Matr. nr. 19a

 Stenkildegård

1906

Oplysninger om gården:

Gården må have givet navn til Stenkildevej og Stenkildeparken

Gl. gårdnr. 11A

Se flere billeder af ejendommen
1948
1949
1949
ca. 1968
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 5 3 2 1
1. realregister: 4 7 3  ¼
2. realregister: 4 6 3  ¾

Gården lå oprindelig i Viby sammen med de andre Viby-gårde, men er måske i 1850’erne flyttet ud til hjørnet af Ormslevvej og Stenkildevej

Kongsvang syd for Skanderborgvej er udstykket fra denne gård og fra matr. nr. 17a.

Fæstere:

1662, 1664, 1680 og 1688-matrikler: Rasmus Nielsen Godsen – se matr. 18a
1700-jordebog: Niels Rasmussen [født matr. 18a]

Havde tilnavnet Godsen (skifte 1705 ifølge DC 22)
Børn (tingbog 1725):
Mikkel Nielsen
Rasmus Nielsen

1705.04.03 Peder Pedersen af Holme

Forgænger afdøde Niels Rasmussen, PP ægter enken
1751 Gl. Peder Pedersens hustru død 76 år
1753 Gl. Peder Pedersen død 74 år

1751.06.28 Peder Pedersen af Viby

Forgænger: far Peder Pedersen. PP giver forældrene aftægt
1752 gift med Anne Johanne Rasmusdatter begge af Viby [født matr. 11a]
1784 Gl. Peder Pedersen død 73 år
Skifte nr. 726 28.7.1784
Lavværge for enken Anne Rasmusdatter: Peder Gregersen i Viby [matr. 18a]
Børn:
Anne gift med Jens Sørensen i Viby [matr. 17a]
Maren 22 år [se nedenfor]
Peder 16 år
Formynder: Jens Rasmussen
Desuden nævnes enkens bror Peder Rasmussen
1811 Peder Pedersens enke Anne Johanne Rasmusdatter død 81 år

 1794.11.01 Ove Clemmensen af Stavtrup

Forgænger svigermor Anne Johanne Rasmusdatter, Peder Pedersens enke. OC giver hende aftægt
1790 født Kirsten [senere gift matr. 28a]
1790 gift med Maren Pedersdatter [forgængers datter – levede endnu ved folketællingen 1850]
1791 født Peder
1793 født Clemen [se nedenfor]
1797 født Jens
1800 født Mogens [senere matr. 10a]
1803 født Rasmus [se nedenfor] Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Ove Clemmemsen 16.6.1810, skøde lyst 3.12.1810

1820 Ove Clemmensen død 63 år
1830 Clemen Ovesen [bestyrer af gården siden 1820?] død 39 år

Skøde til Rasmus Ovesen lyst 19.10.1833 fra Ove Clemmensens enke Maren Pedersdatter

1838 gift med Anne Christensdatter født i Holme
1848 født Anne Marie

Testamente som adkomst for Ane Christensdatter [enke efter Rasmus Ovesen] lyst 11.7.1874
Skøde til Mikkel Jakobsen*) på 19a lyst 14.12.1878
Skifteretsattest som adk. for enke Johanne Jacobsen f. Nielsen på 19a lyst 19.11.1919
Skøde til Carl Jacobsen på 19a lyst 12.7.1922

*) Søn fra matr. 17a, gift med Rasmus Ovesens adoptivdatter Sidsel Marie Andersen

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-25 17.6.1841 ejes og bebos af Rasmus Ovesen 1950 rd.
Brandfors. nr. 112 matr. 19d Rasmus Ovesen 1858 5530 rd. udg. 1883