Matr. nr. 30g

Engelund

30g_1943_1

Oplysninger om ejendommen:

30g er udstykket fra 30b 22.6.1889 med hartkorn ”.3.1.½

Ejendommen bestod af matr. nr. 30g og 39b. Der er ikke fundet oplysninger om udstykning af matr. nr. 39b

Se flere billeder af ejendommen
1948
1994
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
1. og 2. realregister:          
Matr. 30g   3  1 ½
Matr. 39b   2  2 1
           
Sidst nævnte hartkorn i 2. realregister:   7 1
Ejendommen ligger i nærheden af Onsholtvej

Omtalt i Aarhus Amt s. 17-18.

Ejere:

Søren Sørensen Loft skøde på 30b (se denne) og 39b lyst 10.01.1885
Mageskifteskøde til Georg Johan Hansen på 39b og 30g lyst 7.9.1889
Mageskifteskøde til Ole Sørensen på 30g og 39b lyst 1.10.1892
Skøde til kulhandler L. Andersen på 30g og 39b lyst 27.6.1896
Skøde til Niels Peter Truelsen på 30g og 39b lyst 19.12.1896
Skøde til Laurs Truelsen på 30g og 39b lyst 13.8.1898
Skøde til Simon Jensen på 30g og 39b (udstreget) lyst 11.11.1899
Skøde til Ernst Nørgaard på 30g lyst 3.1.1935
Skøde til Niels Kr. Odgaard og Søren Jensen på 30g lyst 5.7.1943
Skøde på Søren Jensens anpart til Niels Kr. Odgaard på 30g lyst 19.11.1943
Skøde til Povl Pedersen på 30g lyst 20.11.1945
Skøde til Chr. Peder Dam Pedersen på 30g lyst 30.4.1954
Skøde til Viby Kommune på 30g lyst 29.11.1963

Forsikringsoplysninger:

Ingen brandfors.

Se nøjagtig placering