Matr. nr. 18b

Bakkegården

beklager_billede

Oplysninger om gården:

Udstykket 26.1.1850 med hartkorn ”.2.2.2 ¼ til salg til Anders Pedersen til bebyggelse inden 2 år.

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
1. og 2. realregister:
Matr. 18b  “ 2 2
Matr. 19c  “ 2 2
Matr. 22c  “ 1 1  “
Matr. 19f  “  “ 1  “
Matr. 81  “ 3  ¼
Omtalt i Aarhus Amt s. 14-15.

Ejere:

Skøde til Anders Pedersen fra Peder Sørensen lyst 14.2.1852
Adk. på 19c og 22c vide Contoerne – 19c Anders Pedersen lyst 2.12.1854, 22c samme lyst 24.1.1857
Skøde til Anders Pedersen på 19f lyst 11.7.1874
Skøde til Søren Nielsen på 18b, 19c, 22c og 81 og 19f lyst 18.8.1888
Skifteretsattest som adk. For Kirstine Nielsen f. Andersen på 18b, 19f, 22c, 90 og 81 lyst 2.12.1911
Skøde til Johannes Nielsen på 18b, 22c, 19f, 90 lyst 7.9.1918 (19f+90 er udstreget som solgt)
Skøde til samme på 22y lyst 16.3.1921
Fogedudlægsskøde til B.V.N. San på 18b, 22c (udstreget) og 22y lyst 8.8.1930
Boghandler Hans V. Dylmer lyst 17.12.1947

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 97 ( gl. nr. 16-99) matr. nr. 18b + 22y Bakkegården smed Anders Pedersen 4. kvt. 1871 1275 rd.

Se nøjagtig placering