Matr. nr. 26a

 Fredensgård

26a-1905_2

Oplysninger om ejendommen:

Gården har givet navn til Fredensgårdsvej

Gl. gårdnr. 24

Se flere billeder af ejendommen
1905
1906
1923
1933
efter 1946
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 26 5 1 2 1
1. realregister:
Matr. 26a 3 5 1
Matr. 8c 2 1 ¼
2. realregister:
Matr. 26a 3 5 1
Matr. 8c 2 1 ¼

10. oktober 1857 foretoges der udstykning af de to Terp-gårde matr. 8a og 26a. Matr. 26a blev tillagt matr. 8c og fik jorden samlet øst for Terp. Mageskiftet tinglystes 30.1.1858. Det formodes, at gården blev udflyttet i forbindelse hermed. Navnet Fredensgård fremgår af en annonce i Aarhuus Stiftstidende allerede 21.1.1863.

Fredensgård er ifl. notat i Viby lokalhistoriske Samling tegnet af arkitekt Carl Lange, som flyttede til Århus i 1870.

I 1873 var bygningerne ifl. brandforsikringen forsikret for i alt 8.000 rd. I 3. kvt. 1874 var bygningerne forsikret for i alt 16.000 rd., hvor stuehuset alene stod til 8.000 rd. Hovedbygningen må således være opført i 1874.

I slutningen af 1930’erne købte Viby Kommune gården til udstykning.

Fredensgård er omtalt i la Cour 1906 s. 158-59, Jespersen s. 55-56 og J.J. Hansen s. 774

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Mourits Olufsen

Skifte nr. 26 17.10.1676 efter Mourits Olufsen
Børn:
Oluf
Anne
Maren
Formynder: farbror Rasmus Ibsen i Edslev
Skifte efter første kone 8.5.1666
Børn:
Karen, der ægter Mogens Nielsen, som overtager gården
Kirsten

1680 og 1688 matrikler: Mogens Nielsen

Mogens Nielsen [født 21a]
Ifølge Viby Sogns Hist.: gift 1. med Karen Mouridsdatter, død 1687
Skifte nr. 101 4.11.1687
Enkemand Mogens Nielsen
Barn:
Anne [senere gift matr. 13a?]
Formynder: farbror Jens Nielsen i Viby
Ifølge Viby Sogns Hist.: gift 2. med Anne Pederdatter
Ca. 1690 født Niels, senere fæster matr. 25a
Mogens Nielsen skifte 1705 ifølge DC 22

1705.04.03 Niels Rasmussen (Vesten) af Ormslev

Mogens Nielsens fradøde gård
Gift Anne Pedersdatter [forgængers enke?]
1732 Niels Vesten af Terp død
Skifte nr. 313 16.1.1733
Enke Anne Pedersdatter, lavværge ikke oplyst
Ingen børn – arvinger:
Søster Maren Rasmusdatter, der er gift i København og skal have en søn
Søster død, 1 barn Anne Sørensdatter gift med Niels Jensen i Åbo,
Formynder: afdødes søskendebarn Niels Pedersen Vesten i Viby [matr. 30a]
Enkens søn Niels Mogensen i Viby [matr.25a] har en stedsøn Eskild Villumsen, der fæster gården
og ægter Maren Poulsdatter, der er enkens datter-datter og datter af Poul Rasmussen Møller i Viby
[passer ikke med nedenstående]

1732.11.26 Eskild Willumsen af Viby

[født matr. 25a]
Forgænger afdøde Niels Rasmussen Vesten
[familietilknytning – se ovenfor under Niels Vestens skifte]
1734 gift med Maren Mortensdatter i Terp [født matr. 16a]
1751 Eskild Willumsen død 38 år
Skifte nr. 421 5.8.1751
Lavværge for enken Maren Mortensdatter: bror Niels Mortensen i Viby [matr. 7a]
Børn:
Villum 16 år
Morten 14 år [senere fæster matr. 12a]
Margrethe 10 år [senere gift matr. 8a]
Eskild 8 år [senere fæster matr. 11a]
Mette Cathrine 3 mdr.[se nedenfor]
Formynder morfar Morten Nielsen Bech i Viby [matr. 16a]

1751.11.13 Niels Pedersen af Viby

Forgænger afdøde Eskild Willumsen
1752 gift  med Maren Mortensdatter [forgængers enke]
1785 Niels Pedersen af Terp død 77 år

1783.01.14 Jens Rasmussen af Vilhelmsborg gods

Forgænger Niels Pedersen. JR skal yde Niels Pedersen og hustru [svigerforældre]
(specificeret) aftægt
1783 gift med Mette Cathrine Eskildsdatter [datter af Eskild Willumsen – se ovenfor]
1784-1796 født 5 børn – alle døde som børn
Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Jens Rasmussen 18.7.1809, skøde lyst 24.12.1810
Uddrag af ekstrakt fol. 616a: Rasmus Nielsen 280 rd. dat. 24.9.1813, lyst 30.11.1813
Uddrag af ekstrakt fol. 637a: Jens Rasmussen 200 rd. dat. 24.10.1814, lyst 1.11.1814

[Jens Rasmussen den samme som ovennævnte Jens Rasmussen?] 1825 Jens Rasmussen død 70 år
1829 Mette Kirstine Eskildsdatter død 82 år [må have heddet Mette Cathrine – se ovenfor]

Uddrag af ekstrakt fol. 578a: Niels Nielsen Skoubye 2000 rd. dat. 28.10.1818, lyst 20.7.1819

1818 gift Niels Nielsen fra Skoubye med Maren Andersdatter af Højballe
1819 født Rasmus
1820 født Niels
1823 født Anders
1825 født Kirsten
1832 født Søren

Skøde til N.M. Friis lyst 12.7.1845 (købekontrakt lyst 8.7.1843)
Adkomst på 8c vide Contoen – købt ved mageskifte af Christen Iversen Holm lyst 30.1.1858
Skøde til Købmand H. Jørgensen på 26a lyst 11.1.1873 cfr. 8c i Viby og 23 og 24a i Holme
Skøde til N.C. Kaae Nielsen på 8c og 26a lyst 23.12.1893 cfr. 21 Holme, 1q Bjødstrup
Skøde til Aktieselskabet ”De forenede Mejerier” i Aarhus på 8c og 26a lyst 26.4.1902 cfr. 21 Holme og 1q Bjødstrup
Skøde til P. Mikkelsen på 8c og 26a samt flere matr. nr. i Holme lyst 10.1.1903
Skøde til mejeriejer P. Sloth på 8c og 26a samt flere matr. nr. i Holme lyst 24.8.1907 (senere tilkøbt flere matr. nr.)

Senere ejer ifl. Viby Sogns Historie 1949:

Viby Kommune 1939

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-18 3.10.1843, ejes af Niels Michael Friis 2030 rd.
Brandfors. nr. 22 matr. nr. 8c N.M. Friis 1858 3840 rd.

Se nøjagtig placering