Matr. nr. 20a

beklager_billede

Oplysninger om ejendommen:

Gammelt gårdnr. 12

Matr. nr. 34 er frasolgt denne gård

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 4 1 1
       
1. realregister: 4  “ 1 ¼
       
2. realregister: 2  6 2 2
I 1876 tilkøbt matr. 34c   1 3 1
Oplysning i 2. realreg: Forenet med 16a og 33a.

Ejendommen synes nedlagt som selvstændig gård i 1881, men fortsat beboet. Blev genopført efter brand i 1903 ifl. brandforsikringen

Fæstere:

 

1662 og 1664-matrikler: Niels Lauridsen

1664 død, enke Anne Jensdatter (tingbog 15.11.1664)

1680-matrikel: Hr. Christen Jensen [præst i Viby]

[død 1686 ifølge Viby Sogns Historie bd. 1 s. 100]

1688-matrikel Mogens Pedersen (modelbog)

Gift med datter fra matr. 25a

1700.01.25 Søren Mikkelsen af Kolt [halvgård] = 1700-jordebog – se nedenfor

Forgænger Hans Simonsen
1695 gift Søren Mikkelsen af Viby og Anne Laursdatter af Edslev [denne Søren Mikkelsen?]

1707.04.11 Ung Søren Mikkelsen af Viby [halvgård]

Herefter havde Søren Mikkelsen hele gården
Forgænger Mogens Pedersen, der har afstået gården pga. alder
Gården øde
1729 Søren Mikkelsen død [intet skifte?]

 1726.02.16 Søren Loft

Gården var øde, men blev sidst beboet af Søren Mikkelsen. Ingen indfæstning
Gift med Dorthe Eskildsdatter [datter af Eske Jensen matr. 14a]
1748 Søren Loft død
Skifte nr. 392 26.2.1748 for Søren Rasmussen Loft
Lavværge for enken Dorthe Eskildsdatter: Peder Mogensen Loft i Viby [matr. 4a]
Børn:
Rasmus 25 år [se nedenfor]
Jacob 23 år
Eskild 16 år [senere fæster matr. 11a]
Mette Cathrine gift med Rasmus Mikkelsen i Kolt på Constantinborg gods
Anne Margrethe 18 år [senere gift matr. 16a]
Margrethe 14 år
Formynder: morbror Juul Eskildsen i Viby [matr. 14a]
1763 Dorthe Loft død 68 år

1753.01.20 Rasmus Sørensen Loft fæster i Viby

Forgænger: mor Dorethea Eskildsdatter
Halvpart af gården

1758.06.17 Rasmus Sørensen Loft

Forgænger: mor Dorethea Eskildsdatter
Halvpart af gården
1753 gift med Anna Rasmusdatter i Holme
1756? Anna Rasmusdatter død
Skifte nr. 457 15.7.1756, Enkemand Rasmus Sørensen Loft
Barn:
Søren 3 år [se nedenfor]
Formynder: morfar Rasmus Bundgaard i Holme
1757 gift med Anne Mortensdatter [født matr. 16a]
1801 Rasmus Lofts hustru Anne Mortensdatter død 76 år
Skifte nr. 893 11.7.1801, enkemand Rasmus Sørensen Loft
Børn:
Anders Rasmussen [hed Andreas] 41 år i Viby [matr. 5a]
Anne Rasmusdatter gift med Rasmus Poulsen i Holme
Maren Rasmusdatter skifte nr. 878 23.6.1800, var gift med Jens Jensen [Mørk], [matr. 24a]
Enkemandens søn Søren Rasmussen Loft overtager gården
1805 opholdsmand Rasmus Loft død 82 år [skifte 10.10.1805 ifølge Viby Sogns Hist.]

1781.08.28 Søren Rasmussen i Viby

Forgænger: far Rasmus Sørensen Loft. SR landsoldat i 4½ år og skal afløses af en anden
soldat; skal yde forældrene aftægt
Halvpart af gården
1782 Søren Rasmussen Loft gift med Anne Nielsdatter [født matr. 7a]
1791 født Niels
1795 født Søren
1798 født Peder [se nedenfor]

1804.08.01 Søren Rasmussen Loft i Viby – ikke med i folketællingen 1801?

Forgænger: far Rasmus Loft
Halvpart af gården
1804 født datter Mette [gift matr. 7a]

se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Søren Loft 17.1.1807, skøde lyst 4.4.1808

1824 Søren Rasmussen Loft død 73 år
1837 Anne Nielsdatter død 82 år

Skøde til Peder Sørensen Loft lyst 10.12.1831

1829 gift med Inger Andersdatter i Søften
1836 født Søren

Skøde til Søren Pedersen Loft på Eiend.lyst 23.4.1870
Skøde til Søren Pedersen på 34c lyst 29.1.1876
Skøde til enkefru Christine Johanne Nielsen af Ravnsbjerg på 20a og 34c lyst 15.1.1881
Næste salg: Henvisning til matr. nr. 16a

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taksationsforr. 12.7.1804 Søren Rasmussen Loft
Brandtaks. fors. nr. 16-12 8.12.1846 og 24.9.1850, ejes af Peder Sørensen Loft 1846 2500 rd. 1850 2650 rd.
Brandfors. nr. 13 matr. 20 Peder Sørensen 1. kvt. 1864 3565 rd. Brændt 9.2.1903

Se nøjagtig placering