Matr. nr. 28f

Skovvang

28f_skovvang_ca1950_1

Se flere billeder af ejendommen
1906
ca. 1950
1994

Oplysninger om ejendommen:

Udstykket fra matr. 28a – 1. ejer herefter i 1820 med (gl. hartkorn) 1 skp. 3 fk. 1¾ alb.

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  2 1
1. og 2. realregister:  “  2 1

Omtalt i Viby Sogns Historie II s. 180-81 og i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1737. En af ejerne var husmandsføreren Jørgen Nielsen ifl. omtalen

Ejere:

Skøde til Rasmus Jensen [se matr. 38] 1.3. ¾ fra Niels Diderichsen (matr. 28a) lyst 16.12.1820
Vielsesattest for Christen Laursen lyst 19.10.1833 har 38 og 73
Skøde til Laurs Christensen lyst 25.7.1863 har 38 og 73
Skøde til Svend Jensen på 28f lyst 8.1.1887
Skifteretsattest som adk. for Mette Amalie Jensen lyst 16.7.1892
Skøde til nådler Niels Nielsen Battrup lyst 25.6.?
Mageskifteskøde til Rasmus Sørensen lyst 18.12.1897
Mageskifteskøde til Mikael Hansen lyst 20.1.1900
Skøde til Karen Marie Andersen lyst 30.8.1902
Skøde til gartner Jørgen Nielsen lyst 23.12.1903
Skøde til Mikael Hansen på 28f og 30d lyst 19.12.1908
Skøde til Marie Magnussen på 28f lyst 30.10.1909
Skøde til Mikael Hansen lyst 2.4.1910
Skøde til Frands Jørgensen lyst 1.8.1914
Skøde fra Frands Jørgensens enke Stine Jørgensen til H. Jensen og M. Jensen lyst 12.4.1919
7.5.1937 noteret off. dødsboskifte ang. H. Jensens anpart
Skøde til Hans Rasmussen lyst 5.7.1937
Gartner H.B. Rasmussen (Vejviser 1954)

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 183 matr. nr. 28f, Høskovvej 34, Niels Nielsen Battrup 3. kvt. 1892 3180 kr.

Se nøjagtig placering