Matr. nr. 32a – senere matr. nr. 9d

Frydenslund

32a_fydensl_1906_bogdg

Se flere billeder af ejendommen
før 1914
ca. 1930
1948
1951
1965
1996

Oplysninger om ejendommen:

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 32a
1  1 2
1. realregister:        
Matr. 32a
3 3  ½
Matr. 9d
2 2 2
2. realregister:
Matr. 32a
 “ 3 3  ½
Matr. 9d  2 1 2  1

28. november 1854 udstykkede møllebygger Krogh matr. nr. 32. Han beholdt matr. 32a og solgte matr. 32b til proprietær Nielsen matr. nr. 33a, som samtidig solgte matr. 9d til møllebygger Krogh til forening med hans ejendomme.

Ejendommen lå ved Skanderborgvej i nærheden af Søren Lofts Vej.

Omtalt i la Cour 1915 s. 131-32: Hovedbygningen fritliggende og opført i villastil i 1914 og 1915 og i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1683. Ejendommen blev hovedsagelig drevet som havebrug.

Ejere:

Skøde til Poul Rasmussen (hartkorn ”.7. 3.1½) lyst 10.10?.1810 udstedt af Anders Jensen
Præsteattest Poul Rasmussens enke Maren Pedersdatter til Knud Nielsen lyst 9.1.1830
Skøde til Jens Pedersen lyst 10.2.1838
Vielse mellem boelsmand Jens Pedersens enke Anna Kristine Christensdatter og ungkarl Johannes Nielsen i 1839
Skøde til møllebygger Hans Christensen Krogh lyst 24.12.1853. Han solgte ved mageskifteskøde matr. 32b og tilkøbte matr. nr. 9d af A. Nielsen (nr. 33) lyst 17.2.1855 (se ovenfor om udstykning).
Skøde til Karen Marie Rasmussen på 32a og 9d lyst 8.7.1876
Mageskifteskøde til købmand Jens Nielsen på 32a og 9d lyst 19.9.1885
Skøde til Hagen Sofus Berg på 9d og 32a lyst 30.1.1886

Herefter registreret under 9d i realregistret:
Udlægsskøde til Ernst Bøjesen på 9d og 32a lyst 29.4.1893
Mageskifteskøde til G. Birkefeldt på 9d og 32a lyst 29.4.1893
Skøde til gartner Alvin Birkefeldt på 9d og 32a lyst 9.1.1915
Chresten Sveistrup (svigersøn) lyst 28.6.1943

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. Nr. 55 matr. Nr. 32 a + 9 d Frydenslund møllebygger H.C. Krogh 3. kvt. 1860 3830 rd. – gård
Sognetaks (fors. nr. ikke oplyst). udat. (1859), 8.6.1859 og 16.7.1860 ejer møllebygger H.C. Krog

Se nøjagtig placering