Matr. nr. 21a

TRÆSKOFABRIKKEN (senere anvendelse)

Ca. 1915

Gl. gårdnr. 13

Matr. nr. 35 er frasolgt denne gård

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 4 1 3
1. realregister:  4 1 1
2. realregister: 3  2 2 ¼

I Viby Sogns Historie, bd. 1, 1942 s. 248-50 er omtalt, at gården blev købt til Vibys første fabrikationsvirksomhed, Træskofabrikken, som begyndte i 1901. Der er en notits om Træskofabrikken i Keld Dalsgaard Larsen: Træskomageriet i Midtjylland” i Århus Stifts årbog 1995-96 s. 14.

Gården brændte i 1903.

Fæstere:

1662, 1664 og 1680-matrikler: Niels Mogensen

Sønner var (tingbog 17.6.1673)
Mogens Nielsen [matr. 26a]
Jens Nielsen
Peder Nielsen

13A
1688-matrikel: Maren Sørensdatter
1700-jordebog: Søren Nielsen

Gift med Anne Eskildsdatter [datter af Eske Jensen matr. 14a]
(beslægtet – ægteskabsbevilling 22.3.1701)
1702 Søren Nielsen død
Skifte nr. 228 19.10.1702
Lavværge for enken Anne Eskildsdatter: Rasmus Rasmussen i Viby og Anders Andersen,
der ægter enken og fæster gården
Barn:
Søren 6 mdr.
Formynder: Jens Nielsen i Viby [gård nr. 13B]

1703.02.05 Anders Andersen Kattrup

Søren Nielsens fradøde halvgård. AA skal reparere gården og skal derfor betale lavere indfæstning
Gift med forgængerens enke Anne Eskildsdatter (tingbog 1725)
1739 ca. Anders Andersen Kattrup død
Skifte nr. 329 16.11.1739
Lavværge for enken Anne Eskildsdatter: bror Juul Eskildsen [matr. 14a]
Børn:
Karen 31 år
Eskild 21 år [se nedenfor gård nr. 13B og senere 13A]
Anders 18 år [se nedenfor gård nr. 13A]
Formynder: Søren Loft i Viby [matr. 20a]
1763 Anne Eskildsdatter død 88 år

1746.04.09 Anders Andersen Kattrup af Viby

Forgænger: mor Anne Eskildsdatter, enke efter Anders Kattrup
1783 Anders Andersen Kattrup død 63 år
Skifte nr. 711 23.4.1783
Udarvinger bl.a. nedennævnte Eskild Andersens børn

1755.10.24 Eskild Andersen Kattrup

Se videre nedenfor under gård nr. 13

13B

1688-matrikel Jens Nielsen
1719.05.07 (bekræftelsesdato) Jens Nielsen i Viby

Gift med Sidsel Nielsdatter [født matr. 18a?]
1724 Jens Nielsens hustru død
Skifte nr. 280 23.1.1726 for Sidsel Nielsdatter
Børn:
Karen 38 år
Anne 32 år i København
Maren 31 år
Niels 30 år
Peder 28 år i København
Jens 25 år
Søren 23 år [se nedenfor]
[ingen formynder nævnt]
1727 Jens Nielsen død [intet skifte?]

Ca. 1727 Søren Jensen
1742.03.14 Eskild Andersen Kattrup af Viby

Forgænger Søren Jensen, som kvittede gården pga. armod
Eskild Andersen Kattrup lovet, at når hans mor Anne Eskildsdatter (se 13A) afgår ved døden,
skal han også have den anden halvdel

Gård nr. 13
1755.10.24 Eskild Andersen Kattrup af Viby

Forgænger: bror Anders Andersen, som afstår gården pga. den er for lille til 2 fæstere
1751 gift med Johanne Mortensdatter af Viby [født matr. 16a]
1763 død 44 år
Skifte nr. 512 3.10.1763 for Eskild Andersen
Lavværge for Johanne Mortensdatter: Jens Nielsen i Viby [matr. 16a]
Børn:
Anders 10 år, Morten 6 år, Anne 4 år [se nedenfor]
Formyndere farbror Anders Kattrup i Viby [se ovenfor], morfar [må være morbror – se nedenfor]
Niels Mortensen sst. [matr. 7a]

1764.09.19 Laust Pedersen Møller fæster i Viby

[født matr. 5a]
Forgænger: afdøde Eskild Andersen
Lægds- og rodemand, fri for pligtkørsel ifølge Viby Sogns Hist. II s. 116 og 103
1764 gift 1. med enke Johanne Mortensdatter [forgængers enke]
1765 Laurs Møllers hustru Johanne Mortensdatter død 44 år (i forbindelse med dødfødt datter)
Skifte nr. 530 10.7.1765, enkemand Laurids Møller
Børn af 1. ægteskab: [se ovenfor]
Anders 12 år [senere fæster matr. 22a]
Morten 8 år [senere fæster matr. 4a]
Anne 6 år [senere gift matr. 15a]
Formyndere: farbror Anders Andersen Kattrup i Viby [se ovenfor], morbror Niels
Mortensen sst. [matr. 7a]
1765 gift 2. med Kirsten Pedersdatter, begge af Viby [født matr. 9a]
1785 Laurs Møllers hustru Kirsten Pedersdatter død 41 år
Skifte nr. 733 22.9.1785, enkemand Laurids [Pedersen] Møller
Børn:
Johanne gift med Anders Pedersen i Viby [matr. 14a], Maren 4 år [se nedenfor]
Formynder farbror Jacob Møller i Viby [matr. 5a]
1785 gift 3. med Karen Didriksdatter begge af Viby [datter af bysmeden Diderik Sørensen]
1804 Laurs Pedersen Møller død 76 år
Skifte nr. 928 7.5.1804
Lavværge for enke Karen Didriksdatter: Niels Lauridsen [Ladsen?]i Viby [matr. 14a]
Børn af 2. ægteskab:
Johanne gift med Niels Lauridsen [Ladsen?] i Viby [matr. 14a]
Maren gift med Eskild Eskildsen sst. [matr. 11a]
Børn af 3. ægteskab
Kirsten 16 år
Peder 11 år
Sidsel 8 år [senere gift matr. 13a]
Christen 7 uger
Formyndere: morbrødre Niels Didriksen i Viby, Christen Didriksen smed i Lyngby på Lyngbygård gods

1804.12.06 David Madsen i Viby

[født matr. 39a]
Forgænger: afdøde Laurs Pedersen Møller, DM ægter forgængers enke
1804 gift med Karen Didriksdatter begge af Viby
1806 født Laurs
Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til David Madsen 3.7.1809, skøde lyst 3.12.1810

1810 født Anne
1823 Karen Didriksdatter død 54 år
1823 gift med Johanne Marie Andersdatter [født matr. 22a]
1825 født Mads

Skøde fra Auktionsretten til Anders Jensen lyst 9.7.1825

1825 gift selvejergårdmand Anders Jensen med Maren Andersdatter [født matr. 27a]
1826 født Anders
1828 født Gertrud
1833 født Kirsten
1836 født Jens

Skøde til Anders Andersen lyst 21.6.1856
Skøde til overretssagfører Fr. Bager og gartner G. Birkefeldt på 21a m.fl. lyst 30.6.1900

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taksationsforr. 3.12.1804, David Madsen er beloved i fæste
Brandtaks. nr. 16-24 11.10.1837 ejes og bebos af Anders Jensen den yngre 1700 rd.
Sognetaks. 14.5.1858, ejer Anders Andersen, før Anders Jensen Junior
Sognetaks. fors. nr. 25, 5.7.1871 og 14.11.1871, ejer Anders Andersen
Brandfors. nr. 25 matr. nr. 21 Anders Andersen 3. kvt. 1872 5308 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering