Matr. nr. 33a

Ingeborglyst senere Ravnsbjerggård

beklager_billede

 

Oplysninger om ejendommen:

Ejendommen må have ligget, hvor St. Ravnsbjerg (matr. nr. 16a) nu ligger

R. Schiøtz tilkendt sølvbæger for haveanlæg fra Landhusholdningsselskabet ifl. meddelelse til stiftsamtmanden d. 8.12.1825 (arkiv i EA)

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  2  5
1. realregister – se matr. 16a

29. august 1846 blev matr. 9c (hartkorn 2.3.1.1¼) udstykket fra matr. 9a ( se denne) og købt af løjtnant Bruun – se ejerlisten.

28. november 1854 udstykkede proprietær Nielsen gården matr. nr. 33a og 9c. Matr. nr. 33a (hartkorn 2.3.1.2) og 9c beholdtes som hovedparceller. 33b solgtes til Peder Sørensen (matr. nr. 18a) til forening med hans jorder og 9d (hartkorn 2.2.2.2½) solgtes til møllebygger Krogh til forening med 32a.

R. Schiøtz og gården er omtalt i Østjysk Hjemstavn 1947 s. 97-105 i artikel af Margrethe Barlach med titlen ”En stræbsom Degn i Viby 1781”.

 

Ejere:

Skøde til organist Rudolph Schiøtt på parcel af Peder Pedersen Gregersen (18a) på 2 tdr. 2 skp. dat. 26.6.1807 lyst 18.3.1811
Skøde til Søren Rasmussen lyst 8.1.1825
Skøde til Poul Bærntsen lyst 23.7.1836
Købekontrakt til Michel Blach lyst 15.6.1844 (boede der ved folketællingen 1845)
Skøde til Lieutnant W.F.v. Bruun lyst 17.1.1846 (sælger Poul Bennesen)
Skøde til Lieutnant Bruun fra Rasmus Nielsen på matr. 9c lyst 11.9.1847
Skøde til gæstgiver N. Eriksen på 33 og 9c lyst 14.9.1850
Skøde til Jes Poulsen på 9c og 33 (5.”.1.1 ¼) lyst 15.3.1851
Skøde til A. Nielsen på 9c og 33a lyst 17.2.1855
Efterfølgende se matr. nr. 16

 

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-47 5.12.1845 Ravnsbjerggaard kaldet ejes af Premierlieutnant v. Bruun forsikret for 1450 rbd. – nu vurderet for 2150 rbd.

 

Se nøjagtig placering