Matr. nr. 30a

 Onsholt

30a_1948_1

Oplysninger om ejendommen:

Tidligere navn Annagård. Gården var udflyttergård i forbindelse med udskiftningen.

Gården har givet navn til Onsholtvej

Gl. gårdnr. 2B

Se flere billeder af ejendommen
1906
1948
1949
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 30a 6 ½ 
1. realregister:
Matr. 30a 6  2 ½ 
2. realregister:
Matr. 30a 3 1¼ 
Omtalt i la Cour 1915 s. 130-31 og i Aarhus Amt s. 16-17.

Fæstere:

Ikke nævnt i 1662 og 1664-matrikler?
1680-matrikel: Rasmus Rasmussen
1688-matrikel: Rasmus Rasmussens enke

Skifte efter Rasmus Rasmussen nr. 123 12.6.1691 [flere år efter 1688-matrikel]
Enke Sidsel Rasmusdatter, skifte efter hende nr. 136 8.3.1692
Børn [alder anført i skiftet efter Sidsel Rasmusdatter]:
Rasmus Rasmussen 27 år [fæster matr. 28a?]
Søren Rasmussen 21 år [senere fæster matr. 6a]
Mads Rasmussen 18 år
Død Anne Rasmusdatter gift med Niels Mortensen [matr. 10a], 1 barn Kirsten 2 år

1700-jordebog: Søren Mikkelsen [kaldt gl. Søren Mikkelsen]

Gift med Anne Laursdatter af Edslev i Kolt sogn 23. juni 1695.
Børn (tingbog 1725)
Laurids Sørensen [senere fæster matr. 7a]
Kirsten Sørensdatter

1714.12.13 Niels Pedersen Vesten af Viby

Forgænger: afdød Gammel Søren Mikkelsen
Gift med Anne Lauridsdatter [navnet oplyst i Skifte Constantinsborg gods 31.5.1721] forgængers enke
1754 gl. Niels Vesten død 70 år
1757 gl. Anne Laursdatter død 80 år

1740.10.13 Peder Pedersen fæster i Viby

[søn af Peder Pedersen Stautrup matr. 7a?]
Forgænger: stedfar Niels Vesten
1745 gift Peder Pedersen Hovgaard af Viby og Anne Nielsdatter af Lemming i Kolt
1776 Peder Haugaard død 56 år
1792 Peder Haugaards enke Anne Nielsdatter død 71 år
[søn af Peder Pedersen Stautrup matr. 7a?]
Forgænger: stedfar Niels Vesten
1745 gift Peder Pedersen Hovgaard af Viby og Anne Nielsdatter af Lemming i Kolt
1776 Peder Haugaard død 56 år
1792 Peder Haugaards enke Anne Nielsdatter død 71 år

1770.03.17 Niels Pedersen (Haugaard) i Viby – forrige fæster Peder Haugaard

Forgænger: far Peder Haugaard afstået pga. alder: NP giver forældrene aftægt efter kontrakt
1780 gift med Mette Hansdatter [født matr. 10a]
1798 Niels Haugaards hustru Mette Hansdatter død 42 år
Skifte nr. 852 14.5.1798
Enkemand Niels Pedersen Hovgaard
Børn:
Sidsel 17 år [se nedenfor]
Peder 14 år
Niels 9 år – død 1805, skifte nr. 937 22.7.1805
Anne Marie 3 år
Formyndere: Christen Nielsen i Viby [matr. 10a], Jens Hansen i Skaade
1803 Niels Pedersen Haugaard død 56 år

1799.06.18 Peder Jensen Amdi af Viby

[født matr. 12a]
Forgænger: Niels Pedersen Amdi, som afstår gården pga. skrøbelighed
1798 gift med Sidsel Nielsdatter, begge af Annagård [forgængers datter]
(Beslægtede – ægteskabsbevilling 19.10.1798)
1800 født Anne
1802 født Jens
1804 født Niels
1807 født Anders
1809 født Hans
Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til udflytter Peder Amdi 18.7.1809, skøde lyst 24.12.1810

1813 Peder Jensen Amdi død 54 år

1.4.1814 Clemen Jensen af Stavtrup

1814 vielse med Sidsel Nielsdatter – forgængers enke
1816 født Mette Marie
1819 født Karen
1824 Sidsel Nielsdatter død 41 år
1824 gift med Kirsten Rasmusdatter i Lemming
1827 født Peder
1830 født Sidsel
1832 født Jens

Skøde til Jens Rasmussen lyst 17.8.1833. Har 28c og 88

1824 gift med Anne Christensdatter begge af Aalstrup

Skøde til Bertel Jensen på Do lyst 9.1.1864, har 28c
Skifteretsattest som adk. for Else M. Pedersen på 28c og 30a lyst 17.12.1904
Skøde til Anthon Kristen Jensen på 28c og 30a lyst 17.12.1904
Skøde til Bertel Jensen lyst 31.10.1935 på 30a og 28c
Skøde til Jan Bertel Jensen lyst 7.9.1972
Skøde til samme på 30l og 30m lyst 24.9.1985

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taksationsforr. 27.1.1917 hos selvejer Clemen Jensen
Brandtaks. fors. nr. 16-28, 18.5.1843 og 24.9.1850, ejes af Jens Rasmussen, 1843 1670 1850 2000 rd.
Brandfors. nr. 29 matr. nr. 30a Jens Rasmussen 1858 2200 rd. udg. 1889

Se nøjagtig placering