.1859, 31.7.1863, ejer proprietær Nielsen nr. 33a
Sognetaks. fors. nr. 48 6.8.1867, 4.10.1867, 11.8.1868 og 4.12.1868 (i alt 11.006 rd.),ejer proprietær A.J. Nielsen nr. 33a
Brandfors. nr. 48 matr. nr. 16a, 5r A.I. Nielsen 3. kvt. 1869 16.084 rd.
Brandfors. nr. 135 matr. nr. 16a m.fl. Nielsen, Ravnsb? 3. kvt. 1876 1.000 kr.., Hus, 1948 nedbrudt
Brandfors. nr. 144 matr. nr. 16a St. Ravnsbjerg Propr. Sørensen 23.5.1906 2000 kr. 1948 nedbrudt

Se nøjagtig placering