Matr. nr. 25b

beklager_billede

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. – se matr. nr. 25a

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 2  6  1 ¾
       
1. realregister:  2 6 1 ¾
       
2. realregister:  1  7 2

Beliggenhed ifl. 2. realreg. Terpvej 6

Fæstere:

Se matr. nr. 25a

Ejere:

Skøde til Søren Sørensen lyst 9.9.1820 fra Niels Olesen (se matr. nr. 25 a)
Skifteekstrakt til Søren Sørensen fra enken Mette Sørensdatter lyst 27.7.1822
Skøde til Niels Sørensen på samme Eiend.lyst 1.12.1866
Skøde til Niels Sørensen på et forstykke til 25c som uden forandring i skyldsætningen indlemmes under 25b (u. dato)
Skøde til Anders Andersen på 25b lyst 31.8.1889
Skifteudskrift som adk. for Ane Marie Andersen f. Sørensen på 25b lyst 12.1.1901
Skøde til J. Chr. M. Jensen på 25b, 25n og 25z lyst 13.1.1917
Skøde til J. Knudsen Jensen på 25b, 25n (udstreget – solgt) og 25z lyst 28.6.1919
Udskrift af skifteprot. Som adk. For enke A.J. Knudsen Jensen lyst 24.12.1932
Skøde til J. Chr. M. Jensen, Chr. Jensen, J.J. Chr. Schousen, ? Jensen, K.C.M. Jensen på 25b, 25cf (eller ef), 25z lyst 24.12.1932

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-3, 2.2.1844 Gården er delt. Søren Sørensens andel 1070 rd.
Brandfors nr. 4 matr. nr. 25b Søren Sørensen 1858 1070 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering