Matr. nr. 23a

23a_1

Gl. gårdnr. 18

Matr. nr. 37 må være frasolgt denne gård

Se flere billeder af ejendommen
1880
1913
1932
1939
1938-45
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  2  4 3
1. realregister: 2 4  1  1¼
2. realregister:
Matr. 23a 2 3 2
Matr. 24h 2 3  ½

En del af jorden er i 1840’erne? byttet med jord fra matr. nr. 24 ifl. matrikelkort.

Gården lå oprindelig sammen med Vibys andre gårde, men er senere flyttet og lå, hvor Viby Bibliotek ligger nu. Det formodes, at dette er sket i 4. Kvt. 1875, hvor forsikringssummen er væsentlig forhøjet.

Omtalt i la Cour 1915 s. 132

Om gårdens skæbne se artikel: “Tove Glud Rasmussen: Rådhus i Viby” i Bogen om Kongevej udgivet i 2014

Fæstere:

1662-matrikel: Mogens Poulsen

Børn? (tingbog 20.4.1675 nævner nedennævnte som børn af sl. Mogens Poulsen i Viby):
Maren Mogensdatter
Anne Mogensdatter
Karen Mogensdatter
Rasmus Mogensen

1664-matrikel: Gregers Rasmussen
1680-matrikel: Laurids Sørensen

[Datter Anne gift matr. 30a?]

1688-matrikel: Jens Sørensen og Jens Ovesen

(Viby Sogns Hist. oplyser, at gården var øde i 1684, men brugtes af Jens Sørensen og Jens Ovesen)

1700-jordebog: Jens Sørensen Smed

I Viby Sogns Historie II s. 31 er det anført, at det må være denne gård, der brændte 3. januar 1702.
Det forekommer mere sandsynligt, at det var gården på matr. 8a med Jens Sørensen som fæster,
da ovennævnte Jens Sørensen har tilføjelsen Smed        

1710.03.01 Jens Pedersen af True – halvpart

Forgænger Jens Sørensen Smed. Når en af de gamle folk dør, har JP fortrinsret til den anden halvpart af gården
Gift med Kirsten Jensdatter ifølge skifte Constantinsborg gods 8.2.1720
Var så forarmet, at han gik fra gården.

1728.02.21 Jens Hansen af Viby

[søn af Hans Simonsen matr. 27a]
Forgænger Jens True. Ingen indfæstning for Jens Hansen
Gift med Mette Frederiksdatter ifølge efterfølgers fæstebrev
1761 Jens Hansen død 66 år [intet skifte]

1760.10.21 Knud Poulsen i Viby

[født matr. 28a]
Forgænger Jens Hansen
1760 Knud Poulsen gift med Maren Jensdatter (forgængers datter) begge af Viby.
1778 Knud Poulsen død 46 år
Skifte nr. 640 11.9.1778
Lavværge for enke Maren Jensdatter: Robert Jensen i Tilst
Børn:
Anne 17 år [se nedenfor]
Jens 13 år
Formynder: farbror Mads Poulsen i Viby [matr. 28a]
1796 Knud Poulsens enke Maren Jensdatter død 68 år

1779.12.16 Jørgen Sørensen af Viby

[født matr. 4a]
JS er kasseret på Landmilits Sessionen
Forgænger: Knud Poulsens enke
1778 Jørgen Sørensen gift med Anne Knudsdatter [forgængers datter] begge af Viby
1791 gårdmand Jørgen Sørensen død 56 år
Skifte nr. 786 4.2.1792
Lavværge for enken Anne Knudsdatter: Rasmus Poulsen i Holme
Børn:
Maren 13 år [død1798], Mette Marie 6 år, Kirsten 3 år, Dorthe 3 mdr. [se nedenfor]
Formynder: født værge Søren Sørensen Loft i Viby [matr. 4a]

1792.09.26 Jens Nielsen af Lisberg

JN er ved ekstrasessionen fundet udygtig til kongens tjeneste. Han holder den på gården
værende opholdskontrakt for Maren Jensdatter uryggelig
Forgænger Jørgen Sørensen
1792 Jens Nielsen af Lisbjerg gift 1. med Anne Knudsdatter [forgængers enke]
1799 Jens Nielsens hustru Anne Knudsdatter død 38 år
Skifte nr. 861 19.2.1799. Enkemand Jens Nielsen
Børn i 1. ægteskab:
Mette Marie 14 år
Kirsten 10 år
Dorthe 7 år
Formyndere: født værge Jens Knudsen i Langballe, mors farbror Rasmus Poulsen i Holme,
Jens Pedersen Loft i Viby [matr. 15a]
1799 gift 2. med Mette Kirstine Nielsdatter, opholdssted Brendstrup i Tilst
1800 født Ane [se nedenfor]
1802 født Maren
1804 født Dorthe Marie
Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Jens Nielsen 18.5.1809, skøde lyst 24.12.1810

1831 Mette Kirstine Nielsdatter død 63 år
1847 Jens Nielsen død 82 år

Skøde til Marcus Iversen Holm lyst 14.1.1832

[søn af skoleholder Holm] tinglyst skøde
1831 gift med Ane Jensdatter
1834 født Jens
1835 født Mette Kirstine
1841 født Maren

Skøde til Jens Marcussen lyst 18.2.1860
Har Eiend. 2c i Bjødstrup og 80 i Viby
Skiftebrev som adkomst for Karen Andersdatter lyst 28.2.1863 har Eiend. 2c i Bjødstrup og 80 i Viby
Vielsesattest som adkomst for Niels Jensen lyst 4.7.1863 har … (= 28.2.1863)
Skøde til Niels Rasmussen på 23a lyst 25.7.1874
Skøde til Jens Rasmussen på 23a lyst 15.1.1876
Skøde til Jens Rasmussen på 24h lyst 7.7.1877
Skøde til Rasmus J. Rasmussen på 23a og 24h (udstreget solgt) lyst 16.12.1913
Skøde til Rasmus J. Rasmussen på 22i (udstreget – solgt) lyst 28.7.1920

Senere ejere ifl. Viby Sogns Historie 1949 (vedrører alene jorden, som må være udstykket 9.3.1935):
Adolf Pedersen Gjerrild 1934 (død 7.8.1940)
A.P. Gjerrilds børn: arkitekt Charles Gjerrild, højskoleforstander Henry Gjerrild, Tølløse og fuldmægtig Elisabeth Gjerrild, Viby Kommunekontor

Matr. 23a omfatter efter udstykningen alene gårdens bygninger, Kongevej 45-47, og nabovillaen, Kongevej 49 med hartkorn 1.2.2¾

25.7.1941 bliver gårdens bygninger med jord udstykket og får matr. 23bq, og villaen, Kongevej 49 fortsætter som matr. nr. 23a.

Ejere af matr. 23bq:
Viby Kommune (købekontrakt dateret 25.1.1941)
Skøde til Viby Andelsboligforening lyst 20.01.1955

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-14 27.11.1848 ejes af Marcus Iversen Holm1720 rd.
Brandfors. nr. 15 matr. nr. 23a m.fl. Jens Marcussen 3. kvt. 1862 2240 rd. nedbrudt 1939
Brandtaks. 7.3.1899, gårdejer Jens Rasmussen

Se nøjagtig placering