Matr. nr. 35a

Mathildelund

35a_1967_1

Oplysninger om ejendommen:

Gården har givet navn til Mathildelundsvej

Se flere billeder af ejendommen
1948
1967
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843 matr. 35a: 1 6 ½
1. realregister matr. 35a: 1 6 ½
2. realregister:
Matr. 35a  1 5 3 ¾
Matr. 4d  “ 3 ¼

Omtalt i Aarhus Amt s. 18-19.

Ejere:

Matr. nr. 35:
Skøde til Rasmus Eskildsen på en parcel og en englod af hartkorn 1.2.2.1/3 lyst 4.11?1810
(udstedt af David Madsen (matr. nr. 21)
Ifl. uddrag af ekstrakt skøde til Rasmus Sørensen Loft 200 rd dat. 16.3.1813 (sted 1.2.2.1/3) lyst 6.4.1813
Skøde til Rasmus Eskildsen lyst 10.7.1830 (1.2.2.1/3)
Skøde til Søren Jensen Gjedding lyst 22.6.1833 (1.2.2.?)
Skøde til Jens Christensen lyst 5.7.1834 (1.2.2.1/3)
Skøde til Niels Pedersen lyst 4.7.1835 (1.2.2.1/3)
Skøde til Niels Nielsen lyst 23.12.1843 (1.2.2.1/3)
Skøde til Rasmus Erichsen lyst 28.9.1844 (1.2.2.1/3) – ny matr. 1.6.0.½
Skøde til Peder Jørgensen lyst 10.12.1853
Skøde til Peder Jørgensen på 5e lyst 13.2.1858
Købekontrakt fra Do til Mikkel Andersen på ovennævnte Eiendom lyst 6.4.1861
Skøde til Mikkel Andersen på Do lyst 1.2.1862 cfr. 5e
Skøde til Christen Mikkelsen på samme Eiend.lyst 12.10.1867 cfr. 5e (5e købt af Mads Peter Nielsen lyst 15.1.1876 forenet med 4a, men fortsat registreret ejerskifter på 5e)
Skøde til Christen Mikkelsen på 4d lyst 15.1.1876
Mageskifteskøde til gæstgiver C.J. Lauritzen på 35a og 4d lyst 15.1. 1876
Skøde til Hans Michael Madsen på 35 og 4d lyst 19.4.1884
Skøde til Peder August Thorsen på 35 lyst 17.11.1894
Skøde til Johannes Juul på 35 lyst 28.6.1902
Skøde til Peder Pedersen på 35 lyst 23.3.1907
Skøde til Michael Hansen på 35 lyst 17.8.1907
Skøde til Rasmus Hansen Mahler på 35 og 30d lyst ? 1909 (Viby Sogns Historie: 13.3.)
Skøde til P.S. Nielsen på 30d og 35 lyst 11.11.1911
Skøde til Peder Pedersen på 35 lyst 14.9.1912
Skøde til Viggo Brandt på 35 lyst 22.12.1917 (kan være 28.12)
Skøde til Ejnar Brandt på 35 lyst 30.6.1920
Skøde til enke Petrea Holm f. Petersen på 35a og 35b (udstreget – solgt) lyst 4.1.1922
Skøde til Søren Rasmussen på 35a og 7dt (udstreget – solgt) lyst 27.12.1922
Gårdejer H. Petersen (Vejviser 1962)
Skøde til Viby Kommune på 35a lyst 9.4.1962

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. ingen
Sognetaks. fors. nr. 39 8.12.1868, ejer Christen Mikkelsen
Brandfors. nr. 39 matr. nr. 35 Mathildelund Christen Mikkelsen 4. kvt. 1868 1875 rd. udg. 1890
Brandfors. nr. 11 matr. nr. 35a m.fl. Johannes Juul 1.10.1906 fra Wistoft 8.900 kr., Viby Kommune 1962

Se nøjagtig placering