Matr. nr. 36a

Øster Ballegård

kopi_af_vibygard
Maleri af gården, som den så ud omkring år 1900

Oplysninger om ejendommen:

Gården lå på spidsen mellem Skovdalsvej og Espegårdsvej.

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 1 6 1
1. realregister: 1 1 1 ¼
2. realregister: 1 3 2

Tilladelse fra Indenrigsministeriet til slagtermester Sørensen til sammenlægning med matr. nr. 24  9.6.1855

Se matr. 24a

Omtalt i Tove Glud Rasmussen: Skæbner i Viby i 1800-tallet s. 19-30 i Vibybogen 2015

Ejere:

Skøde til Rasmus Pedersen hartk. 2 td. 1½ alb. lyst 16.1.1809 (sælger er ikke oplyst, men jorden må være udstykket fra matr. nr. 22 ifl. kort fra 1816)
Skøde til A.P. Bjerg lyst 24.4.1830
Skøde til justitsråd A.P. Bjerg og slagter Jens Sørensen på 36, 75a og 78 lyst 3.8.1850. Indførslen er slettet, men der er tilføjet: NB Skjødet er ikke udslettet
Skøde til H. Chr. Hviid fra slagter J. Sørensen på 36, 75a og 78 lyst 4.7.1857.
Det fremgår ikke, hvornår A.P. Bjerg er gået ud.

Senere ejere se 24a

 

Se nøjagtig placering