Matr. nr. 17a

17a_1951_1

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. 10

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 6 6 3 ½
1. realregister: 5 5 2 ¼
2. realregister: 5 4 2 1 ¾

Kongsvang syd for Skanderborgvej er udstykket fra denne gård og fra Matr. nr. 19a.

Omtalt i la Cour 1906 s. 151-52: Gården var beliggende omtrent midt i byens nordlige del. Desuden omtalt i Hanne Skærbæk: Min barndom på Stenkildegård i VLFs årsskrift 1996 s. 7-8.

Fæstere:

Ikke nævnt i 1662-matrikel
1664, 1680 og 1688-matrikler: Jens Tomasen
gift med Anne Poulsdatter (tingbog 20.04.1675)
1696.07.05 Jens Rasmussen [Amdi] af Viby
Fæstet på halvpart, forgænger: Jens Tomasen
Da Jens Tomasens enke i 1705 eller kort tid efter gik på aftægt overtog Jens Amdi resten af gården ifølge Viby Sogns Hist.
1740 Gl. Jens Amdi død
Børn bl.a. [rækkefølge kendes ikke]:
Jens Jensen Amdi [matr. 18a]
Karen gift med Jens Jensen i 1730
Søren [se nedenfor]
Maren
Søren [Jensen] Amdi
[forgængers søn]
Søren Jensen Amdi var gift med Maren Jensdatter [matr. 8a] ifølge oplysning i skifte nr. 417
19.3.1751 for Niels Jensen Amdi i Holme
1765 Søren Jensen Amdi død 64 år
1786 Jens Sørensens mor Maren Jensdatter død 81 år
1763.01.13 Jens Sørensen [Amdi] fæster i Viby
Forgænger: far Søren Amdi
Gift 1. med ? (fik i 1771 datteren Anne, som døde i 1773)
1777 Jens Sørensen Amdi gift 2. med Anne Pedersdatter [født matr. 19a] begge af Viby
1792 gårdmand Jens Sørensen Amdi død 55 år
Skifte nr. 790 25.5.1792
Lavværge for enken Anne Pedersdatter: Ove Clemmensen i Viby [matr. 19a]
Børn:
Søren 13 år [se nedenfor og senere matr. 18a]
Niels 11 år, der døde i 1802
Anne 8 år
Maren 5 år [se nedenfor]
Anne Johanne 1 år
Formynder: født værge Niels Sørensen i Skåde
Formynder i 1802 stedfar Søren Mikkelsen
1797.05.11 Søren Mikkelsen af Stautrup
Forgænger: afdøde Jens Sørensen Amdi
1794 gift med Anne Pedersdatter [forgængers enke]
1797 født Jens
Se videre under ejere

Ejere:

Købekontrakt til Søren Mikkelsen 4.5.1809, skøde lyst 3.12.1810
        1812 Anne Pedersdatter død 58 år

Skøde til Søren Jensen lyst 24.2.1812

[stedsøn]
[senere matr. 18a]

Skøde til Søren Mikkelsen lyst 6.2.1819

[stedfader – tilbagekøb]
1833 Søren Mikkelsen død 72 år

Skøde til Mikkel Laursen lyst 20.9.1823

[Mikkel Triger ifølge folketælling 1850, svigersøn]
1823 gift Mikkel Laursen fra Aaby og Maren Jensdatter
1826 født Mette [senere gift med Jacob Eskildsen, født matr. 11a, som overtog gården]
1840 Maren Jensdatter død 52 år

Skøde til Jacob Eskildsen lyst 12.5.1855
Skifteretsattest som adk. For Mikkel Jacobsen m.fl. på 17a, 17v og 17ac lyst 18?.6.1910
Arveudlægsskøde til Eskild Jacobsen på 17a lyst 27.8.1910
Arveudlægsskøde til Karl Jacobsen på 17a lyst 25.6.1924
Se matr. 19a

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-26 28.7.1845 ejes af Mikkel Laursen 2000 rd.
Sognetaks. fors. nr. 27 25.8.1868 og 9.6.1869, ejer Jacob Eskildsen
Brandfors. nr. 27 matr. 17 Jacob Eskildsen 2. kvt. 1869 4040 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering