Matr. nr. 27a

Terp Højgård

27a_1906_bogdg

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. 23

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  5  5  2
       
1. realregister:  5 2  2  ¼
       
2. realregister:  5  2  2 ¼

AGF’s øvelsesbaner ligger på Terp Højgårds grund

Adresse (vejviser 1962): Enghavevej 32-36, Weston Tæpper: Chr. X’s Vej 104

Omtale i la Cour 1906 s. 156-57

Fæstere:

1662, 1664, 1680 og 1688-matrikler: Jens Pedersen
1700-jordebog: Peder? Pedersens enke og Hans Simonsen
1701.01.26 Hans Simonsen af Viby

[født matr. 6a?]
Forgænger Anne Jensdatter (enke efter Jens Pedersen ifølge Viby sogns hist.)
Gift Maren Jensdatter (sandsynligvis datter af Jens Pedersen og Anne Jensdatter ifølge Viby Sogns Hist.)
1721 og 1729 nævnt som skovfoged ifølge Viby Sogns Hist. II s. 117
1724 Hans Simonsens kone død
Skifte nr. 272 5.2.1725 for Maren Jensdatter
Børn:
Maren 28 år
Jens 26 år [senere fæster matr. 23a]
Kirsten 24 år
Simon 20 år [se nedenfor]
Formynder: Eskild Jensen i Viby [matr. 14a]
1730 Hans Simonsen af Terp død

1735.02.12 Simon Hansen af Viby (forrige ejer Simon Hansen?)

Forgænger: far Hans Simonsen, som fradøde gården nogle år før, hvorefter hans børn har besiddet gården
1735 gift med Mette Cathrine Nielsdatter
1736 Simon Hansen af Terp død [intet skifte?]

1737.01.17 Anders Nielsen af Viby

[født matr. 10a]
Forgænger: afdød Simon Hansen. Gården i mådelig stand på tømmer og tag, skal sættes i stand
Gift 1. med Mette Cathrine Nielsdatter [forgængers enke]
1751 Anders Nielsens hustru død 37 år
Skifte nr. 422 28.9.1751 for Mette Cathrine Nielsdatter
Børn:
Maren 12 år, Anne Lucie 8 år, Dorthe 5 år, Simon 3 år, Karen 6 mdr. [se nedenfor]
Formynder: morfar Niels Poulsen i Viby
1751 gift 2. med Johanne Mikkelsdatter af Stautrup i Kolt
1755 Anders Nielsen død 55 år
Skifte nr. 449 11.5.1755
Lavværge for enke Johanne Mikkelsdatter: far Mikkel Ovesen i Stavtrup
Børn i 1. ægteskab:
Maren 16 år [senere gift matr. 18a]
Anne Lucie 12 år
Dorthe 8 år
Simon 6 år
Formynder: morfar Niels Poulsen i Viby
Børn i 2. ægteskab:
Mette Cathrine 3 år, Anne Marie 6 uger [se nedenfor]
Formynder: farbror Peder Nielsen i Viby [matr. 11a] 1735 gift med Mette Cathrine Nielsdatter
1736 Simon Hansen af Terp død [intet skifte?]

1755.06.30 Hans Jensen af Viby

[født matr. 24a]
Forgænger afdøde Anders Nielsen. Hans Jensen ægter enken Johanne Mikkelsdatter
1755 gift med Johanne Mikkelsdatter
1784 Hans Jensens hustru Johanne Mikkelsdatter af Terp død 59 år
Skifte nr. 719 5.7.1784
Børn af 1. ægteskab:
Mette Cathrine gift med Hans Jensen Børup på Vilhelmsborg gods
Anne Marie gift med Mads Davidsen i Viby [matr. 39a]
Børn af 2. ægteskab:
Anders 26 år [se nedenfor]
Johanne 23 år
Formynder: Peder Gregersen i Viby [matr. 18a]
1812 Hans Jensen, enkemand, død 92 år

1783.01.14 Anders Hansen

landsoldat
Forgænger: far Hans Jensen. AP skal yde forældrene (specificeret) aftægt
I FT 1787 står Hans Jensen 61 år øverst, og Anders Hansen som søn af 2. ægteskab
1790 Anders Hansen gift med Kirsten Jensdatter
1791 født Johanne [senere gift matr. 16a]
1796 født Maren [senere gift matr. 21a]
1798 født Sidsel [senere gift medt. 39a]
1805 født Hans [senere matr. 6a]
1808 født Niels [se nedenfor] Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Anders Hansen 22.7.1809, skøde lyst 24.12.1810

1831 Anders Hansen død 73 år
1844 Kirsten Jensdatter død 76 år

Skøde til Niels Andersen lyst 22.10.1842

1843 gift med Kirstine Nielsdatter [født matr. 13a]

Skøde til Jens Sørensen Jensen på 27a lyst 5.11.1881
Udskrift af skifteprotokol som adk. for arvinger på 27a lyst 12.12.1931
(Karl Jensen, Kristen Duus Jørgensen, Kristoffer Jensen, N.A. Jensen)

Ifl. Viby Sogns Historie 1949: solgt til udstykning. Stuehuset anvendt til fjerkræslagteri, i 1949 til husvildebeboelse.

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. – ingen fra 1840’erne
Sognetaks. fors. nr. 20, 22.11.1859 og 21.1.1864, ejer Niels Andersen
Brandfors. nr. 20 matr. nr. 27a Niels Andersen 1. kvt. 1864 3685 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering