Matr. nr. 32c

Bjergly

32c-bog_2

Oplysninger om ejendommen:

Matr. 32c udstykket fra matr. 32b og matr. 33d udstykket fra matr. 33a 12.10.1895

Se flere billeder af ejendommen
ukendt årstal
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Ved udstykning 12.10.1895:
Matr. 32c  “  “ 3
Matr. 33d  “ 4 2
Ejendomsvurdering 1909:
Matr. 32c og 33d  “ 5 ¼

Omtalt i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1661 og i Viby Sogns Historie II s. 179

Ejere:

Skøde til Jens Peter Laursen på 33d og32c lyst 21.12.1895
Skøde til gartner Antonius Christiansen lyst 25.6.1910
Skøde til samme på 28g og 28b lyst 21.12.1912
Gartner R.A. Christiansen (Vejviser 1954)
Skøde til Niels E. Stadsvold (dyrlæge) lyst 2.3.1965

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 133 matr. 32c m.fl. Bjergly enkefru C. Nielsen 1.4.1895 2400 kr. Mange drivhuse

Se nøjagtig placering