Matr. nr. 28a

 Rudolfgård

28a_rudolfgaard

Oplysninger om ejendommen:

Ejendommen omfatter også 28b (fredskov – ikke skyldsat). Den var udflyttergård i forbindelse med udskiftningen.

Gården har givet navn til Rudolfgårdsvej

Gl. gårdnr. 17

Se flere billeder af ejendommen
1906
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 28a 5 3  ½
1. realregister:
Matr. 28a 5 3  1
2. realregister:
Matr. 28a 5 3  ½

Omtalt i la Cour 1906 s. 154-55, i Jespersen s. 55: Nyt stuehus (villa) bygget 1912 og i Aarhus Amt s. 15-16. Desuden omtalt i Ejlif Salomonsen: En bondeslægt i Viby i VLFs årsskrift 1992 s. 36-39 og i Bente Klercke Rasmussen: 4000 læs sten i samme 1994 s. 42-48 (genoptrykt i Viby – et tilbageblik s. 11-16).

Fæstere:

1662, 1664, 1680 og 1688-matrikler: Poul Jensen

Gift Johanne Poulsdatter
1677 2 fag udlejet til skolestue
Død ca. 1694
Skifte nr. 162 26.3.1694 for Poul Jensen
Enke Johanne Poulsdatter
Børn:
Rasmus
Niels
Kirsten
Karen
Mette gift med Rasmus Rasmussen [se nedenfor]
Ingen oplysning om formyndere

1691.04.07 Rasmus Rasmussen af Viby – halvpart

[født matr. 30a?]
Halvpart – forgænger: Poul Jensen, gården overdraget pga. alder.
Gift med Mette Poulsdatter

1696.03.06 Rasmus Rasmussen af Viby – halvpart

forgænger: Poul Jensen, der er død
1700-jordebog: Rasmus Rasmussen
1746 Rasmus Rasmussen død
1750 Poul Rasmussens gl. mor død 88 år

1731 eller 1732 Poul Rasmussen ifølge Viby Sogns Hist.

1730 gift 1. med Anne Knudsdatter begge af Viby [datter af Knud Mikkelsen matr. 11a?]
1732 Poul Rasmusens søn Knud døbt [senere fæster matr. 23a]
1734 Poul Rasmussens hustru død
1735 gift 2. med Karen Madsdatter [født matr. 9a]
1762 Poul Rasmussens hustru Karen Madsdatter død 51 år
Skifte nr. 490 25.9.1762
Børn:
Sidsel 22 år
Mads 20 år [se nedenfor]
Rasmus 14 år
Jens 11 år
Formyndere: morbrødre Niels Madsen på Marselisborg, David Madsen i Viby [matr. 39a]
1786 Poul Rasmussen død 96 år

1763.01.02 Mads Poulsen af Viby

Forgænger: far Poul Rasmussen
Gårdens bygninger og besætning er i mådelig stand, og MP skal hjælpes i begyndelsen med noget bøgetræ m.v. Da han endnu er ung, bliver han under sin fars ”gouvernement”. Faderen skal nyde aftægt
1764 gift 1. med Dorthe Jensdatter af True
1777 Mads Poulsens hustru død 35 år
Skifte nr. 627 9.5.1777 efter Dorthe Jensdatter
Barn:
Kirsten 7 år [se nedenfor]
Formynder: mosters mand Simon Rasmussen i True
Desuden nævnes afdødes bror Peder Jensen sst.
1777 gift 2. med Maren Jacobsdatter [født matr. 5a]
1794 gårdmand Mads Poulsen død 52 år
Skifte nr. 804 22.6.1794
Lavværge for enken Maren Jacobsdatter: farbror Laurids Møller i Viby [matr. 21a]
Barn i 1. ægteskab:
Kirsten 23 år
Formynder Simon Rasmussen i True
Arv efter Kirsten Madsdatters morbror Peder Jensen i True
Børn i 2. ægteskab:
Poul 17 år
Dorthe 13 år [senere gift matr. 9a]
Karen 9 år
Jacob 3 år [død 1798]
Formyndere: født værge Rasmus Poulsen i Holme ved dennes svoger Andreas Rasmussen
Loft i Viby [matr. 5a], morbror Peder Jensen i True

1796.01.02 Niels Dideriksen af Viby

[søn af smeden Diderik Sørensen] Forgænger: afdøde Mads Poulsen
1795 gift med Maren Jacobsdatter begge af Viby [forgængers enke]

Ejere:

Købekontrakt til Niels Dideriksen 18.5.1809, skøde lyst 24.12.1810

1831 Maren Jacobsdatter død 78 år
1831 gift med Kirsten Ovesdatter [født matr. 19a, se Viby – et tilbageblik side 11]
1848 Niels Dideriksen død 77 år
1848 Kirsten Ovesdatter død 59 år

Skiftebrev for Christen Mogensen lyst 29.9.1849 har 28b

[født matr. 10a – adoptivsøn]
1849 gift med Gertrud Andersdatter [født matr. 21a]
1849 født Nielsine Kjerstine
1850 født Niels Diderik

Arveudlægsskøde til Niels Diederik Christensen på 28a og 28b lyst 19.6.1897
Skifteretsattest som adk. for Karen Christensen på 28a og 28b hvorunder 28g, 28h og 28k lyst 21.12.1912
Skøde til Michael Hansen på samme lyst 21.12.1912
Skøde til Erik Peter Eriksen på 28a og 28b lyst 18.11.1913
Skøde til Michael Hansen på 28a og 28b lyst 14.2.1914
Skøde til I. Stæhr på 28a og 28b lyst 2.2.1918
Skøde til H. Chr. Nielsen på 28a og 28b lyst 16.6.1920
Skøde til Jens Peter Jensen på 28a og 28b lyst 8.11.1922
Viby Kommune (Vejviser 1966)

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-29, 12.11.1850 ejes af Christen Mogensen 2370 rd.
Brandfors. nr. 30 matr. 28a Christen Mogensen 1858 2370 rd. udg. til Wistoft 1918
Brandtaks. 25.3.1898, ejer Niels Diderik Kristensen

Se nøjagtig placering