Matr. nr. 22a

Ca. 1913

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. 14

Matr. nr. 36 må være frasolgt denne gård.

Se flere billeder af ejendommen
1950-1960
1940-1950
ca. 1960
1962
1964
1964
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  3  2 1
1. realregister: 2 7 1  1
2. realregister: 2  6 3 ¼
Gården lå på Engvej (i 1905).

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Mikkel Knudsen
1680-matrikel: Mikkel Knudsens enke (Anne Sørensdatter)

Skifte nr. 82 16.2.1686 efter Mikkel Knudsen (død ifølge tingbog 19.11.1678)
Lavværge for enken Anne Sørensdatter: Rasmus Olufsen, der ægter enken
Børn:
Knud 16 år, Maren 9 år [se nedenfor]
Formynder: Rasmus Godsen i Viby

1688-matrikel – Rasmus Olesen

Gift med Anne Sørensdatter
Anne Sørensdatter død
Skifte nr. 166 29.6.1694. Enkemand: Rasmus Olufsen
Børn af 1. ægteskab:
Knud 24 år
Maren 17 år
Formynder Jens Sørensen Godsen i Viby

1709.12.18 Jens Jensen af Brabrand

Forgænger: Rasmus Olesen, der har afstået gården pga. armod
Gift med Kirsten Pedersdatter
1745 Jens Jensen død
Skifte nr. 371 11.6.1745
Lavværge for enke Kirsten Pedersdatter: Peder Gregersen i Viby [matr. 12a]
Børn:
Frands 36 år
Jens 32 år [se nedenfor]
Peder 30 år i Viby [senere fæster matr. 9a?]
Simon 24 år
Karen 15 år
Formynder: Poul Rasmussen Møller [matr. 13a]
1759 Jens Jensens moder [se nedenfor] Kirsten Pedersdatter død 79 år

1751.07.24 Jens Jensen fæster i Viby

Forgænger mor: Kirsten Pedersdatter, enke efter Jens Jensen. Da JJ i faderens levende live og 6 år efter hans død har forestået gården, så får han den for 20 rd. i indfæstning
1751 gift med Anne Sørensdatter i Holme
1762 Jens Jensen død 49 år
Skifte nr. 496 22.4.1762
Lavværge for enke Anne Sørensdatter: bror Jens Sørensen Holm i Århus
Børn:
Søren 8 år [død 1770]
Jens 6 år
Peder 3 år
Formyndere: farbror Peder Jensen i Viby [matr. 9a], Jacob Møller sst. [matr. 5a]

1762.05.05 Jens Nielsen Balle af Terp

Forgænger: afdøde Jens Jensen
1762 Jens Nielsen Balle af Terp gift med Anne Sørensdatter [forgængers enke]
1764 Jens Nielsen Balle død 33 år [intet skifte?
]

1764.02.03 Peder Nielsen Bonde af Aaby

Forgænger: afdøde Jens Nielsen Balle. PNB ægter enken Anna Sørensdatter
1764 Peder Nielsen Bonde af Åby gift med enke Anne Sørensdatter af Viby
1770 Peder Bondes hustru Anne Sørensdatter død 45 år [intet skifte?]
1770 enkemand Peder Bonde gift med Maren Pedersdatter [født matr. 4a]
1781 Peder Nielsen Bonde død 49 år
Skifte nr. 671 25.5.1781
Lavværge for enke Maren Pedersdatter: morbror Jacob Møller i Viby [matr. 5a]
Barn i 1. ægteskab:
Niels 15 år
Børn i 2. ægteskab:
Karen 9 år [senere gift matr. 24a]
Peder 7 år [senere fæster matr. 29a]
Rasmus 4 år
Formyndere: farbrødre Mikkel Nielsen i Brabrand, Niels Nielsen i Åby

1781.05.01 Anders Eskildsen i Viby

[født matr. 21a] Landsoldat
Forgænger: afdøde Peder Bonde. AE ægter enken
1781 Anders Eskildsen gift med Maren Pedersdatter begge af Viby
1783 født Eskild [se nedenfor]
1788 født Johanne Marie [senere gift 21a] 1791 født Søren
Se videre nedenfor

Ejere:

Skøde ifølge uddrag af ekstrakt: til Anders Eskildsen lyst 19.12.1808

1825 Maren Pedersdatter død 75 år
1825 Anders Eskildsen død 75 år

 Skøde ifølge uddrag af ekstrakt til Eskild Andersen (søn) 283 rd. dat. 20.12.1813 lyst 21.12.1813

1816 gift med Maren Pedersdatter [født matr. 16a]
1822 født Søren
1826 født Dorthe Marie
1829 Maren Pedersdatter død 47 år
1829 gift med Karen Nielsdatter i Enslev
1838 Eskild Andersen død 51 år

Niels Pedersen lyst vielsesattest 13.3.1841

1839 gift med Karen Nielsdatter [forgængers enke]
1845 Niels Pedersen død 53 år

Peder Jensen lyst vielsesattest 21.3.1846

1845 g.m. enke Karen Nielsdatter [forgælgers enke]
Testamente til Karen Nielsdatter lyst 12.1.1856
Skøde til Peder Jensen fra Karen Nielsdatter lyst 12.2.1859
Har Eiend. 82 (udstreget) samt 35 i Holme

Skøde til Jens Peder Jensen lyst 10.1.1891 og 35 i Holme
Mageskifteskøde til J.P.Jensen på 21i lyst 26.9.1903

Senere ejer ifl. Viby Sogns Historie 1949:
J.P. Jensens enke skøde på stuehus 3.3.1941

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-13 22.7.1842, ejes og bebos af Niels Pedersen1460 rd.
Brandtaks. fors. nr. 16-13 28.7.1845, ejes og bebos af Niels Pedersens enke 1600 rd.
Brandtaks. fors. nr. 16-13 8.12.1846, ejer af Peder Jensen 2000 rd.
Sognetaks. fors. nr. 14, 20.1.1860, ejer Peder Jensen
Brandfors. nr. 14 matr. 22a Peder Jensens enke 1. kvt. 1860 2288 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering