Matr. nr. 34a

Anero

34a_1968_3

Oplysninger om ejendommen 2:

Gården har givet navn til Anerovej

Se flere billeder af ejendommen 1
1948
ca. 1960
1966
1966
1966-69
1966-69
Se flere billeder af ejendommen 2
1966-69
1966-69
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 1 6 1
1. realregister: 1 6 1
2. realregister: 1 3 2

Omtalt i Aarhus Amt s. 18 og i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1654.

Ejere:

Skøde til Søren Dideriksen Smed på parcel (hartkorn ulæselig) af Søren Rasmussen Loft (matr. nr 20a) lyst 30.12.1810
Skøde til Søren Dideriksen på (0.1.2.2 3/4) af Niels Dideriksen lyst 8.1.1820
Skøde til Seier Sørensen lyst 23.1.1836
Skiftebrev som adkomst for Karen Sørensdatter på 34 og 28d lyst 26.8.1854
Attest for Christen Jensen på samme lyst 26.8.1854
Vielsesattest for Søren Pedersen med Christen Jensens enke Karen Sørensdatter lyst 23.8.1856 (testamente lyst 11.10.1856)
Skøde til Søren Pedersen på 67d lyst 1.2.1868
Skøde til Hans Michael Madsen lyst 3.7.1886 på 34a og 67d jfr. 28d
Skøde til Mads Rasmussen på 34a og 67d lyst 12.1.1889 cfr. 28d
(28d solgt 1898, 67d solgt 1912)
Axel Marinus Rasmussen (søn) (Viby Sogns Historie 1949)

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 54 matr. 34 Anero Søren Pedersen Bering 1858 1700 rd. Udg. 1883

Se nøjagtig placering