Matr. nr. 31a

Sichar – nu Bøgholt

31a_sichar_1

Oplysninger om ejendommen:

Tidligere navn: SKOVLUNDE

Gl. gårdnr. 9 ifl. Viby Sogns Historie, men det må have været matr. nr. 16, der var det – se denne

Se flere billeder af ejendommen 1
1908
ca. 1910
1910
1964
1910
1910
Se flere billeder af ejendommen 2
1910
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 3 1
1. realregister: 3 1
2. realregister: 2 1 3

Ejendommen er nu behandlingshjemmet BøgholtOmtalt i Aarhus Amt s. 18 og i Tove Glud Rasmusen: Sichar i Viby – Nordens første kvindehjem i VLF’s årsskrift 1994 s. 18-32. Desuden er der i Vibybogen 2003 aftrykt en avisartikel i Aarhuus Stiftstidende 11. juli 1923: Kvindehjemmet “Sichar” i Flammer.
Ejere:Peder Jensen Hørret købt engskifte og jordlodder lyst 25.10.1808, 18.6.1811 og 16.7.1811 ifl. Uddrag af ekstrakt
? til Mette Hansdatter fra Peder Jensen Ruds 1.5.2.? + jordlodder lyst 10.7.1830
Købekontr. til Niels Pedersen fra Mette Hansdatter på en gård og nogle parceller 1.6.1.2 5/6 lyst 7.8.1830
Skøde til Niels Pedersen fra Skifteretten i Mette Hansdatters Boe 1.5.3. 5/6 lyst 14.5.1831
Skøde til Jens Peter Jensen lyst 14.6.1851
Skøde til Mads Christian Dam lyst 12.1.1861
Skøde til Jens Peter Madsen Dam på 31 lyst 9.9.1876
Mageskiftebrev til Christen Nielsen på 31 lyst 13.7.1878
Skøde til Chr. Svenningsen på 31a lyst 5.7.1884
Mageskifteskøde til Niels P. Rasmussen på 31a og 31c lyst 18.7.1885
Auktionsskøde til Knud Christensen på 31a og 31c lyst 24.12.1892
Skøde til ”Den danske Diakonissestiftelse” på 31a og 31c lyst 24.12.1898
Skøde til Kvindehjælpen på 31a og 31c (udstreget – solgt) lyst 6.4.1921
Påtegning om navneændring til Jydsk Børneforsorg, Århus lyst 8.5.1952
Skøde til Socialministeriet på 31a lyst 4.2.1961
Skøde til Århus Amtskommune lyst 20.11.1978
Skøde til samme på 9di lyst 9.10.1987
Forsikringsoplysninger:Brandtaks. nr. 16-22 24.9.1850 ejes af Niels Pedersen 1150 rd. Frydeng kaldet
Sognetaks. fors. nr. 23 10.9.1860, 15.7.1861 og 24.7.1862 ejer Mads Christian Dam
Brandfors. nr. 23 matr. nr. 31a Mads Chr. Dam 3. kvt. 1862 4670 rd. udg. 1883
Brandfors. nr. 23 matr. nr. 31a + 31c Th. Trues enke 3. kvt. 1890 22.010 kr. gård, Socialmin. 1960
Se nøjagtig placering