Matr. nr. 37a

Skovdal

37a_1900_6

Oplysninger:

Gården har givet navn til Skovdalsvej

Jorden må være udstykket fra matr. nr. 23 ifl. kort fra 1816. Køberen må have været ejeren af Marselisborg.

Se flere billeder af ejendommen 1
ca. 1900
ca. 1900
ca. 1900
ca. 1920
1920
1920
Se flere billeder af ejendommen 2
1920
1930’erne
1930’erne
1935-40
1936
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 37a 1 6 2
1. og 2. realregister:
Matr. 37a 2¾ 
Matr. 36b ”  5 ”  2½ 

Tilladelse til udstykning af matr. nr. 37b og afhændelse til matr. nr. 36a  30.10.1858.

Gården var ikke fæstegård, men tilhørte ejerne af Marselisborg. Efter navnet at dømme må den have ligget i nærheden af Jyllands Allé. Måske i 1860’erne flyttedes den op på trekanten Skovdalsvej/Carl Jensens Vej/Kastanievej.

Omtalt i Birgit Øskov: Hørvarefabrikanten på Marselisborg i VLFs årsskrift 1999 s. 7-11 og i Tove Glud Rasmussen: Gartner M. Jensen, Skovdal i VLFs årsskrift 1994 s. 53-55.

Lejere:

Søren Mortensen ca. 1915
Jens Mortensen o. 1851
Chr. Lucassen o. 1862
Quistgaard o. 1871

Ejere:

Ejere af Marselisborg ??
Skøde til justitsraad C.P.R. Ingerslev lyst 25.6.1836 (i forbindelse med købet af Marselisborg ?)
Mageskifteskøde til canc. Ingerslev fra H.C. Hviid på 36b lyst 5.2.1859
Adkomst for H.P. Ingerslev lyst 15.10.1864 på 37a og 36b med Konge- og Kirketiende cfr. 1a Marselisborg
Skøde til kammerråd R.S. Schmidt på 36b og 37b (fejlagtigt for 37a) lyst 9.12.1871
Skøde til Mads Jensen på 37a og 36b lyst 20.12.1873
Skøde til gartner Carl Jensen på 37a og 36b lyst 20.9.1890
Udskrift af skifteprotokol som adk. for enke Anna Marie Amalie Jensen på 37 m.fl. (udstreget) og 36b lyst 30.7.1931
Fru direktør Karen Jaster (datter) (Viby Sogns Historie 1949)

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. ingen
Sognetaks. fors. nr. 58 23.7.1862 J. Chr. Lucasen – hører under Marselisborg
Sognetaks. fors. nr. 58 7.2.1871, ejes af ejeren på Marselisborg, bebos af lieutnant Quistgaard
Brandfors. nr. 58 matr. nr. 36b Skovdal Godsejer Ingerslev 1. kvt. 1871 4812 rd. ret. fra matr. nr. 37a, nedbrudt 1946

Se nøjagtig placering