Matr. nr. 18a

Viby Vestergård

1949

Oplysninger om ejendommen:

Har givet navn til Vestergårdsvej og Vestergårdsskolen

Gl. gårdnr. 11B

Matr. nr. 33 er frasolgt denne gård

Se flere billeder af ejendommen 1
1906
1948
1949
1950
1960
1974
Se flere billeder af ejendommen 2
1991
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  3  2 3  2
1. og 2. realregister:
Matr. 18a  2  5 2  1½
Matr. 16b  1  6 3  2
Matr. 33b  “ 1  2
Matr. 9c  “  “
I alt 1. og 2. realregister   5  “

Ifl. 1. realreg.: Gården ligger på 16b (se notat på matr. nr. 16a)

Gården er flyttet ud fra Viby i 1858. En del af jorden blev solgt til Viby Kommune og herpå ligger bl.a. Vestergårdsskolen og Viby Stadion

Omtalt i la Cour 1906 s. 159-60, Jespersen s. 54-55, J.J. Hansen s. 777 og Aarhus Amt s. 14.

Fæstere:

1662-matrikel: Niels Sørensen
1664, 1680 og 1688-matrikler: Rasmus Nielsen Godsen. Både gård nr. 11A og 11B – se også matr. 19a

Søn af Niels Pedersen Godsen og hustru Anne Knudsdatter [matr. 5a] (tingbog 25.3.1673)
Gift med Maren Esbensdatter
Skifte nr. 112 23.1.1689 efter Maren Esbensdatter
Enkemand Rasmus Nielsen Godsen
Børn:
Niels 24 år [senere fæster matr. 19a]
Maren 22 år [se nedenfor]
Birgitte 20 år
Anne 16 år
Kirsten 10 år
Arv i boet til Sidsel Nielsdatter gift med Jens Nielsen i Viby [matr. 21a?]
1690 Rasmus [Nielsen] Godsen død
Skifte nr. 117 2.5.1690
Børn: se ovenfor
Formyndere: Jens Nielsen [matr. 21a] og morbror Niels Esbensen i Hasle

1700-jordebog: Niels Jørgensen

Gift med Maren Rasmusdatter, forgængeren Rasmus Godsens datter ifølge Viby Sogns Hist.

1718.05.29 Jens Pedersen af Viby

Forgænger Niels Jørgensen
Ifølge Viby Sogns Hist. så forarmet, at han ikke kunne blive på gården

1727.04.05 Jens Jensen Amdi i Viby

[født matr. 17a]
Forgænger Jens Pedersen. JJA fri for indfæstning pga. gårdens dårlige tilstand m.v.
Fæstebrevet er underskrevet til vitterlighed af far Jens Rasmussen [matr. 17a] og Rasmus Rasmusen [farbror?, 28a?]
1727 gift med Maren Jensdatter
1728 født ung Jens Amdis datter Sidsel [senere gift matr. 10a]
1729 født ung Jens Amdis datter Gertrud [se nedenfor]
1731 født ung Jens Amdis søn Jens
1765 Maren Jensdatter død 76 år
1770 Jens Jensen Amdi død 74 år

1755.08.02 Jens Jensen Amdie

Forgænger: far Jens Amdi 
[i 1758 overtaget matr. 12 a i fæste – se denne]

 1758.09.30 Peder Pedersen [Gregersen] i Viby

[født matr. 12a]
Forgænger svoger Jens Jensen Amdi [født matr. 18a]
1758 gift 1. med [forgængers søster] Gertrud Jensdatter
1764 Unge Peder Pedersens hustru Gertrud Jensdatter død 34 år og barn Karen 8 dage [tvilling]
Skifte nr. 520 18.7.1764 Enkemand Peder Pedersen den yngre
Børn:
Maren 6 år
Anne 4 år
Jens 4 uger [død 1767]

Formynder: morbror Jens Jensen Amdi den yngre i Viby [matr. 12a]
1764 enkemand Peder Pedersen gift 2. med Maren Andersdatter [født matr. 27a] begge af Viby
1789 ung Peder Pedersens hustru Maren Andersdatter død 50 år
Skifte nr. 777 8.7.1790 Enkemand Peder Gregersen
Børn:
Gertrud 23 år
Mette 20 år
Peder 15 år [se nedenfor]
Johanne 12 år [død 1795]
Sidsel 10 år
Formynder morbror Simon Andersen i Viby [født matr. 27a?]
1803 Peder Pedersen, enkemand, død 71 år [se nedenfor]

Ca. 1800 [Peder Pedersen (Gregersen)  ikke fundet i fæsteprotokol]

1800 gift med Sidsel Marie Andersdatter i Hasle
1802 født Maren
Se videre under ejere

Ejere:

Købekontrakt til Peder Gregersen 12.11.1806, skøde lyst 4.4.1808

1807 født Kirsten
1809 født Karen
1814 født Mette
1817 født Anders
1820 Peder Pedersen Greysen død 46 år
1820 født Petrine

Vielse tinglyst 19.10.1821 mellem Peder Pedersen Greysens enke Sidsel Marie Andersdatter og Søren Jensen

[født matr. 17a] 
1823 født Ane
1827 født Peder [se nedenfor]
1845 Søren Jensen død 66 år
1848 Sidsel Marie Andersdatter død 66 år

Skiftebrev for Peder Sørensen (hans fødegård i Viby, forrige. ejer Søren Jensen) lyst 17.2.1849
Skøde til Peder Sørensen matr. nr. 16b lyst 25.7.1857 (købt af V. Storm 16a)
Skøde til Peder Sørensen på 18a, 9c? (udstreget – solgt), 16b og ulæseligt (udstreget) lyst 3.6.1893

Tilkøbt mange matr. numre 1899-1924

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-4 17.6.1841 ejes og bebos af Søren Jensen 1340 rd.
Sognetaks. fors. nr. 28 matr. nr. 16 11.6.1858 og 25.10. 1858, ejer Peder Sørensen
Brandfors. nr. 28 matr. 16b Ormslevvej 51 Peder Sørensen 4. kvt. 1859 3585 rd. Viby Vestergård

Se nøjagtig placering